Vaiko adaptacija darželyje. Ką privalu žinoti tėvams

Simona Šimkutė
,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja, edukologijos mokslų magistrė

Sėkmingai vaiko adaptacijai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje reikalingas abipusis tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Pedagogai privalo teikti tėvams informaciją apie vaiko savijautą darželyje, supažindinti su adaptacijos procesu, atsižvelgti į individualius vaiko poreikius.

 

Tėvams privalu informuoti grupės pedagogus apie vaiko savijautą namuose, su vaiku pozityviai kalbėtis apie ugdymo įstaigą, stengtis, kiek tai įmanoma, laikytis panašaus į darželio grupės ritmo namuose. Girdint vaikui nevalia kritikuoti grupės auklėtojas. Nors Jums atrodo, kad vaikas nesiklauso ar negirdi žaisdamas, iš tiesų mažasis renka informaciją. Išgirdęs tėvus sakant, kad auklėtoja – bloga, nes kažką padarė ar pasakė ne taip, kaip norėjote Jūs, kitą dieną vaikas gali nenorėti eiti į grupę, nes iš savo artimiausių ir patikimiausių žmonių (tėvų) išgirdo, kad auklėtoja negera. Kalbėtis apie auklėtojas, žinoma, reikia, bet ne primetant negatyvią asmeninę nuomonę.

 

Jau minėta, kad grupės pedagogai pateikia tėvams adaptacijos planą. Kiekviena ugdymo įstaiga numačiusi adaptacijos periodus, jie gali skirtis. Vienuose darželiuose leidžiama tėvams likti grupėje su vaikučiu visą dieną, kituose – tik kelias valandas, tai sprendžia darželio administracija. Tikroji vaiko adaptacija prasideda, kai darželyje jis lieka vienas, be tėvų. Žinoma, tai nereiškia, kad reikia vaiką „įmesti“ į grupę ir „pabėgti“. Pirmiausia, rekomenduojama su vaiku atvykti į darželį ir pabūti kartu kiek leidžiama, galima drauge nukeliauti į lauko aikštelę. Pirmąją savaitę rekomenduojama vaikutį palikti iki pietų arba porai valandų. Antrą ir trečią savaitę jau palikti pietų miegelio.

 

Yra du esminiai patarimai kaip elgtis atsisveikinant su vaiku:

  1. Atsisveikinti kartą (kuo daugiau kartų atsisveikinate, tuo vaikui sunkiau jam likti) ir išeiti.
  2. Stengtis kuo greičiau išeiti iš patalpos. Jei imsite su vaiku ilgai kalbėtis, stebėti, stoviniuoti tarpduryje, tik paversite situaciją sudėtingesne, vaikui dar labiau nenorės su Jumis atsisveikinti.

Kaip geriau paruošti vaiką lankyti darželį:

  • Kalbėkitės su vaiku apie darželį, naujus draugus, pasakokite, kad ateis metas, kai reikės darželį lankyti kasdien. Žaiskite „darželį“.
  • Stenkitės laikytis darželio ritmo namuose. Tai padės vaikui geriau prisitaikyti prie aplinkos.
  • Ugdykite vaiko savarankiškumą, nes darželyje mažųjų savarankiškumas labai skatinamas.
  • Bendraukite ir bendradarbiaukite su grupės auklėtojomis. Jos gali individualiai patarti, kad vaiko adaptacijos procesas būtų kuo paprastesnis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.