Vadovėlių leidėjų tvirtinimu, daugiau klaidų mokyklose naudojamuose vadovėliuose nerasta

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje šiandien vėl susirinkę edukacinių leidinių leidėjai patikino ministrę, jog peržiūrėję savo leidinius daugiau grubių klaidų juose nerado. Susitikime su ŠMSM vadovybe leidėjai taip pat kalbėjosi apie rengiamus naujus vadovėlius pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas.

 

„Negalime leisti, kad pasikartotų su rusų kalbos vadovėliu nutikusi istorija. Vadovėlių kokybė – tai visų pirma kiekvienos leidyklos garbės reikalas, todėl tiek valstybiniu lygiu, tiek leidyklos turi labai rimtai vertinti vadovėlių turinį“, – padėkojusi leidėjams už atliktą darbą, sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Ministerijoje edukacinių leidinių leidėjai buvo susirinkę prieš daugiau nei dvi savaites aptarti susidariusios situacijos dėl rusų kalbos vadovėlio „В добрый путь“ („V dobrij put“). Šis vadovėlis dėl klaidinančios, propagandinės informacijos apie Rusiją išimtas iš naudojimo bei iš Švietimo portalo informacinės sistemos vadovėlių duomenų bazės. Leidykla „Šviesa“ kreipėsi į visus platintojus ir paprašė sustabdyti jo prekybą. Leidykla taip pat paragino mokyklas grąžinti šiemet įsigytus vadovėlius.

 

Pirmojo susitikimo metu visi leidėjai įsipareigojo peržiūrėti savo leidžiamus edukacinius leidinius. Šiandien leidyklų atstovai patvirtino, jog daugiau tokių klaidų leidiniuose nerado. Visgi peržiūrint turinį jiems kilo klausimų susijusių ne tik su informacijos apie Rusiją, jos kultūrą, istoriją pateikimu, bet ir lyčių lygybės, aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir kitomis temomis.

 

Atsižvelgiant į šias pastabas sutarta, jog rengiant naujus vadovėlius pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas, būtų tikslinga leidėjams ir Nacionalinei švietimo agentūrai surengti diskusijas, konsultacijas su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ir kitų susijusių institucijų atstovais.

 

Siekiant išvengti panašių situacijų, kaip nutiko su rusų kalbos vadovėliu, ŠMSM ketina patikslinti Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo nuostatas, susijusias su vadovėliu vertinimu. Ypač svarbu, kad vertinimui būtų pasirenkami vadovėliai ir viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie faktines klaidas ar turinio neatitikimą šiuolaikinėms realijoms. Taip pat planuojama patikslinti terminus, per kiek laiko turi būti reaguojama į klaidas, siekiama nustatyti, kad būtų atliekamas ir perleidžiamų vadovėlių vertinimas. Numatomos keisti nuostatos bus derinamos su leidėjais.

 

ŠMSM pavedimu Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja Švietimo portalo informacinės sistemos vadovėlių duomenų bazėje esančių rusų kalbos, kaip užsienio ir rusų gimtosios kalbos vadovėlių, turinio vertinimą. Vadovėliai bus vertinami, ar jų turinyje nėra nekorektiško, antidemokratiško, antivalstybinio turinio, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją dėl karo Ukrainoje; ar nėra tendencingai pateikiamos klaidinančios informacijos geopolitinių įvykių kontekste; ar turiniu ir / ar užduotimis nėra kurstoma tautinė nesantaika. Vertinimą NŠA pateiks iki 2023 m. pavasario, taip pat apie nustatytus neatitikimus informuos leidėjus.

 

Aptarti naujų edukacinių leidinių parengimo klausimų leidėjai su ŠMSM atstovais planuoja susitikti reguliariai.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.