Vadovėliai: vertinimas, lūkesčiai ir kitos naujovės…

Aušra Židžiūnienė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Nors pavasaris dar nelepina šiluma, bet jau pirmosiomis jo dienomis Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) vyko „karštas“ pirmasis leidėjų, pedagogų, tėvų, moksleivių atstovų susitikimas, per kurį aktyviai diskutuota dėl vadovėlių leidybos tvarkos atnaujinimo. Susitikimo metu aptartos priemonės, kaip gerinti vadovėlių kokybę ir kokios permainos būtinos juos rengiant ir vertinant.

 

„Vadovėlių, kaip ir kitų mokymo priemonių, svarba mokykloje nėra abejojama. Nesinori kelti klausimo, ar su mūsų vadovėliais yra kažkas blogai, bet norisi pasakyti, kad visada gali būti geriau… Juk siekiamybė – turėti patikimą ugdymo turinį, atitinkantį XXI a.“, – susitikimą pradėjo švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius.

 

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pasidalijo mintimis apie šios srities iššūkius, nes, pasak jos, be to, kas moko ir ugdo mūsų vaikus, itin svarbu žinoti, ko ir kaip juos moko…

„Į visa tai įeina keli labai svarbūs dalykai – tai Ugdymo programos (kaip jos turi keistis, kiek jos turi būti detalios?), vertinimo sistema (standartizuoti testai, vertinimo metodai, ką jais vertiname: žinias ar pažangą, koks yra egzaminų vaidmuo?..), ugdymo ir mokymo priemonės. Suprantame, kad vieno tobulo vadovėlio nėra, tie laikai jau seniai praėjo. Mokytojas dabar gali rinktis mokomąją medžiagą iš įvairių informacijos šaltinių, padedančių perteikti ugdymo turinį. Klausimas, kaip užtikrinti visų priemonių kokybę ir kiek valstybė į tai gali kištis?.. Kaip užtikrinti, kad ugdymo turinys būtų gyvas, neišsisemtų pasibaigus tam tikro produkto sukūrimo finansavimui, o priešingai – nuolat atsinaujintų. Visa tai yra itin didelis iššūkis“, – kalbėjo ministrė.

Ji taip pat pabrėžė, kad pasaulinė praktika rodo, jog egzistuoja du klausimai, į kuriuos nėra vieno teisingo atsakymo: koks turi būti mokytojas ir koks turi būti ugdymo turinys? „Nesinorėtų, kad dabartinė situacija būtų vertinama kaip reforma – tai tiesiog prisitaikymas prie nuolat kintančio gyvenimo“, – sakė ministrė.

 

Ji taip pat pabrėžė, kad pasaulinė praktika rodo, jog egzistuoja du klausimai, į kuriuos nėra vieno teisingo atsakymo: koks turi būti mokytojas ir koks turi būti ugdymo turinys? „Nesinorėtų, kad dabartinė situacija būtų vertinama kaip reforma – tai tiesiog prisitaikymas prie nuolat kintančio gyvenimo“, – sakė ministrė.

 

ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Jokimaitis teigė, kad esamą situaciją lemia daugybė faktorių. Vienas iš jų – valstybės rengiami ir tvirtinami dokumentai. Pavyzdžiui, neseniai buvo pakeistos vadovėlių higienos normos – visi pajuto teigiamą pokytį.

„Kitas svarbus dokumentas – Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas. Daug diskutuojama dėl šio dokumento, jo atnaujinimo klausimas buvo keliamas jau prieš 5-erius metus. Esminį vaidmenį atlieka sąvokų pakeitimai. Būtent dėl jų kartais sulaukiame kitų valstybės institucijų (Valstybės kontrolės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos) dėmesio. Pavyzdžiui, nuo šiol vadovėliu bus laikoma ne tik spausdinta, bet ir skaitmeninė priemonė. Antra reikšminga sąvoka – mokymo priemonės (tiesiogiai mokymui(si) ar ugdymui(si) naudojamos spausdintos ar skaitmeninės mokymo priemonės, daiktai, medžiagos ir įranga). Seniau į sąvoką ugdymo priemonė buvo įtraukti ir baldai. Dabar taip negalės būti“, – dokumentų naujovėmis dalijosi R. Jokimaitis.

 

Be to, pasak jo, bus vertinami ne tik nauji vadovėliai, bet ir seni. „Taip bus todėl, kad, paprastai, programos pasikeisdavo, o vadovėliai ne. Tada vadovėliai visiškai neatitikdavo programų. Akcentuojama, kad mokyklos už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, gali įsigyti tik įvertintus vadovėlius. Tai pasitikrinti nėra sunku: duomenų bazė prieinama laisvai. Taip pat skatinamas atsakomybės pasidalijimas, aprūpinimo vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis proceso demokratizavimas. Pavyzdžiui, anglų kalbos vadovėliai perkami beveik kasmet, o štai istorijos vadovėlis išleistas prieš 8-erius metus. Taigi, išplečiamas sąrašas tų sprendimų, kuriuos reikėtų derinti su Mokyklos taryba“, – sakė R. Jokimaitis.

Kaip vieną iš naujovių R. Jokimaitis paminėjo ir tai, kad prireikus ŠMM galėtų inicijuoti aktualių, trūkstamų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių parengimą.

 

Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkas Rolandas Kučiauskas, reaguodamas į pastabas, sakė, kad anglų kalbos vadovėlis šiandien yra vienas pažangiausių, ir palinkėjo visiems kitiems eiti panašiu keliu…

„Itin aktualus klausimas – vadovėlio kokybė ir, žinoma, vertinimas. Kas visa tai darys, kas prisiims atsakomybę? Ar vertinanti institucija gali būti ir viena iš vadovėlių rengėjų? Mes manome, kad ne. Į vadovėlių leidimo tvarkos aprašą turėtų būti įtraukta ir skaitmeninė vadovėlio versija. Tada leidėjai prie kiekvieno spausdinto vadovėlio turėtų pateikti ir elektroninį jo variantą. Be to, svarbu, kad su ateinančiais į mokyklas vadovėliais būtų galimybė susipažinti iš anksto. Pavyzdžiui, Knygų mugėje“, – klausimais ir pastebėjimais dalijosi R. Kučiauskas.

 

„Anglų kalbos vadovėlius leisti kasmet, nes tai – pažangiausia, ką šiandien turime? Liūdna girdėti, kai supriešiname fizikos ar istorijos vadovėlius, sakydami, kad per 8-erius metus Antrasis pasaulinis karas nepasikeitė“, – sakė leidyklos „Šviesa“ vadovė Jurga Nacevičienė. Ji pastebėjo, kad šiuo metu mokyklose naudojami morališkai pasenę vadovėliai. „Tokia situacija susidariusi todėl, kad dažnai mokyklos prioritetai būna nukreipiami ten, kur stipriai veikia vadovėlių leidėjai arba mokytojai sugeba padaryti spaudimą į savo pusę. Ir dar… Besiklausant man iškilo klausimas. Minėta, kad prie popierinių vadovėlių būtina pateikti skaitmeninę versiją, o jeigu leidžiamas elektroninis vadovėlis arba metodinė priemonė, tada reikia pateikti popierinę versiją?“ – klausė ji.

 

„Gyvename tokiu metu, kai skaitmeninama beveik viskas, manau, kad elektroniniams vadovėliams popierinių variantų nereikia, bet šalia popierinių – būtinai“, – atsakė R. Kučiauskas.

„Gyvename tokiu metu, kai skaitmeninama beveik viskas, manau, kad elektroniniams vadovėliams popierinių variantų nereikia, bet šalia popierinių – būtinai“, – atsakė R. Kučiauskas.

J. Nacevičienės nuomone, turėtume pasižiūrėti ir į realijas, kaip atrodo klasės ir kokių galimybių vaikai turi dirbti su skaitmeninėmis priemonėmis. „Kalbant apie pažintį su naujais produktais, kasmet lapkričio mėnesį yra rengiama paroda „Mokykla“, kur prisistato visos leidyklos, o mokytojai gali susipažinti su visai naujais vadovėliais ir kitomis priemonėmis“, – priminė ji ir patvirtino, kad puikus sprendimas stipriau kontroliuoti tai, kam yra išleidžiami mokyklos pinigai, nes per tuos metus, kai kontrolė buvo panaikinta, kur išleidžiamos lėšos, nežinojo niekas.

 

„Jau beveik metus atliekame tyrimus, analizes, kaip paskirstomi pinigai. Matome, kad atskaitomybė nebuvo vykdoma arba kontrolės mechanizmai neveikė. Ministerija prižiūri valstybės biudžeto formavimo mechanizmą ir negali atsakyti už kiekvienos mokyklos sprendimus. Dabar, siekiant stiprinti skaidrumą ir atskaitomybę, formuojamas naujas Mokyklos finansavimo modelis. Ar švietimo lėšų apskritai pakanka, labai sunku teigti. Kai matome, kad 50 proc. mokyklos lėšų yra panaudojama ūkiui ir administravimui, suprantame, jog tai nėra normalu. Akivaizdu, kad tiesiog nemokame paskirstyti lėšų ir skiriame jas ne ten, kur reikia“, – pabrėžė ministrė.

Santykis tarp skaitmeninių ir popierinių leidinių, anot ministrės, diskutuojamas visame pasaulyje. „Turime suprasti, kad negalime turėti tik popierinių vadovėlių, nes nebe tie laikai, lygiai kaip ir turime suprasti, kad negali viskas būti tik skaitmeninta, nes mūsų mokyklos tam dar nėra pasiruošusios“, – sakė ji.

 

Pasidalijęs prisiminimais „Baltų lankų“ leidyklos generalinis direktorius Saulius Žukas klausė: „Visiškai pritariu bendrai pozicijai, kad mokyklos pirktų patvirtintus vadovėlius. Bet prisiminkime visai neseną patirtį, kai 2015 m. buvo patvirtinta nauja Lietuvių kalbos ir literatūros programa ir tų pačių metų rugsėjį jau buvo pradėta pagal ją mokyti. Nors ir būta kalbų, kad porą metų turėtų trukti pereinamasis laikotarpis, kol autoriai parašys vadovėlius. Taigi dalis vadovėlių pradėjo funkcionuoti be žymos, o vertinimą gavo vėliau. Dabar vėl girdime, kad atnaujinamos bendrosios programos. Jų labai reikia, bet ir vėl kyla klausimas, ar užteks autoriams ir leidėjams laiko paruošti vadovėlius? Jeigu einama plačiu frontu ir atnaujinamos beveik visos programos, ar biudžeto lėšų bus pakankamai, kai pasikeis programos ir mokyklos turės įsigyti naujus keleto sričių vadovėlius iškart? Ar nebus mūsų, leidėjų, tuščios investicijos, nes ugdymo įstaigos negalės naujų vadovėlių įpirkti?“

 

„Jau Pasaulio švietimo forume kalbėta, kad turime pamiršti „užrakintas“ ugdymo programas, taip pat pamiršti „instruktyvius“ vadovėlius. Retorika, kad mokytojas negali dirbti, nes nėra naujo vadovėlio, dabartiniais laikais – nesuvokiama. Ugdymo turinys yra gyvas, neįmanoma sustabdyti ugdymo proceso. Negalime mesti į šalį senų vadovėlių, palaukti, kol bus parengti nauji, tada parengti mokytojus ir tik tada imtis ugdymo proceso. Taip sistema nebeveikia. Viskas vyksta nuolatos, ugdymo procesas nesustoja. Galima pažiūrėti į aukštąsias mokyklas… Dėstytojai neturi naujų vadovėlių, bet vadovaujasi naujausia esama medžiaga. Žinoma, bendri sutarimai turi būti“, – atsakė ministrė J. Petrauskienė.

 

S. Žukui kilo dvejonių, kaip tada derėtų vertinti nuolatinį kopijavimą, kuris pažeidžia autorių teises? Jeigu sakoma, kad mokytojas gali kopijuoti viską iš bet kur ir bet kada… Pasak ministrės, intelektinės nuosavybės klausimas aktualus visoms sritims…

J. Nacevičienė pasidžiaugė priimamais sprendimais, bet kartu pastebėjo ir jų dviprasmiškumą: „Man labai patinka tai, ką sako ministrė, kad turėtume paneigti nuostatas, jog egzistuoja vienas vadovėlis, kuriuo turime šventai tikėti. Taip vaikui nuo mažų dienų formuojame, kad yra viena tiesa ir kitų būti negali. Bet taip pat norisi pritarti ir Sauliui, kad negalima eiti link kraštutinumų. Šiuo metu turime labai griežtą programą, kurios privalome laikytis. Taip pat labai griežtą vadovėlių vertinimą. Kita vertus, kalbame, kad viskas turi vykti laisvai, mokytojas pats turi gebėti susirasti informaciją, atsirinkti medžiagą pamokoms. Taigi yra dvi visiškai priešingos viena kitai ideologijos. Tyrimai rodo, kad dažnai mokytojai vadovaujasi ne programa, o vadovėliais. Būtent dėl to vadovėlių reikalavimai ir yra tokie griežti. Situacija tokia – mokytojai išeina vadovėlį, bet neišeina programų.“

„Mes iš tiesų turime tikslą, kad mokytojas vadovautųsi programa ir pats dėliotųsi ugdymo procesą taip, kaip jis nori dirbti klasėje. Tačiau situacija yra kitokia… Galbūt galime diskutuoti apie tarpinį variantą? Juk visi procesai užtruks mažiausiai 5-erius metus, kol mokytojas išlaisvės, gebės kūrybiškai rinktis medžiagą ir kurti ugdymo procesą“, – siūlė ji.

 

Ugdymo plėtotės centro (UPC) vadovas Giedrius Vaidelis teigė: „Vadovėlis yra praeito šimtmečio mokymo priemonė, o dabar turime kalbėti apie kažką lankstesnio, dinamiškesnio. Akivaizdu, kad modelis, veikęs anksčiau, dabar kiša koją. Ir šiandien girdime, kad mokytojai be vadovėlio neturi galimybės mokyti. Žinoma, turime sutikti su tuo, kad šiandien dar nesame pasiruošę supriešinti skaitmeninio turinio su vadovėliu. Vadinasi, turime mąstyti apie abi priemones lygiagrečiai. UPC atsakingas už vadovėlių turinį. Matome silpnąsias puses. Suprantame, kad sunku nuo senų pereiti prie naujų modelių ir daug lengviau eiti įprastu keliu – kalbu ir apie mokytojus, ir apie mokyklų vadovus. Nežinau, ką reikia daryti, kad mokytojai suvoktų, jog šiandieniniai vadovėliai jau nebe tie, kokie buvo iki 2000-ųjų, kai viskas vykdavo nuosekliai.“

„Žinoma, kita mūsų silpnybė – tai lėšų stoka, kuri visiems kiša koją. Mokykla dažnai renkasi pigiausią vadovėlį arba jo išvis neperka. Mūsų manymu, apskritai reikia grįžti prie juridinio pagrindo ir kiekvieno (mokytojo, vadovo ar leidėjo) asmeninės atsakomybės, kad už tam tikrą atvejį būtų baudžiama ne visa sistema, o asmuo, nešantis atsakomybę“, – pastebėjo jis.

 

Kaip vieną didžiausių problemų G. Vaidelis pažymėjo turinio vertinimą: „Galbūt ir aukštosios mokyklos prisijungs prie turinio vertinimo?.. Taip pat šiame lauke turi dalyvauti ir mokytojai praktikai. Šiandieninis iššūkis, kurį turime išspręsti, – kaip padaryti greitesnį ir lankstesnį vadovėlio maketą, priemonės projektą, kad patikrinimas nebūtų vilkinamas. Manau, kad tai padaryti mums turėtų padėti skaitmeninė erdvė.“

„Galvos skausmu vis dar lieka pasenę vadovėliai. Leidyklos siūlo įsigyti 172 vadovėlius, išleistus iki 2007-ųjų. Viena vertus, tarsi reikėtų siūlyti „išsivalyti“, kad mokytojai negalėtų įsigyti tokių vadovėlių, kita vertus, jeigu mokymo priemonės yra geros, galbūt nesvarbu, kada jos išleistos, nes kūrybiškas mokytojas visada ras, ką iš jo pasiimti?..“ – mintimis dalijosi G. Vaidelis ir priminė, kad ministrei buvo pateikti 3 pasiūlymai: „Steigti, kaip ir anksčiau yra buvę, ekspertų komisiją ŠMM. Antrasis – palikti taip, kaip dabar yra, įvedant tam tikrus saugiklius. Pabrėžiant, kad mokyklos gali įsigyti tik įvertintus vadovėlius, pasielgus kitaip, taikyti atitinkamas sankcijas mokyklai arba leidyklai. Trečiasis – į vertintojų grupę įtraukti aukštųjų mokyklų mokslininkus, dėstytojus ir pan. Dabar turime ir dar vieną – išvis atsisakyti vertinimo ir apsisprendimą dėl vadovėlio palikti mokytojams. Galbūt netgi į pedagogų atestaciją įtraukti tokį punktą. Tada mokytojai iš tiesų būtų ugdymo turinio kūrėjai.“

 

„Man kyla klausimas, ar kuriama nauja tvarka didins pasitikėjimą švietimu, ar priešingai – mažins. Manyčiau, kad mažins. Pasitikėjimas švietimu kuriamas per santykį. Grįžtant prie G. Vaidelio siūlymo, manome, kad geriausia būtų, jei atsakomybė nebūtų „ištaškyta“, o ją prisiimtų ŠMM. Nuleidžiant atsakomybę mokyklos vadovui, demokratijos nebus. Pasitikėjimą švietimu gali kurti ekspertai, kurie yra tam tikra parama mokytojui“, – pastebėjo Tėvų forumo atstovas Kęstutis Mikalajūnas.

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos centro vadovo Gyčio Vaškelio pastebėjimu, neteisinga, jeigu mokyklos vadovas nupirktų prastus, neįvertintus istorijos vadovėlius, o, pavyzdžiui, Saulius Žukas drauge su Alfredu Bumblausku turėtų už tai atsakyti… Pasak jo, demokratijos mums pakanka, bet reikėtų reaguoti į tai, kas vyksta: „Dabar viską mėginame suvesti į atsakomybes ir bausmes, tai apie kokį kūrybiškumą dar galime kalbėti?.. Jeigu jau vertintojus išviešiname, tai galbūt galima dirbti visiems kartu?“

Jeigu siekiame Suomijos pavyzdžio, tai reikėtų pradėti nuo kito galo – atsisakyti egzamino. Dabartinė problema – ne vadovėliai. Iš esmės, baigiamosiose klasėse mokytojai ir mokiniai ruošiasi egzaminams. Pasiimama programa, išbraukoma, kas nereikalinga egzaminui, ir tada dirbama. Egzaminui kūrybiškumo taip pat nereikia. Mokinys parašo rašinį, kuris įvertinamas pagal tam tikrus nuostatus. Kūrybiškumo čia mažai. Geras mokytojas gali dirbti ir be vadovėlio. Jis moka ir senus vadovėlius panaudoti – dalimis…

„Jeigu siekiame Suomijos pavyzdžio, tai reikėtų pradėti nuo kito galo – atsisakyti egzamino. Dabartinė problema – ne vadovėliai. Iš esmės, baigiamosiose klasėse mokytojai ir mokiniai ruošiasi egzaminams. Pasiimama programa, išbraukoma, kas nereikalinga egzaminui, ir tada dirbama. Egzaminui kūrybiškumo taip pat nereikia. Mokinys parašo rašinį, kuris įvertinamas pagal tam tikrus nuostatus. Kūrybiškumo čia mažai. Geras mokytojas gali dirbti ir be vadovėlio. Jis moka ir senus vadovėlius panaudoti – dalimis… Manau, kad tiesiog reikia daugiau kūrybinio darbo ir bendradarbiavimo tarp mokytojų, leidėjų, vadovų ir panašiai“, – kalbėjo G. Vaškelis. Jis pridūrė, kad, kol mokykloje neturėsime veiklaus demokratiško organo – Mokyklos tarybos, jokių rezultatų nereikia tikėtis.

 

„Sutinku su pastebėjimais, kuriuos išsakė Gytis, bet visgi norisi sulaukti daugiau siūlymų nei kritikos. Esame dviprasmiškai suprasti: viena vertus, norima, kad viską atliktume kokybiškai ir greitai, kad vyktų dialogas su vertintoju ir autoriumi, kita vertus, priverčiame vertintojus pasirašyti nešališkumo deklaracijas, joks dialogas tarsi ir negali vykti. Čia jau – ne vadovėlio kokybės klausimas, o procedūrų“, – sakė UPC Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja Edita Sederevičiūtė.

 

Geografijos mokytojų asociacijos vadovas, vadovėlių autorius Rytas Šalna komentavo: „Aš, kaip autorius, visada stengdavausi išsiaiškinti, kas yra tas žmogus, kuris recenzuoja mano vadovėlį. Lygiai taip elgdavausi ir pats recenzuodamas. Tada susėsdavome su autoriumi ir drauge taisydavome, derindavome, tobulindavome jo rengiamą vadovėlį. Man atrodo, kad taip demokratinėje valstybėje ir turėtų būti.“

„Kalbame apie vadovėlių vertinimą, bet neminime mokytojo kompetencijų. Mūsų mokytojas – tai ne suomių ar Singapūro. Turime kitus įpročius… Su mūsų mokytoju reikia dar labai daug dirbti, kad jis išlaisvėtų. Daugelį jų paruošė dabar uždaromas Lietuvos edukologijos universitetas… Norime, kad vadovėlius vertintų to universiteto dėstytojai, kurie jau beveik liko be darbo… Tai – ne pertvarka…“ – pastebėjo R. Šalna.

 

Buvo kalbėta apie tai, kad galbūt nereikia vadovėlių vertinti. Vienos vadovėlių vertintojos nuomone: „Tai būtų prastas sprendimas. Vertinu vadovėlius ir žinau, ką tai reiškia. Vadovėlį tenka skaityti ir taisyti bent tris kartus. Norisi mesti akmenėlį į autorių ir leidyklų daržą, nes dažniausia klaida – tai medžiagos dalykinis netikslumas. Dažnai susiduriama ir su tuo, kad medžiaga neatitinka amžiaus tarpsnio. Kažkada buvo minėta, kad galbūt reikėtų įtraukti psichologus, manyčiau, jog tai būtų visai tinkamas sprendimas. Užduotys arba labai suprimityvinamos, arba užkeliama kartelė, kad daugeliui vaikų jos tampa neįveikiamos. Dažnai vadovėliuose pasigendame mokymosi metodikos. Silpniausia yra gebėjimams skirta sritis, ypač skaitymo.“

 

Anot E. Sederevičiūtės: „Vertinimą dažnai apsunkina leidyklos manymas, kad, jeigu į vadovėlį sudės viską, kas įmanoma, tai išspręs visas problemas. O iš tiesų, gavę tokį vadovėlį, sutrinka ne tik vaikai, bet ir mokytojai. Dažna problema – užduotys. Mūsų nuomone, jos turi būti įvairių lygių, o autoriai dažnai mano, kad užtenka gebėti atsakyti į klausimą. Pasigendame ir pasitikėjimo vertintojais. Mums labai trūksta mokslininkų vertintojų. Išsiuntėme kvietimus, bet, deja, niekas vertinti vadovėlių iš aukštojo mokslo nesiveržia.“

 

Viceministro G. Kazakevičiaus nuomone, vertinimo laukas vis tiek turi būti apibrėžtas. Platus jis ar siauras, kaip visa tai turi veikti – šiandien dar klausimas?..

„Iš šiandienos susitikimo supratau, kad mums visgi labai reikalingas dialogas. Jis po truputį vyksta, bet akivaizdu, kad bendravimo niekada nebūna per daug. Išgirdau tai, kad reikėtų skirtingų požiūrių į vadovėlius. Kad derėtų į vertinimą įtraukti psichologus… Bėda ta, kad psichologija ir edukologija labai sunkiai susikalba Lietuvoje. Galbūt per pedagogų rengimo centrus kitais metais galėsime atrasti dar vieną kelią į naują požiūrį“, – lūkesčiais susitikimą užbaigė viceministras.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (12)

 • Gražina

  Reikėtų mažiau verkšlenti, o daugiau dirbti. Jau nuo nepriklausomybės pradžios kalbama apie permainas, nuolat vyksta reformos… Bet praeina penkeri metai, pasirodo, dar neseniai gerai vertintos reformos jau laikomos atgyvena… Praeina 5 metai vėl gausybės kritikos sulaukia mokymo programos, vadovėliai ir kitos mokymo priemonės. Įdomu tai, kad to kritikais tampa patys asmenys, kurie daug prisidėjo prie jau vadinamų „prastų” programų kūrimo. Vadinasi, jau tada kurta negerai… Tai rodo didelį neatskingumą ir pačių švietimo įstaigų… iki šiol niekas asmeniškai neprisiėmė atsakomybės… Dėl tokių nuolatinių reformų kenčia mokytojai, mokiniai… Tai neprideda stabilumo. Belieka laukti naujų reformų, o po kelių metų apgailestauti, kad tai jau atgyvena…

  • Evaldas

   Šiaip, gerai apie verkšlenimą ir reformų cikliškumą…
   O jei kalbame apie kažką kūrusių atsakomybę, tai galiu pastabą prisitaikyti ir sau, kadangi teko dalyvauti sistemos kūrime pačioje tūkstantmečio pradžioje. Svarstant modelį, jau tada siūliau atsisakyti rankraščių ar parengtų maketų vertinimo. Nenuostabu, kad tuometinė ŠMM valdžia apie tai net nenorėjo diskutuoti. Bet įdomiausia, kad pasiūlymą atsisakyti privalomo vertinimo iki išleidimo atmetė, kitaip tariant – už ŠMM patvirtinimo žymos suteikimą mūru stojo pačios leidyklos. Ypač – didžiosios…

 • Kita pusė

  Apie vadovėlių vertinimo sistemą. Valstybė turi skatinti mokytojų savarankiškumą, novatoriškumą, demokratiją, laisvę, kūrybiškumą, todėl bet kuris mokytojas , mokslininkas vienas prisiėmęs finansinę riziką (paėmęs paskolą) ar bendradarbiaudamas (pasidalindamas riziką ) su leidykla gali išleisti analoginį ar skaitmeninį vadovėlį ar mokymo priemonę. Sukurtas vadovėlis išleidžiamas. Pateikus oficialų prašymą apie jį informacija dedama į Vadovėlių duomenų bazę. Už vadovėlio turinį pilnai atsako jo autoriai ir leidykla, o už įsigijimą juos perkantis mokytojas ir mokykla. UPC vykdo rinkos monitoringą, inicijuoja mokslinius vadovėlių tyrimus, rašo rekomendacijas, organizuoja jų autorių mokymus, prireikus teikia metodinę pagalbą, konsultacijas vadovėlių autoriams. Mokytojas, mokykla yra laisvi pasirinkti su kokiu vadovėlių, mokymo priemone nori dirbti ar tai būtų 10 ar 1 metų senumo vadovėlis. Kiek jis tinkamas pasiekti programų reikalavimus sprendžia pats mokytojas. UPC organizuoja tėvų, mokinių, mokytojų bendruomenių ir autorių įtraukimą į diskusijas dėl vadovėlių, skatina juos keistis idėjomis, pastabomis, komentuoti, recenzuoti išleistus vadovėlius, į tai atsižvelgiama mokytojams keliant kvalifikacinį laipsnį. VLKK taip pat vykdo mokslinius vadovėlių kalbos tyrimus ir viešina jų išvadas bei teikia rekomendacijas, pastabas leidykloms.

 • Kita pusė

  1. Dėl nekokybiškų vadovėlių. Lietuvoje nėra nei vieno faktais paremto mokslinio tyrimo, kuris patvirtintų, įrodytų, kad privačių leidyklų Lietuvoje leidžiami ir mokytojų rašomi vadovėliai yra nekokybiški ir pn. Vieša kritika leidykloms ar vadovėlių autoriams yra sveikintina, bet dažnai ji paremta emocijomis, subjektyviais kriterijais (patinka, nepatinka) arba pavienių atvejų, klaidų rodymu per padidinamą stiklą. Tegu bet kuris kalbantis apie daugybe klaidų vadovėliuose nueina į internete esančią ŠMM vadovėlių duomenų bazę. Kiek komentarų apie blogus vadovėlius matote. Jų beveik nėra. Kas gali realiai įvertinti vadovėlio kokybę, tai su juo dirbantys mokytojai. Pasirinkdami vieną ar kitą vadovėlį jie ir nusprendžia kokybiškas jis ar ne. Svarbu kad būtų pliuralizmas ir demokratija. Laisva rinka į vadovėlių kūrybos procesą gali įtraukti daugiau mokytojų, nei centralizuotų užsakymu atveju. Tai skatina juos tobulėti ir leidžia papildomai užsidirbti, moko savarankiškumo ir laisvės, stiprina idėjų, mokymo patirčių, metodų mainus. Centralizuotų vadovėlių kūrimo atveju visiems būtų primetama viena tiesa ir nebebūtų jokio pasirinkimo.

  2. Dabartinis vadovėlių vertinimo procesas yra atgyvenęs procesas dėl proceso. Jis paremtas „geriečio“ policininko ŠMM ir jai pavaldžios UPC, jos „ekspertų“ ir „blogiečio“ autorių, tarp kurių dauguma yra tie patys mokytojai ir leidėjų savotišku nusižengimų gaudymu ir „auklėjimu“. Tai automatiškai vertinimo procesą nuo pat pradžių paverčia ne bendradarbiavimu tarp lygiaverčių partnerių kaip turėtu būti, o autoritariniu konfliktu. Kam viso to reikia? Mokytojai ne kvaili, mokyklų administracija ne kvaila, tikrai blogas ir nekokybiškas vadovėlis neturi jokių šansų įsitvirtinti Lietuvos mokyklose.

  3. Vadovėlių kokybe gali užtikrinti gali tik pakankamos lėšos krepšelyje jų įsigijimui dėl kurių konkuruotų leidyklos ir pasirinkimo įvairovė. Visoje Europos Sąjungoje, Suomijoje, Estijoje vadovėlius leidžia privačios leidyklos, Goszakazai vadovėliams , „teisingi“, „kokybiški“ valstybiniai vadovėliai čia jau Rusijos ir Baltarusijos realija. Dėl gerų valstybinių vadovėlių. Niekas negali užtikrinti, kad jie bus kokybiški. Čia taip pat veikia įvairios interesų grupės ir kaip rodo įvairūs skandalai auksinių šaukštų – vadovėlių atvejai galimi. Galimi atvejai, kad tam tikros interesų grupės sąmoningai pakeičia mokymo programas ir pagal jas parašo vadovėlius, kai kitų leidyklų vadovėliai, ar visi rinkoje esantys tampa neatitinkančiais programų. Suprantamas kai kurių interesų grupių noras pasipinigauti iš vadovėlių apeinant rinką (mokytojus), kuomet kažkas už mokesčių mokėtojų biudžeto pinigus parašo vadovėlį, valstybė jį nuperka ir išdalina mokytojams. Bet niekas nežino ar su tuo vadovėlių bus dirbama, ar jis tik gulės bibliotekose. Rinkos atveju čia suveikia natūrali apsauga, atsakomybė kurią prisiima mokytojas ir mokykla. Vadovėlių kokybės ir pasirinkimo klausimas glaudžiai susijęs su finansais. ŠMM duomenys rodo, kad Lietuvos vadovėlių rinka, visų dalykų, visų klasių tėra apie 800 tūkst. EUR per metus. Palyginimui tiek mokesčių mokėtojams kainuoja didesnės gimnazijos Vilniuje išlaikymas per metus. Kokius „kokybiškus“ vadovėlius galima sukurti turint tokį varganą „pyragą“?

  • Redaktorė

   Kita pusė, tai leidėjai, taip? Jei ,,pyragas” tikrai toks varganas, tuomet reikia manyti, kad tiesa, jog stiprūs autoriai pasitraukė, neberašo vadovėlių. Bet visai nenorėčiau sutikti su teiginiu, kad ,,Galimi atvejai, kad tam tikros interesų grupės sąmoningai pakeičia mokymo programas ir pagal jas parašo vadovėlius, kai kitų leidyklų vadovėliai, ar visi rinkoje esantys tampa neatitinkančiais programų.” Ar jūs įsivaizduojate, ką reiškia pakeisti programą? Tai jau tikrai ne vieno vakaro sandėris…. O jei rinkoje pinigai tokie maži, gal net ir ne labai apsimokėtų… Čia be pretenzijos ką nors apibendrinti.

 • Redaktorė

  Būtų įdomu baigti žaisti…. Kalbant apie vadovėlius, yra aspektų, kurie neliečiami. Atsakingai pareiškiu, kaip „Švietimo naujienų“ redaktorė. Mes gauname laiškų, kuriuose rašoma apie mokyklas, pasirinkusias nevertintus vadovėlius. To neturi būti! Apie tai negalima viešai kalbėti. (Čia klyksmas…) Ir nekalbam… bet faktas yra faktas… Mokyklos tos, ne lietuvių mokomosiomis kalbomis, o vadovėlis(iai) skirtas lietuvių kalbai.
  Kitas ryto džiaugsmas. Švietimo istorijos muziejus atsiuntė informaciją apie muziejininkės Jūratės Jagminienės knygą „Lietuvos inteligentai“. Emocijos. „Knyga padeda pažinti Lietuvos inteligentiją, lietuvišką mokyklą sudėtingomis aplinkybėmis. Tai jie, Lietuvos inteligentai, be jokio atlygio, rašė, dažniausiai savo lėšomis leido vadovėlius, lietuviškai mokė vaikus, švietė suaugusiuosius…“ Man tie pirmieji vadovėliai, mačiau tik viršelius, yra toks gėris. O jeigu taip kiekvienas dabartinis autorius pasijustų idėjos tesėju… Man atrodo, kad tie, anie, vadovėliai jau patys savaime buvo pakrauti kuriančios energijos. Gal ir nusikalbu…

 • Istorikas Bitautas

  Su didžiausiu įdomumu perskaitęs straipsnio pavadinimą puoliau skaityti patį straipsnį, kadangi vadovėliai yra mano mokslinių interesų sritis ir iš šios temos ruošiu disertaciją. Visgi straipsnyje išsakyti teiginiai mane labai nuvylė.
  Reikia drąsos pasakyti, kad tai eilinis susitikimas ir kalbėjimas apie nieką. Lieka neatsakyti esminiai klausimai:
  1. Kada galime tikėtis naujų programų? Jų senatis jau seniai bado akis;
  2. Kokiu būdu perėjus prie skaitmeninių vadovėlių bus apmokama jų autoriams. Savo laiku įšokę į vadovėlių leidybą žmonės už tai įsigijo netgi butus!
  3. Kaip ruošiamasi m-klas aprūpinti naujais vadovėliais? Gal grįžkime prie centralizuotos tvarkos, nebuvo juk viskas taip ir blogai. Dabar tenka vesti pamokas kai neturiu vadovėlių man jų ir nereikia, bet ponai malonėkite programas padaryti artimas gyvenimui.

 • Evaldas

  Iš asmeninės beveik ketvirčio amžiaus dalyvavimo vadovėlių rinkoje (vadovėlių kūrimas, vertinimas, leidimas, vertinimo kūrimas, naudojimas) patirties išvada vienu aspektu būtų tokia: pusiau laisvoje rinkoje vyksta pusiau realus vadovėlių vertinimas. Kodėl pusiau?
  Rinkos laisvumą varžo turinio ir kalbos vertintojai. Kitaip ir neįsivaizduojame, nes naudojami valstybės pinigai.
  Vertinimo realumą riboja ekspertų vienpusiškumas (vertina tik dalyko specialistai) ir galimas subjektyvumas (bene tik du vertintojai), ne paties galutinio produkto, o tik maketo, kuris dar gali būti keičiamas, vertinimas… Tenepyksta vertinimo organizatoriai už išvadą – jau daugelį metų vyksta tik kokybės užtikrinimo imitacija.
  Kaip išvengti trūkumų? Atsikratyti to „pusiau“.
  Vienas kelias – pripažįstam, kad pasitikim autoriais, leidėjais ir nestabdom jų procesų. Paramą, pagalbą teikiam besirenkantiesiems – visapusiškai vertindami jau išleistus, galutinius produktus. Kitas kelias – suvokdami, kad kokybės sieksim tik sutelkę geriausias jėgas bendradarbiavimui, baigiam žaisti laisvą rinką ir leidžiam ŠMM atsakyti už visus vadovėlio rengimo procesus (koncepcija, rengėjų komandos sudarymas ir aprūpinimas, išbandymas, leidėjų pagal kainos ir kokybės santykį pirkimas, …).
  Visi kiti būdai ir toliau ves į „pusiau lupta, pusiau skusta“. Tiesa, labai norint galima paminėtus abu kelius suderinti. Niekas negali uždrausti šalia valstybės garantuoto kokybiško vadovėlio savo rizika išleisti savus – geresnius, pigesnius…

  • romas

   Evaldai, mes turime labai daug valstybės reguliuojamų sričių, bet jeigu valstybė sugalvotų ne tik reguliuoti, bet ir gaminti, tada Žemės ūkio ministerijai reikėtų pradėti mušti sviestą, susisiekimo ministerijai – tiesti kelius, finansų ministerijai – steigti bankus ir t. t. Tada ir ŠMM leidžiami vadovėliai puikiai įsipaišytų į šitą schemą. Čia, aišku, juokais, bet, tu, kaip istorikas, turėtum prisiminti tuos laikus, kai valstybė taip darė. Ir kas iš to gavosi?

   • Evaldas

    Romai, kaip buvęs istorikas prisimenu, kad taip mūsų valstybė darė pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį. Ar tikrai buvo blogai? Bet čia tik viena iš dviejų alternatyvų. Man asmeniškai patrauklesnė kita. Bet net ir ši geresnė už situaciją, kai atsakomybės kratosi ir ŠMM (nes ne ji leidžia), ir leidėjai (nes formaliai gali versti kaltę vertintojams).

 • Vida

  Mane stebina kasmet leidžiami kalnai naujų vadovėlių. Ar mes tokie turtingi?Suprantu, kad atsinaujinti reikia. Kalbėsiu kaip lietuvių kalbos mokytoja. Didžiąją literatūros vadovėlio dalį sudaro kūrinių ištraukos. Skirtingi vadovėlių autoriai dažnai pateikia tas pačias kūrinių ištraukas ir panašius teksto suvokimo klausimus! Ar tikrai, pasak R. Šalnos, mūsų mokytojai tokie nelaisvi ir nemąstantys, kad nesugebėtų drauge su mokiniais atsiversti kad ir „Dievų miško” ir patys aptarti pasirinktas ištraukas? Ar sudėtinga romaną visiems atsinešti arba jį susirasti planšetėje? Klasėje reikia gyvo mokytojo žodžio, emocijos, o ne iš vadovėlio perskaityto klausimo. Reikia gyvo, įkvepiančio pasakojimo apie Krėvę ar Sruogą, apie dėstomą laikotarpį. Vadovėliai puiku, bet tegu lieka darbui namuose. Dar dėl senų vadovėlių. Jeigu ten pateikti mums reikalingi tekstai, tai ar vadovėlį laikyti pasenusiu? Juk pamokai vadovauja mokytojas, o ne vadovėlis. Kiek daug jūs kalbate! Tą patį ir teigiate, ir neigiate. Leiskime mokytojui būti kūrybiškam, bet sekime, kad kokio neįvertinto, iš aukščiau nesužiūrėto teksto mokiniams nepakištų. Kad kitaip klausimo nesuformuotų. Visus pamaukime ant vieno kurpalio! Geras mokytojas egzaminui parengs (žinoma, jei mokinys pats nors kiek stengsis), bet tikrai visko nesuniveliuos. Vadovėliai gerai, bet kai kuriuos kūrinius pakartotinai tai tikrai reikėtų išleisti, kad mokiniams nereikėtų medžioti „Miškais ateina ruduo” ar „Madagaskaro”.

  • Evaldas

   Gerb. Vida, nesutikčiau TIK su jūsų pirmuoju sakiniu. Tai yra emocija arba jau nusistovėjęs stereotipas. Skaičiai liudija kiek kitokią situaciją. Ką turėtų reikšti „kasmet leidžiami kalnai naujų vadovėlių“? Jei turime dvylika klasių, kurioms reikalingi vadovėliai ir maždaug 10 dalykų (pradinukai sumažina kiek didesnį realių dalykų skaičių), kuriems vadovėliai leidžiami, tai kiek tada bus tas kalnas? 120? 90? 60?
   Jei atmestume užsienio kalbų vadovėlius, tai 2017 metais žymas gavusių vadovėlių sąraše yra 64 pozicijos. Jei įprastai manytume, kad pataisytas vadovėlis nėra naujas vadovėlis (jie visais laikais buvo perleidžiami), kad dvi ar trys tai pačiai klasei skirtos vadovėlio dalys yra vienas vadovėlis, kad egzistuojančio vadovėlio vertimas į tautinės mažumos kalbą nėra vadovėlis, tai 2017 metais išleista (bent jau ŠMM patvirtinta) 13 naujų vadovėlių. T.y. vos vos daugiau nei po vieną vadovėlį kiekvienai klasei. Ar tai yra kalnas?
   Gal Jums, kaip lituanistei, toks iškreiptas vaizdas galėjo susidaryti todėl, kad lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai sudarė daugiau kaip pusę visų naujų vadovėlių – išleisti net SEPTYNI vadovėliai?
   Visa kita, ką parašėte, – šventa teisybė:)