Užsienio lituanistinėms mokykloms Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria beveik 1,6 mln. eurų

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 88 užsienyje veikiančioms neformaliojo lituanistinio švietimo mokykloms paskirstė beveik 1,6 mln. eurų.

„Tai pirmas kartas, kai užsienio lituanistinės mokyklos remiamos Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis ne konkurso būdu, o atsižvelgiant į jų vykdomas programas. Nuoseklus ir užtikrintas valstybės finansavimas, kai nustatyto dydžio lėšos tenka vienam vaikui, skatins lituanistinio švietimo prieinamumą, padės užtikrinti lituanistinio švietimo programų kokybę. Lietuvai svarbios visos mūsų mokyklos ir kiekvienas vaikas, nes užsienio lietuviai yra neatsiejama mūsų tautos dalis“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Valstybės finansavimas paskirstytas lituanistinėms mokykloms, veikiančioms Vokietijoje, Urugvajuje, Ukrainoje, Turkijoje, Švedijoje, Singapūre, Norvegijoje, Liuksemburge, Kanadoje, JAV, Italijoje, Ispanijoje, Islandijoje, Gruzijoje, Graikijoje, Jungtinėje Karalystėje, Čilėje, Austrijoje, Australijoje, Airijoje. Šiose mokyklose mokosi per 4 tūkst. užsienio lietuvių vaikų ir suaugusių.

 

Valstybės skirtas lėšas mokyklos galės skirti susimokėti už patalpų nuomą ar jų išlaikymą, mokėti atlyginimus mokytojams, įsigyti vadovėlių ir kitų ugdymui būtinų skaitmeninių ar kitokių priemonių.

Į valstybės finansavimą galėjo pretenduoti lituanistinės mokyklos, registruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre, užregistravusios savo mokinius Mokinių registre ir vykdančios lituanistinio švietimo programą ne mažiau nei 30 val. per metus savo nusistatytu intensyvumu. Šios mokyklos taip pat turi ugdymą (mokymą) organizuoti pagal ŠMSM nustatytus bendruosius kriterijus atitinkančią lituanistinio švietimo programą. Šiuo metu yra patvirtintos dvi tokios programos – Lituanistinio švietimo integruota programa ir JAV lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos ugdymo(si) programa 1–4 klasėms.

 

Skiriant valstybės finansavimą yra apskaičiuojamas bazinis lituanistinio švietimo lėšų dydis vienam mokiniui. Jis kasmet gali kisti atsižvelgiant į bendrą mokinių skaičių ir į mokyklos lituanistinio švietimo programos apimtį. Lėšos lituanistinio švietimo įstaigoms pervedamos einamiesiems kalendoriniams metams, lituanistinio švietimo įstaigai ir ministerijai pasirašius lituanistinio švietimo programų finansavimo ir vykdymo sutartį.

 

Iki šiol neformaliajam lituanistinių mokyklų švietimui kasmet per projektinį finansavimą buvo skiriama 300–500 tūkst. eurų. Lituanistinėms mokykloms išlieka galimybė ir toliau gauti finansavimą neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto projektams: šiemet pirmojo projektų konkurso metu paskirstyta daugiau nei 380 tūkst. Eur, numatoma skelbti ir dar vieną konkursą.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.