Užduočių pavyzdžiai atskleidžia lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo formatą

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžius.

 

Bendrojo ir išplėstinio kurso lietuvių kalbos ir literatūros užduočių pavyzdžiai viešai prieinami informacinėje testavimo sistemoje BETA bei NŠA interneto svetainėje.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo, skirto kalbiniams gebėjimams įvertinti, užduočių pavyzdžiai buvo išbandyti dvidešimtyje mokyklų. Kartu buvo vykdomas šių užduočių vertinimo kriterijų ir vykdymo procedūrų išbandymas.

 

Tarpinių patikrinimų užduočių, atitinkančių vidurinio ugdymo programą, pavyzdžiai rengiami ir išbandomi ruošiantis įgyvendinti atnaujinto ugdymo bendrąsias programas nuo 2023 m. rugsėjo.

 

„Kitais mokslo metais lietuvių kalbos ir literatūros tarpinis patikrinimas bus pirmasis toks patikrinimas, kurį laikys III gimnazijos klasės mokiniai. Planuojama, kad šis patikrinimas vyks vasario mėnesį“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

 

Jos teigimu, jei bus pateikta pastabų, tiek užduotys, tiek jų vertinimo kriterijai dar bus tikslinami, taip pat numatoma organizuoti viešąsias konsultacijas užduočių pavyzdžiams aptarti.

 

Kitų mokomųjų dalykų tarpinių patikrinimų ir brandos egzamino užduočių pavyzdžiai taip pat yra rengiami ir bus skelbiami viešai. Numatoma skelbti ir mokinių atsakymų pavyzdžius pagal pasiekimų lygius.

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.