Ukrainiečių adaptacijos bazė – Utenos rajonas

Vidas Žvinys
,
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Viešoje erdvėje netyla diskusijos – ar bus ukrainiečių vaikų 2022–2023 mokslo metais, ar įmanoma juos parengti, kad drąsiai įstotų į lietuviškas kolegijas ar profesines amatų mokyklas. Tikriausiai, kad taip – atsakyčiau Utenos rajono pavyzdžiu. Mūsų rajonas netgi tapo savotiška ir kiek unikalia ukrainiečių mokinių adaptacijos vieta. Priešingai nei Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, Utenoje nėra rusiškų mokymo įstaigų.

 

Ukrainos vaikams buvo parinktos dvi mokyklos pagal amžiaus grupes: Utenos Vyturių progimnazija (1–8 klasės) – mokosi 114 ukrainiečių, Utenos „Saulės“ gimnazija (9–12 klasės) – 13 ukrainiečių. Vienas mokinys iš Ukrainos sėkmingai mokosi Utenos r. Užpalių gimnazijoje. Utenos Vyturių progimnazijoje ir Utenos „Saulės“ gimnazijoje ukrainiečių vaikai integruojami į bendrojo ugdymo klases. Atskirai ukrainiečių vaikai mokomi lietuvių kalbos. Kiekvienam mokiniui skiriamos 5 savaitinės lietuvių kalbos pamokos. Vyturių progimnazijoje lietuvių kalbai mokyti sudarytos 3 grupės pagal mokinių amžių.

Atskirai ukrainiečių vaikai mokomi matematikos. Sudarytos 2 grupės. Taip pat sudaryta 1–4 klasių mokinių grupė, kurioje vaikai mokomi pasaulio pažinimo, integruojant ir informacines technologijas. Pradinukus moko mokytoja iš Ukrainos. Mokykloje dirba 5 mokytojų padėjėjai iš Ukrainos.

 

68 proc. ukrainiečių mokinių atvežami ir parvežami mokykliniais autobusais. Vyturių progimnazijoje apie 60 vaikų lanko pailgintos dienos grupę. Daugiau kaip pusė ukrainiečių lanko mokyklos būrelius, meno mokyklą, futbolo klubą.

Pirmieji mūsų mokytojų pastebėjimai – ukrainiečiai mokiniai, palyginti su lietuviukais, gabesni matematikai. Lietuvių kalba sekasi sunkiau. Dalis jaunesnių vaikų jau šiek tiek kalba lietuviškai. Didžioji dalis vaikų aktyvūs, smalsūs, drąsūs. Jiems labai patinka Utenoje – gamta, draugiški bendraamžiai.

 

Apklausus ukrainiečių šeimas, planuojama, kad apie 70 proc. 1–8 klasių mokinių 2022–2023 mokslo metais planuoja mokytis Utenoje. Keletas vyresniųjų klasių mokinių planuoja tęsti mokslus gimnazijoje. Mokinių pasirinkimą likti Utenoje lemia ir tai, kad tėvai turi darbą Utenoje (kad ir logistikos bendrovėje „Bleiras Logistics“, mėsos perdirbimo įmonėje „Biovela-Utenos mėsa“ ar „Utenos trikotaže“).

 

 

Kiek alinančio, bet tikrai kūrybiško darbo pirminės išvados – didžioji dalis mūsų naujųjų draugų smalsūs, drąsūs. Dalis jų ne kartą yra pareiškę – Utenoje jaučiamės kaip tikrame Europos Sąjungos rojuje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.