Ugdymo įstaigose paminėta Laisvės gynėjų diena

Sausio 13 – ir tradiciškai, ir kitaip

 

Šiemet Kretingos Simono Daukanto progimnazija jau 11-ą kartą uždegė atminimo laužą Laisvės gynėjams. Direktorė Sigita Jonaitienė, plevenant žvakutėms prie parengtos ekspozicijos „Atmintis gyva, nes liudija“, kvietė mokytis istorijos iš gyvų liudininkų – savo tėvų, senelių – pasakojimų. Aštuntokė Filomena paragino ne tik prisiminti žuvusiuosius, bet ir pagerbti juos įvairiomis veiklomis.

 

Pradinukai prisiminė Sausio 13 dienos įvykius, nurašė dailyraščiu tekstą apie Lietuvą, jį apipavidalino. Vyko viktorina „Lietuvos laisvė man svarbi“. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai taip pat aktyviai dalyvavo šios dienos veiklose: piešė, karpė Neužmirštuolės žiedus, puošė aplinką. Kalbėjo apie laisvę. 5–8 klasių mokiniai per dailės pamokas skaitmeniniu dizaino įrankiu „Canva“ tyrinėjo Sausio 13-osios  įvykius ir kūrė plakatus.

O kas gi buvo kitaip?

 

Edukatorė, medijų antropologė Gintė Žulytė, kuri dirba kino ir medijų organizacijoje „Meno avilys“, sutiko Laisvės gynėjų dieną virtualiai praleisti kartu su progimnazijos bendruomene. Pasiūlė netradicinį būdą – parodyti mokiniams filmą „Džo smuikas“, kurio herojai ir įvykiai tiesiogiai nėra susiję su Sausio 13-ąja. Buvo skirtos užduotys, skatinančios ieškoti paralelių tarp praeities ir dabarties…

 

Po filmo peržiūros mokiniai kartu su edukatore ieškojo atsakymo į klausimą „Kas filme gali sietis su Sausio 13-ąja“. 24 minučių režisieriaus Kahane Cooperman darbas leido vaikams suvokti, kad bendražmogiškos vertybės sujungia skirtingų šalių, skirtingos patirties gyventojus. Apibendrindama diskusiją Gintė Žulytė teigė, kad tautos istorija susideda iš mažų istorijų ir daug priklauso nuo mūsų pasirinkimų. Sausio 13-osios herojai pasirinko Laisvę, kad ir savo gyvybės kaina. Kiek gyva bus istorija ir kiek ilgai minėsim šiuos įvykius, priklausys nuo mūsų sprendimų ir pasirinkimų.

 

Ypatingasis smuikas, atitekęs Briannai, gilus ryšys su istorija, meilė muzikai, diskusijos apie dainas prie Televizijos bokšto paskatino mokinius dar labiau pasidomėti Dainuojamąja revoliucija, muzikos ir taikaus gyvenimo sąsajomis.

Keletas mokinių minčių: „Įspūdinga, kad daiktas, paprastas smuikas, gali turėti tokią įdomią istoriją, kuri susieja skirtingus laikotarpius, holokaustą patyrusio žmogaus ir dabar gyvenančios paauglės likimus“, „Sužinojau, kad muzika gali padėti žmonėms įvairiose situacijose“, „Supratau, kad pasaulis su karais yra žiaurus, atitraukia nuo artimų žmonių“, „Daugiau sužinojau apie žmonių gyvenimą, tremtį, laisvės troškimą“, „Pajutau pagarbą žuvusiems“, „Kai degė laužas, aš pajutau, kad tie, kurie buvo prie Televizijos bokšto tą naktį, aukojosi dėl mūsų gerovės“.

 

Živilė Sabaliauskaitė, Kretingos Simono Daukanto prog-jos direktorės pavaduotoja ugdymui

Regina Katkuvienė, mokytoja

 

Sausio 13-osios paminėjimas Baisogalos gimnazijoje

Auštant Sausio 13-ajai Baisogalos gimnazijos languose tradiciškai sužibo žvakių šviesa, primindama ir pagerbdama Laisvės gynėjų dieną. Istorijos mokytojai L. Bagdonienė ir M. Vilnius parengė parodėlę tragiškų įvykių aukoms atminti.

 

Baisogalos gimnazijos Jaunieji šauliai  Sausio 13-osios aukas pagerbė iškilmingame minėjime – koncerte Laisvės aikštėje Šeduvoje ir prie Baisogalos mietelyje pastatyto Laisvės paminklo.

 

Birutė Gedžiuvienė

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

 

2022 m. sausio 13 d., Laisvės gynėjų dieną, Šiaulių Dainų progimnazijoje 3c klasėje vyko netradicinė integruota pamoka „Mūsų laisvė užaugo“, kurioje nuotoliniu būdu dalyvavo trečioko Simo močiutė – Nijolė Gulbinienė, Sausio 13-osios įvykių dalyvė. Pamokos metu viešnia mokiniams pasakojo apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius Lietuvoje, kai Sovietų kariuomenė panaudojo jėgą prieš taikius ir nekaltus protestuotojus, dalijosi prisiminimais apie savo šeimą, sausio 12-osios vakarą skubėjusią iš Šiaulių į Vilnių, prie Televizijos bokšto ir Parlamento rūmų. Trečiokus sužavėjo  jaudinantis pasakojimas apie žmonių drąsą ir bebaimes pastangas kovojant už laisvą ir nepriklausomą šalį. Simo močiutė Nijolė palinkėjo mokiniams būti drąsiems ir atsakingiems saugojant Tėvynės laisvę, augti savo Tėvynės patriotais ir būti sveikiems.

 

Nuoširdžiai dėkojame Simo močiutei Nijolei už įdomią ir įsimintiną pamoką! Tikime, kad šis susitikimas bei istorinis atminties puoselėjimas padės vaikams užaugti Lietuvą mylinčiais bei ją ginti galinčiais piliečiais.

 

Neringa Vėlienė, pradinio ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinio ugdymo vaikams – apie Sausio 13-ąją

 

Jau nuo pat lopšelio Vilniaus l.-d. „Atžalėlės“ „Bitučių“ grupės ugdytiniai susipažįsta su valstybinėmis šventėmis per kūrybines veiklas. Supažindindama vaikus su visomis valstybinėmis šventėmis ugdau jų pilietiškumą ir mokau doros.

 

Didžiuojuosi ir „Bitučių“ grupės tėveliais, kurie geranoriškai prisideda prie organizuojamų švenčių, taip pat ir prie įvairių ugdomųjų veiklų. Juk tik glaudus bendradarbiavimas padeda siekti vaikų ugdymo(si) kokybės. Svarbu, kad viską darytume nuoširdžiai. Kiek meilės ir supratimo sudėsime į veiklas vaikams, tiek noriai jie priims teikiamą informaciją ir Sausio 13-osios minėjimas taps įsimintinas jau nuo mažens. Pastebėjau, kad mano penkerių metų ugdytiniai jau turi nemažai sukauptų žinių apie Sausio 13-osios įvykius. Dažniausiai mums kalbant apie tą svarbią naktį vaikai pasako, kad tada „drąsūs žmonės gynė Lietuvą“, „kovojo, kad mūsų šalis, žmonės būtų laisvi ir nepriklausomi“, „parodė savo meilę, atsidavimą šaliai“, „žmonės kovojo už mūsų visų ateitį“. Šiandien jie puikiai žino, ką simbolizuoja neužmirštuolė ir kodėl deginame žvakutes darželio languose. Vaikai suvokia, kad tokiu būdu parodome didžiausią pagarbą ir dėkingumą kovojusiems už laisvę žmonėms.

 

„Ši diena yra mūsų visų, mūsų šeimų, artimųjų istorija, kiekvieną Sausio 13-ąją ji atgimsta prisiminimais, liudijimais, veiklomis mokyklose, pokalbiais šeimose. Sausio 13-oji kalba apie mūsų laisvę, kuri vaikams yra be galo svarbi“, – teigia A. Jonušas.

 

Natalija Zabolevičienė, Vilniaus l.-d. „Atžalėlės“ vyr. mokytoja

Sausio įvykiai atgyja prisiminimuose, laiškuose, laužo liepsnose

 

1991 m. sausio 13-osios įvykiai – svarbi data Lietuvos istorijoje. Kasmet tos dienos rytą visose ugdymo įstaigose sušvinta žvakių liepsnelės languose. Šią datą pagarbiai paminėjo ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenė.

 

Apie 1991 m. sausio įvykius istorijos mokytoja Laima Rutkauskienė priminė mokiniams istorijos pamokų metu. Analizuojant dokumentinių filmų ištraukas, nuotraukas, buvo prisiminti laisvės gynėjai, gynę laisvę ne ginklais, o drąsa ir vienybe, paaukoję už ją gyvybes. Mokytoja kvietė susimąstyti apie tai, kokias galimybes suteikia laisvė Lietuvai ir kiekvienam jos piliečiui.

 

Gruodžio mėnesį lietuvių kalbos mokytojų Laimutės Beinarauskienės ir Danutės Matuzienės padedami mokiniai rašė laiškus užsienio šalių adresatams. Juose pasakojo apie sovietų kareivių teroristinius veiksmus ir lietuvių pasiryžimą išsaugoti Laisvę. Išreiškė norą, kad kuo plačiau pasklistų žinia apie Lietuvos Laisvės gynėjų drąsą. Mokyklos vidaus erdvėje surengė laiškų parodą.

 

Sausio 12-osios rytą visus ateinančius mokyklos kieme pasitiko degantis laužas, kuriuo pasirūpino technologijų mokytojas Tadas Jakas. Besibūriuojantys mokiniai, mokytojai ir mokyklos administracija kartu gėrė karštą arbatą, kaip ir atmintinomis 1991 metų sausio dienomis. Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė visus vaišino sausainiais. Įdomiausia mokiniams, kai pasakoja tikri įvykių liudininkai. Neramiomis 1991m. sausio dienomis istorijos mokytojai Laimai Rutkauskienei teko būti Vilniuje. Ji pasidalino atsiminimais – stovint prie atminimų laužo, vėl atgimė išgyventi jausmai, matyti vaizdai. ,,Dabar mokyklos kieme laužas toks pat, bet emocijos kitos. Saugumas, ramybė, jaukumas anomis dienomis buvo prarasti“, – sakė mokytoja.

 

Sausio 13-ąją mokykla dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“ – languose degė žvakelės, kaip  gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties ir vienybės simboliai.

 

1991 m. sausį sovietų kariuomenė siekė Lietuvą įbauginti ir nutildyti, bet susikibę rankomis žmonės išsaugojo Laisvę. Susitelkę prie atminimų laužo, parašę laiškus apie Lietuvos Laisvės gynėjus kitų šalių adresatams, mokiniai kartu su mokytojais ir kitais bendruomenės nariais išreiškė bendrystę, vienybę, tikėjimą Laisve ir Lietuva.

 

 

Laima Rutkauskienė, PKNPM istorijos mokytoja metodininkė

Laimutė Beinarauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Laisvės gynėjų diena Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“

 

Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ bendruomenė, ugdytiniai ir mokytojai, paminėjo dalyvaudami pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija, skirtoje tragiškiems 1991 metų Sausio įvykiams paminėti. Ryte 8.00–8.10 val. visuose darželio languose degė atminimo žvakelės žuvusiems. Prie darželio paruošta kompozicija „Neužmirštuolės prie televizijos bokšto“.

 

Nuo šios savaitės pradžios grupėse vyko STEAM veiklos: „Neužmirštuolė Lietuvos gynėjams“, „Televizijos bokštas“. Kūrybiniams darbams vaikai naudojo įvairias medžiagas: konstruktorių detales, siūlus, modeliną, molį, popieriaus, plastiko ritinėlius, stalo kojas ir kitas  statybines medžiagas.

 

Šią dieną bendruomenė pasipuošė akcijos „Neužmiršk“ simboliu, neužmirštuolių žiedais. Sausio įvykius prisiminėme žiūrėdami filmus: Pasaka apie Lietuvą „Laisvės paukštelis“; Sausio 13-osios įvykiai vaikams, pagal Vytauto Landsbergio pasakojimą „Sausio sniegenos“; Klausėmės E. Masytės dainos „Aš tavo laisvė“, A. Sendžikienė „Mano Lietuva“. Su vaikais diskutavome „Kas yra LAISVĖ“. Vaikų mintys: Augustas: „Laisvė, tai, kad mergaitė apgynė brolį ir apsaugojo televizijos bokštą. Laisvė – kad galiu sportuoti, galiu eiti į treniruotes, galiu žaisti, galiu su tėveliais važiuoti, kur norim“. Eglė: „Kai Lietuvos niekas nenori nuskriausti, tankai nevažiuoja, galima nuvažiuoti į Latviją“. Lina: „Laisvas žmogus būna linksmas, apsidžiaugęs‘.

 

Parengė darbo grupė: „Valstybinėms šventėms ir įsimintinoms dienoms organizuoti ir pravesti“.

 

Rasa Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *