Tvarumo kelionė: kaip gerus norus paversti realiais darbais?

Rūta Vainauskaitė
,
Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pasaulyje vykstantys procesai ir pokyčiai skatina keistis mus pačius, todėl į tai reaguodami privalome keisti požiūrį, veikti ir stengtis dėl geresnio rytojaus ateities kartoms. Tad prieš akis iškyla tvarumo sąvoka, kuri informuoja, kad tai daugialypis įsipareigojimas siekti geresnės visų žmonių gyvenimo kokybės, socialinės integracijos, atsakomybės ir ekonominio vystymosi.

 

Mokymasis per patirtį – vienas geriausių būdų įsisavinti žinias ir jas praktiškai pritaikyti. Štai su tokia nuostata Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos bendruomenė 2020–2022 m. vykdė „Erasmus+“ projektą „Integruotos veiklos tvariam gyvenimui“ (angl. „Cross-disciplinary activities for sustainable life“), kurio metu partneriai iš Estijos, Latvijos, Portugalijos, Turkijos ir Lietuvos sujungė bendras jėgas ir ugdymo procese įgyvendino trumpalaikius integruotus projektus, jų pamatas – tvarumas.

 

Integruotų projektų temos pasižymėjo įvairove: sveika gyvensena, gamtosauga, verslumas, programavimas, vandenynų ir oro užterštumas, sportas, plastiko naudojimo mažinimas ir kitos. Pagrindinė užduotis – pasidalyti skirtingomis patirtimis ir išbandyti partnerių pasiūlytą problemą, ją išgvildenti savoje šalyje. Daugiausia dėmesio ir populiarumo sulaukė temos, kurių pagrindinis dėmesys buvo skirtas vaikų mitybos įpročiams, aplinkosauginėms, tvarumo problemoms spręsti.

Per mobilumo išvykas projekto dalyviai susipažino su skirtingomis kultūromis, mokėsi saugoti tautinį paveldą, prikelti daiktus antram gyvenimui, dalijosi tvaraus verslo idėjomis, seminarų metu išsiaiškino, kas yra socialinė ir ekonominė atsakomybė, ekologija ir jos svarba.

 

„Erasmus+“ projektas „Cross-disciplinary activities for sustainable life“ buvo įgyvendinamas ir per pandemiją, kuri itin paveikė projekto vykdymą, nepaisant to, suplanuotos veiklos buvo įgyvendintos, o rezultatai viešinami projekto tinklalapyje.

Projektą koordinuojanti institucija įsipareigojo tęsti tvarumo temą ir toliau palaikydama glaudžius ryšius su partneriais, organizuoti tolesnius seminarus tvarumo tematika ir gerus norus paversti realiais darbais, nes tvarus pasaulis – tvari ateitis!

 

„Erasmus+“ projektas „Cross-disciplinary activities for sustainable life“ (Nr. 2020-1-EE01-KA229-077937).

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo lėšų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.