Tremtinių viešnagė mokykloje

Alina Šimkevičienė
,
Kuršėnų Stasio Anglickio m-klos lietuvių kalbos mokytoja

2018-ieji Seimo paskelbti laisvės kovų dalyvio Adolfo Ramanausko-Vanago metais. Tad renginys, vykęs Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje birželio 13 d., buvo skirtas paminėti šiai patriotiškai asmenybei ir tiems, kurių dėka galime džiaugtis laisve. Birželio 14-oji mūsų tautai yra skaudžios atminties – Gedulo ir vilties – diena. 1941 m. birželio 14 d. pradėti masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai į Sibirą. Renginį mokykloje vedė šeštokai Ugnė Lideikytė ir Nojus Vasiliauskas.

 

Į mokyklą atvyko Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro „Tremties varpai“ dainininkai. Pasak mokyklos direktorės Danutės Lotiukienės-Kotovos, tremtinių choro narių vaikystė ar jaunystė prabėgo toli nuo Lietuvos, tie žmonės ypač gerai suvokia, ką reiškia gyventi svetimoje žemėje ir ilgėtis gimtinės. Prisiminimus apie tremtyje praleistus metus jaunimui pasakojo tremtinės Tijata Švambarienė, Bronė Baranauskienė, Zofija Zorienė, Ada Grakauskienė, Marija Šadlauskienė. Mokiniai, klausydami gyvų istorijos liudytojų pasakojimų, savo tautos istoriją suvokia kaip atskiro žmogaus likimą, susipažįsta su istorija natūraliai, ją supranta ne tik kaip tekstą vadovėlyje. Renginyje dalyvavusi Ada Grakauskienė, taip pat gimusi tremtyje, perskaičiusi vienos tremtinės eilėraštį, ragino jaunąją kartą branginti laisvę, suvokti ją širdimi. Choro „Tremties varpai“ vadovė Jovita Bražukienė džiaugėsi, kad choras gyvuoja jau 30 metų, ir apgailestavo, kad bėgantys metai negailestingai retina dainininkų gretas. Choras padainavo mokyklos bendruomenei keletą gražių jaunystę ir tremtį menančių dainų.

 

5–10 klasių mokiniai, padedami muzikos mokytojos Ritos Perminaitės-Krasauskienės ir klasių auklėtojų, dainavo partizanų dainas. Kiekvienos klasės kolektyvas, ruošdamasis šiai popietei, nuoširdžiai mokėsi partizanų dainų, rinkosi pagal amžių suprantamus ir artimus tekstus, partizanų dainą atliko ir mokytojų choras. Mokyklos direktorė D. Lotiukienė-Kotova dėkojo mokiniams, palaikiusiems jos idėją ne kalbėti apie partizanus, o per dainą pajausti sudėtingu istoriniu laikotarpiu gyvenusių žmonių jausmus.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.