Trakų švietimo įstaigų vadovai patirties sėmėsi Žemaitijoje

Ona Ramanauskienė
,
Trakų r. Lentvario prad. m-klos direktorė

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, pavaduotoja Alina Jakonis ir rajono švietimo įstaigų vadovai dalyvavo trijų dienų edukacinėje išvykoje „Kintantys modernaus ugdytojo vaidmenys švietimo įstaigoje“, kurią organizavo VšĮ Trakų švietimo centras. Vadovus ypač domino Žemaitijos krašto švietimo įstaigų vadovų patirtis, kuriant pokyčiams palankią ugdymosi aplinką, jų panaudojimas ugdymo(si) procese.

 

Trakų atstovai lankėsi Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje – tai pirmoji katalikiška mokykla Lietuvoje. Čia domėjomės mokyklos katalikiškomis vertybėmis, kurios, mokyklos diktoriaus Roberto Ežerskio manymu, yra ugdymo pagrindas. Šiais mokslo metais darbuotojų gretas papildė iš Vietnamo atvykęs kunigas Pranciškus Ksaveras, atliekantis kapeliono pareigas puikiai įrengtoje koplyčioje, o istorijos mokslų moko Italijoje gimęs ir užaugęs vienuolis Piercarlo Manzo. Moderniai įrengtos edukacinės erdvės gimnazijai suteikia savitą atmosferą ir dvasingumą.

 

Edukacinės erdvės mus domino ir Kretingalės lopšelyje-darželyje, Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje, Priekulės lopšelyje-darželyje, Palangos „Žilvičio“ lopšelyje-darželyje ir Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje. Vadovai domėjosi vidaus ir lauko edukacinių erdvių sukūrimo ir pritaikomumo ugdymui pavyzdžiais, socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimo galimybėmis, neįgalių ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymu bei edukacinių erdvių pritaikymu ugdymo procese.

 

Trakų rajono įstaigų vadovai kartu su Švietimo skyriaus vadovais išklausė Klaipėdos r. Kretingalės lopšelio-darželio vadovių Reginos Baranauskienės ir Zitos Povilienės bei Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ingos Rankelienės pranešimus apie visuminį požiūrį į edukacines erdves, jų pritaikomumą mokinių veiklai. Minėtos mokyklos direktorius Egidijus Žiedas pristatė įstaigos patirtį gerinant edukacines erdves. Visus sužavėjo geologijos muziejus „Gargždas“ (vadovė mokytoja Sigita Ivanauskienė). Susitikime dalyvavo ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius bei Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė, lydėjusi trakiečius į kitas rajono švietimo įstaigas. Priekulės lopšelyje-darželyje susidomėjome funkcionalia, mobilia ir pritaikyta individualiai bei grupinei veiklai aplinka, kurioje pakanka erdvės judėti, ilsėtis ir žaisti. Patiems mažiausiems darželio ugdytiniams smagu žaisti su vandeniu ir smėliu jaukioje ir skoningai įrengtoje „Sodybėlėje“. Vyresniųjų grupių vaikučių aikštelėse yra saugu, sudarytos sąlygos bendrauti. „Mūsų darželio išskirtinumas – turime sveikatingumo taką, erdvę „Pažinkime pasaką“, etnografinę sodybėlę, o kiekviena grupė – savo erdves, kuriose parodytas sveikatingumo projektų įgyvendinimas“, – kalbėjo šios įstaigos direktorė Irena Skrabienė.

 

Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos vadovai Antanas Alčauskis, Loreta Kaltauskienė ir Robertas Gricenko skaitė pranešimą „Socialinio ir emocinio ugdymo programų integravimas į mokyklos gyvenimą“. Jie dalijosi patirtimi, supažindino su atnaujintomis vidaus ir lauko erdvėmis (sporto aikštynu, lauko klasėmis, kiemeliu, želdiniais). Trečiąją edukacinės kelionės dieną trakiečiai sėmėsi patirties iš 2017 m. saugiausios ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir geriausiai tvarkomos švietimo įstaigos aplinkos Lietuvoje vadovų. Direktorė Rasa Jurgutienė skaitė pranešimą „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ypatumai Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“. Šioje įstaigoje puikiai pritaikytos vidaus ir lauko edukacinės erdvės negalią turintiems vaikams. Sulaukę mokyklinio amžiaus šie vaikai tampa kaimynystėje esančios Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos mokiniais. Mokyklos direktorius Alvydas Kniukšta mielai papasakojo ir parodė edukacines erdves ir jų pritaikomumą mokiniams, turintiems negalią.

 

Trakų rajono švietimo įstaigų vadovai pasidžiaugė, kad turėjo galimybę pasisemti patirties iš darbščių žemaičių, jų kūrybingų bendruomenių, aptarė galimybes dėl tolesnio bendradarbiavimo su lankytomis mokyklomis ir ikimokyklinėmis įstaigomis.

Gamtinė aplinka svarbi vaikų fizinei, psichinei, emocinei sveikatai, todėl būtina kartu su švietimo įstaigų bendruomenėmis ją puoselėti ir kurti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.