Trakų r. Rūdiškių gimnazijoje įsibėgėja projektas „Pralaužkime ledus“

Loreta Kumparskienė
,
projekto koordinatorė
Vita Patinskienė
,
lietuvių kalbos mokytoja

Vadovaujantis Europos Komisijos 2022 m. paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Erasmus+“ taisyklėmis bei programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo atrankos komisijos siūlymu, Trakų r. Rūdiškių gimnazijai buvo skirta dotacija įgyvendinti programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo mobilumo projektą „Pralaužkime ledus“. Projekto veiklų koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Loreta Kumparskienė teigia, kad tai pirmas ir sėkmingas Rūdiškių gimnazijos bandymas dalyvauti programos „Erasmus+“ veiklose. Šiuo projektu siekiama užmegzti ilgalaikę partnerystę su kitų šalių bendrojo ugdymo įstaigomis ir aktyviai įsitraukti į programos siūlomas veiklas, padedančias ugdyti savarankišką, atvirą ir kūrybingą asmenybę.

 

Į veiklas aktyviai įsitraukė gimnazijos mokytojai ir mokiniai. Spalio 15 dieną Trakų r. Rūdiškių gimnazijos direktorė Jelena Ignatovič, anglų kalbos mokytoja Loreta Kumparskienė ir lietuvių kalbos mokytoja Vita Patinskienė vyko darbo vizito į Kroatiją ir lankėsi Osijeko miesto mokykloje Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića. Vizito tikslas – įgyti patirties ir įgūdžių iš kolegų, dirbančių priimančioje mokykloje, apsikeisti gerąja patirtimi ir įgytas žinias pritaikyti savo gimnazijos veiklose. Šios gimnazijos ugdomoji veikla orientuota į gamtos mokslus: chemiją, biologiją, fiziką. Šalia privalomų mokomųjų dalykų mokiniai turi galimybę rinktis mitybos, grafikos dizaino, kosmetikos ir ekologijos krypčių profesines programas.

 

Vizito metu turėjome galimybę stebėti 12 pamokų, dalytis gerąja patirtimi. Neformalaus susitikimo metu Osijeko gimnazijos bendruomenei pristatėme Trakų kraštą ir Rūdiškių gimnaziją, susitikome su mokyklos administracija, mokytojais. Patirties sėmėmės ne tik bendraudami, bet ir tyrinėdami mokyklos aplinką: lankėmės mokykloje įrengtose specializuotose chemijos ir profesinių dalykų pratybų laboratorijose, mokyklos grafikos dirbtuvėse, IT ir kosmetikos klasėse, fizinio ugdymo salėse, bibliotekoje. Be to, susitikome ir su neformaliojo jaunimo ugdymo organizacijų atstovais, dalyvavome apvaliojo stalo diskusijoje, domėjomės, kaip neformaliojo ugdymo metodai gali būti naudojami formaliajame ugdyme.

 

Susipažinę su mokyklos bendruomene ir aplinka, domėjomės Osijeko senamiesčiu, susipažinome su šio nuostabaus miesto istorija, menančia Romos ir Osmanų imperijos laikus. Lankėmės  Muzej osobnih priča, kuriame saugomos 32 tautinių mažumų atstovų asmeninės istorijos ir daiktai. Įdomi pažintinė veikla paskatino domėjimąsi kitų šalių kultūra, papročiais ir tradicijomis. Įgytą patirtį ir žinias taikysime pamokose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose ir kitose gimnazijos organizuojamose veiklose. Projekto tąsa – kvalifikacijos kėlimo kursai Florencijoje, kuriuose dalyvaus du gimnazijos mokytojai. Džiaugiamės suteikta galimybe pralaužti ledus ir į ugdymo(si) procesą pažvelgti kitu kampu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.