Tradicinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2020“ netradiciniu formatu

Lapkričio 20–21 dienomis vyks didžiausias švietimo bendruomenės metų renginys – svarbių švietimo diskusijų ir inovatyvių mokymo priemonių paroda „Mokykla 2020“. 10-oji paroda dėl epidemiologinės situacijos šiemet vyks nuotoliniu būdu, visi renginiai nemokami. Šių metų parodos tema „Skaitmeninė mokykla: ateitis vyksta dabar“.

„Natūralu, kad šiemetinė paroda atsiliepia į dabarties aktualijas – nemažai temų bus skirta skaitmeniniam įvairaus amžiaus mokinių ugdymui, taip pat specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymui, saugesniam elgesiui internete. Tik keli mėnesiai, kai mokyklose vyksta nuotolinis ugdymas, tačiau toli visi šia linkme pasistūmėjome ir mokykla jau nebebus tokia pati, kokia buvo prieš tai, nebegrįš prie tų pačių vien tradicinių mokymo būdų. Dabar iškyla kiti uždaviniai: nuotolinio ugdymo kokybė, saugumo internete garantijos, skaitmeninių išteklių pritaikymas ir pan. Apie visa tai bus kalbama parodoje“, – sako laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas Algirdas Monkevičius.

 

Per parodą bus pristatytas elektroninis leidinys „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“. Leidinyje surinktos geriausios Lietuvos mokyklų nuotolinio mokymo patirtys, švietimo ekspertų įžvalgos ir komentarai, pateikiama daugybė praktinių pamokų pavyzdžių, patarimų, kaip sureguliuoti mokinių mokymosi krūvius, lanksčiau taikyti Bendrųjų ugdymo planų nuostatas, kaip organizuoti patyrimines nuotolines pamokas, pagalbą mokiniui ar gauti kokybišką grįžtamąjį ryšį. Leidinys bus pristatomas lapkričio 21 d., šeštadienį, 15–15.45 val. Jis parengtas susisteminus dešimties vaizdo konferencijų, vykusių bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams šiemet balandžio–birželio mėnesiais, medžiagą.

 

Parodoje dalyvaus ir EBPO ekspertas dr. Philas Lambertas. Lapkričio 20 d. 11 val. jis skaitys nuotolinę paskaitą „Kompetencijomis grįstos ugdymo programos: tarptautinės tendencijos ir palankus švietimui“. Savo pristatyme jis apžvelgs įvairių pasaulio poveikis Lietuvos šalių švietimo kaitos kryptis, kurioms vykstant daugiausia dėmesio skiriama mokymui ir mokymuisi įgyvendinant kompetencijomis grįstas ugdymo programas. Dr. Lambertas supažindins su pagrindiniais tokios krypties elementais, mokymui ir mokymuisi palankiu poveikiu ir reikšme. Taip pat ekspertas pakomentuos Lietuvos ugdymo programos analizę, aptars galimybes, kaip derinti ugdymo turinį prie dabartinių aplinkybių, išsikeltų tikslų ir laukiamų rezultatų.

 

Per parodą bus pristatyti saugesnio interneto praktinių pamokų pavyzdžiai, programavimo galimybės pradiniame ugdyme, skaitmeninimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. „Google“ atstovai pristatys saugaus elgesio internete programą, bus pasidalinta „Office 365“ ir kitų platformų naudojimo patirtimi.

 

Taip pat bus pristatytos skaitmeninės priemonės, per karantiną sukurtos pagalbos mokiniui specialistų, nuotolinio mokymo specialiojo ugdymo modelis, vyks konsultacijos dėl lietuvių gestų kalbos. Žiniomis ir praktika, kaip sukurti aktyvų ugdymąsi pasitelkiant įtraukiojo ugdymo praktikas, pasidalins programos „Renkuosi mokyti!“ projektų dalyviai.

 

Parodos metu vyks Nacionalinės švietimo agentūros viešosios konsultacijos dėl sveikatos ir fizinio, dorinio ugdymo, užsienio kalbų, gamtos mokslų, technologijų dalykų ir kt. Per parodą taip pat bus kalbama apie galimybes 9–12 klasių mokiniams mokykloje vietoj technologijų dalyko pasirinkti profesinio mokymo modulius, tėvų reakcijas priimant ar neigiant vaiko negalią, taip pat – kaip robotai gali kovoti prieš patyčias ir sukurti geresnę atmosferą klasėje. Vilniaus švietimo pažangos centras pristatys atliktą tyrimą apie nuotolinį ugdymą Vilniuje, Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus pasidalins prancūziško ankstyvojo ugdymo patirtimi ir kt.

 

Parodoje nepamirštas ir tradicinis parodos aspektas – „Atradimų laboratorijos“, kurios mokinius kvies pasipraktikuoti patiems namuose.

Dvi dienas truksiančioje švietimo parodoje nuotoliniu būdu šiemet dalyvaus daugiau kaip 20 verslo įmonių, kurios mokykloms pristatys naujausius švietimo sprendimus. Virtualioje erdvėje („MS Teams“ ir „Biletum“ platformose) programą sudarys 6 teminiai kanalai, per 2 dienas įvyks apie 100 skirtingų transliacijų. Parodos lankytojai turės galimybę gauti individualias pažymas ir laimėti išmaniuosius prizus, įsteigtus parodos rėmėjų.

 

Parodą organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra ir Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“.

 

Parodos programa.

 

Daugiau informacijos apie parodą ir lankytojų registracija „Litexpo“ interneto svetainėje.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.