Tradicinė ir vis nauja pamoka apie Jurgį Pabrėžą

Aurelija Orlovienė, Irutė Lapinskienė

Kiekvieną rugsėjį (šiemet jau 27 kartą) Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija mokinius naujokus supažindina su Jurgio Pabrėžos, kunigo, pamokslininko, poeto ir pedagogo, vadovėlių autoriaus, botaniko, vaistažolininko, liaudies gydytojo, Kretingos bernardinų vienuolyno vienuolio tėvo Ambraziejaus, darbais. Šiemet pasirinkta integruotų dorinio ugdymo, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos pamokų forma.

 

Perskaičius giesmę „Paslėpk mane“, paskelbti pamokos uždaviniai. Dalykų mokytojai pristatė įvairiapusę J. Pabrėžos asmenybę. Istorijos mokytoja D. Šimonienė apibūdino XVIII a. Kretingos kultūrinį gyvenimą, dorinio ugdymo mokytoja R. Masiokienė pasakojo apie Pabrėžą kaip pamokslininką, biologė A. Orlovienė supažindino su J. Pabrėžos kaip mokslininko, botaniko ir geografo veikla. Lituanistė I. Lapinskienė analizavo J. Pabrėžos eilėraštį „Esu sau žmogelis“, o mokinė S. Balsytė skaitė buvusios abiturientės K. Miežetytės rašinio „Mano kalbinis kultūrinis kraštovaizdis: pasivaikščiojimai Jurgio Pabrėžos gatve“ fragmentą.

 

Mokiniai, suskirstyti į penkias mišrias grupes, gimnazijos erdvėse surado J. Pabrėžos vardo įamžinimo ženklus. Mokėsi atpažinti Pabrėžos augintas vaistažoles, vaišinosi arbata (mokytojos E. Litvinienė, I. Vaišvilaitė). Keliavo pažintiniu taku ir sužinojo aplink gimnaziją augančių medžių ir krūmų, gėlių pavadinimus, kūrė akrostichus, skirtus Jurgiui Pabrėžai. Po visų veiklų susirinkę gimnazijos salėje, pirmokai gimnazistai susidomėję stebėjo žurnalistės Z. Kelmickaitės televizijos laidos „Ryto suktinis“ įrašą („Žemaitiškasis da Vinčis – Jurgis Pabrėža“). Paskui naudodamiesi mobiliuoju telefonu „Kahoot“ programa atliko interaktyvų integruotą testą. Atidžiausiai klausėsi ir geriausiai užduotis atliko Ie klasės mokinių komanda.

 

Pedagogai viliasi, kad Jurgio Pabrėžos, unikalaus Žemaitijos kultūros šviesulio, asmenybė ir nuveikti darbai įkvėps mokinius siekti mokslo aukštumų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.