Tolerancijos diena Molėtų gimnazijoje

Jolanta Liubeckaitė

Molėtų gimnazijoje paminėta lapkričio 16-oji, kurią nuo 1995 m. UNESCO paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Šiemet Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kvietė minint šią dieną kurti Tolerancijos namą. Mokiniai iš anksto per dailės, technologijų pamokas, klasių valandėles kūrė tolerancijos namus, parengė stendą „Tolerancija – tai…“.

 

Nuotraukos teksto autorės

Lapkričio 16-ąją, per ilgąsias pertraukas, vyko minėjimas. Direktorės pavaduotoja ugdymui Viktorija Kazlienė ir aš, socialinė pedagogė Jolanta Liubeckaitė, priminėme žodžio „tolerancija“ reikšmę, kalbėjome apie tolerancijos apraiškų atsiradimą. Gimnazistai aiškino, kaip suvokia žodį „tolerancija“, pristatė savo tolerancijos namus ir surengė jų parodą. Tolerancijai buvo skirta ne tik lapkričio 16-oji. Visą savaitę šia tema kalbėta per klasių valandėles ir pamokas. Gimnazijos pirmokai ir antrokai su etikos mokytoja Gintare Meilūnaite surengė interaktyvią viktoriną apie Tolerancijos dieną ir jos reikšmę. Trečiokai per etiką žiūrėjo dokumentinius filmus apie tautines mažumas Lietuvoje ir diskutavo apie visuomenėje vyraujančius stereotipus ir kuo jie pavojingi. Tolerancijos tema diskutuota ir per lietuvių kalbos pamokas. Abiturientai su mokytoja Daiva Sičiūniene analizavo B. Sruogos romano „Dievų miškas“ ištraukas ir kalbėjo apie toleranciją nacių koncentracijos stovykloje. Antrokai, nagrinėdami I. Mero „Lygiosios trunka akimirką“, diskutavo tolerancijos tema. Istorijos mokytoja Virginija Petrauskienė antrokams vedė pamoką „Tolerancijos istorija. Ką toleruojam?“.

 

Tikimasi, kad Tolerancijos dienos renginiai atkreips mokinių dėmesį į tai, kad visi gyvename visuomenėje kaip daugiabučiame name, kuriame esame visi labai skirtingi, bet tai netrukdo draugiškai sugyventi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.