Tolerancija – ne tik sąvoka, bet ir konkretus žingsnis – nuo kito savęs link

Neringa Šakinienė, Lina Spalvienė, Živilė Meškelienė
,
Vilniaus tarptautinės m-klos mokytojos

Ieškote idėjų, kaip paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną? Norite, kad tai, ką darote, būtų prasminga? Gal jus įkvėps mūsų patirtis.

 

Vilniaus tarptautinė mokykla (VIS) vykdo tarptautinį „Erasmus+“ KA2 projektą „Matomo mąstymo rutinos, kaip priemonė kultūriniam išprusimui lavinti“. Projekto partneriai: II Liceum Ogolnoksztalcace im. ks. Jana Twardowskiego w Debicy (Lenkija), Nuestra Señora del Sagrado Corazon (Ispanija) ir Prirodomatematicheska Gimnaziya „Vasil Drumev“ (Bulgarija). Šiuo projektu siekiame ugdyti kultūrines savo bendruomenės kompetencijas bei įgalinti mokytojus naudotis matomo mąstymo rutinomis.

 

Veiklos, kuriomis dalinamės šiame straipsnyje, tolerancijos sąvoką padeda apmąstyti kaip asmeninę kelionę. Mums ji prasidėjo nuo konkrečių pasakojimų apie patirtis Sirijoje ir Tadžikistane. Įsiklausymas į autentiškus liudijimus vedė prie noro sužinoti, kas yra daroma pasaulyje kuriant santarvę. O įkvėpti konkrečių pavyzdžių, atsigręžėme į save, savo mokyklos bendruomenę, klausdami, ką mes darome ir ką galime padaryti, siekdami tolerancijos.

Įsiklausyti į kitokias patirtis

 

Lapkričio 16 d. mokykloje vyko susitikimas su pabėgėlių, šiuo metu gyvenančių Lietuvoje, šeimomis iš Sirijos ir Tadžikistano. Dar praeitais mokslo metais virtualiame susitikime migrantų vaikai buvo papasakoję mūsų moksleiviams savas patirtis. Tai be galo jautrios istorijos: dauguma šeimų kartu su vaikais bėgo nuo karo, persekiojimų. Vaikų prisiminimuose persipina dvi spalvos – šviesi vaikystė ir tamsus kelias svajonių šalies link. Liudijimai įkvėpė mūsų mokyklos mokinius kurti knygas, jas iliustruoti.

 

„Jie ėjo šalimai įsikūrusio miestelio link. Iš ten laivu plauks į Kiprą. Kelyje degino karšta saulė, o ore tvyrojo parako kvapas. Girdėjosi šaunamų ginklų garsas, kažkas šaukė. Mergaitė girdėjo viską, kas vyko tolumoje, nors jau buvo nutolę kelis kilometrus. Atrodė, kad ji vis dar buvo ten. Prie kelio stovėjo kareiviai. Buvo baisu eiti pro juos. Atrodė, kad kažką jai padarys.” (Zahur, Sirija – istorija, Augustė – sukurtas pasakojimas).

O šį rudenį susitikus gyvai, vyko knygų pristatymas. Veiklą organizavusi Vilniaus tarptautinės mokyklos dailės mokytoja Dayana Titarenko yra pati kilusi iš Libano. Ji užmezgė kontaktą su mūsų svečiais. Jai padedant, bendravome net keturiomis kalbomis – anglų, lietuvių, rusų ir arabų. Susitikimą baigėme bendra veikla – mišriose svečių ir mūsų mokyklos mokinių grupėse mokėmės įrišinėti projekto metu sukurtas knygas.

 

„Tik susitikimo metu supratau, ką reiškia būti pabėgėliu. Supratau, kaip mano amžiaus vaikai jautėsi bėgdami iš savo šalies ir kiek tai juos sužalojo emociškai”. (Augustė, VIS)

 

„Galvojau, kad jie bėgo iš savo šalies pėsčiomis, buvo neturtingi ar buvo apimti visiškos panikos. Nustebino tai, kad jie iš vienos šalies į kitą skrido lėktuvu. Džiaugiuosi girdėdama, kad jiems patinka gyventi čia, Lietuvoje.” (Emilija, VIS)

 

Renginys dar kartą priminė, kad kito žmogaus priėmimas, jo likimo supratimas prasideda nuo susitikimo.

Sužinoti, kaip kuriama santarvė

 

Lapkričio 19 d. aštuntų klasių moksleiviai surengė mini forumą, kurio pagrindinis svečias buvo vyriausiasis https://lithuaniatribune.com redaktorius Ruslanas Iržikevičius. Diskusijos tema – socialinių tinklų keliamos grėsmės šiuolaikiniam pasauliui. Susitikimui pasirinktas interviu metodas suteikė galimybę mokiniams būti ne tik pasyviems klausytojams, bet ir įsitraukti į diskusiją, užduoti pašnekovui klausimų. Daugiausiai susidomėta nesantaikos kurstymu socialiniuose tinkluose ir tolerancijos kitokiai nuomonei stoka.

 

Ištirti savo bendruomenės patirtis

 

Gruodžio 9 d. virtualiai susitikę „Erasmus“ projekto dalyviai kalbėjosi apie tolerancijos ir pagarbos apraiškas mokykloje. Prieš renginį jie atliko savo mokyklose apklausas, siekdami išsiaiškinti, kiek bendruomenės kultūroje atpažįstama tolerancija ir pagarba. Išanalizavę gautus apklausų duomenis, moksleiviai parengė pristatymus ir virtualaus susitikimo metu dalinosi konkrečiais pagarbos ir tolerancijos pavyzdžiais, aptarė tolerancijos sąvoką, nagrinėjo patyčių formas ir klausinėjo vieni kitų apie tai, kaip konkrečiai mokyklose yra reaguojama į nepagarbos ar patyčių atvejus.

 

Viena iš labiausiai įsimintinų  istorijų – sijonų diena Nuestra Señora del Sagrado Corazon mokykloje. Uždraudus vienam vaikinui vilkėti sijoną, visi mokiniai susivienijo ir kitą dieną atėjo į mokyklą apsivilkę sijonais.

Kelti rūpimus klausimus ir ieškoti sprendimų

 

Sausio 19 d. įvyko antrasis „Erasmus“ projekto dalyvių virtualus susitikimas tolerancijos tema. Į tarptautinį susitikimą vėl pasikvietėme Ruslaną Iržikevičių ir kalbėjomės apie žurnalistų vaidmenį užtikrinant toleranciją ir pagarbą visuomenėje. Siekdami įtraukti mokinius, pasitelkėme matomo mąstymo rutinas: Making meaning (angl. – įprasminimas) ir Question sorts (angl. – klausimų rūšiavimas). Struktūruodami savo mintis, kiekvienos mokyklos mokiniai išsigrynino po penkis jiems labiausiai rūpimus klausimus žurnalistikos ir tolerancijos tema. Making meaning (angl. – įprasminimas) rutinos esmė – kurti sąsajas tarp įvairių konceptų apibrėžiant temos suvokimą ir ieškoti naujų aspektų, klausimais nukreipiančių į tiriamąją veiklą. Question sorts (angl. – klausimų rūšiavimas) rutina skirta klausimų įsivertinimui, grupavimui pagal pasirinktus aspektus. Jei norite daugiau sužinoti apie matomo mąstymo rutinas, skaitykite Harvardo universiteto mokslininkų tinklapį http://www.pz.harvard.edu/thinking-routines.

 

Projekto dalyviai pasiruošė daug prasmingų klausimų, todėl susitikimą struktūravome pasirinkdami 5 minučių klausimo-atsakymo interviu. Kiekvienam klausimui skirdami konkretų laiką, išlaikėme gyvą ir dinamišką pokalbį bei įtraukėme daugumą dalyvių.

Nenustoti kalbėtis

 

Baigdami straipsnį norėtume pasidalinti viena Ruslano Iržikevičiaus išsakyta mintimi apie būtinybę stiprinti toleranciją ir pagarbą kitam kiekvienoje organizacijoje.

 

„Jei kažkas mąsto kitaip nei tu – jis ar ji nėra blogesnis už tave. Jis ar ji yra tiesiog kitoks. Mes turime kalbėtis apie šiuos skirtumus, rasti šiuos skirtumus, o tuo pačiu rasti būdą, kaip dirbti kartu.”

 

Jeigu Jus sudomino mūsų pasirinktos metodikos ar veiklos, visada galime daugiau papasakoti apie tai. Ačiū „Erasmus” programai už galimybę organizuoti įdomias ir vertingas veiklas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.