Tobulini kompetencijas, tobulini Europą

Valda Maslinskienė
,
projekto koordinatorė

Vienas iš šiuolaikinės mokyklos uždavinių yra padėti mokiniui išsiugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Projektinė veikla yra vienas veiksmingiausių metodų tai padaryti. Nuo 2018 m. rugsėjo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija kartu su mokyklomis iš Graikijos, Italijos, Portugalijos ir Latvijos dalyvauja „Erasmus+“ projekte „Tobulini kompetencijas, tobulini Europą“ (angl. „DEvelopig COmpetences, Developing Europe“, DE.CO.D.E), kurį finansuoja Europos Komisija. Projekto tikslas – padėti mokiniams įgyti pagrindines mokymosi visą gyvenimą kompetencijas, kurios būtinos sėkmingai įsitvirtinti nuolat besikeičiančioje daugiakultūrėje visuomenėje. Suplanuoti 5 tarptautiniai susitikimai, per kuriuos siekiama įgyvendinti numatytus tikslus, ugdyti asmenines, socialines, komunikavimo, mokėjimo mokytis ir pažinimo kompetencijas.

 

Lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. 4 gimnazisčių grupė kartu su manimi, projekto koordinatore Valda Maslinskiene, ir istorijos mokytoja Ineta Stanevičiūte dalyvavo pirmajame tarptautiniame susitikime 4-ojoje Ilion vidurinėje mokykloje (Atėnai, Graikija). Susitikimo tema „Aš noriu išreikšti save“ (angl. „I Need to Express Myself“). Keturiasdešimt jaunų žmonių iš Italijos, Portugalijos, Graikijos, Latvijos ir Lietuvos pristatė savo šalis, mokyklas, ugdė bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius dirbdami tarptautinėse komandose, lankėsi Akropolio muziejuje.

 

Vasario 24 d. – kovo 2 d. vyko antrasis tarptautinis susitikimas Italijoje, Giulianovos mieste. Liceo Statale Marie Curie bendruomenė svetingai priėmė 23 projekto dalyvius ir juos lydinčius mokytojus. Susitikimo tema – Europos istorija. Per viešnagę šeimininkai mokiniams organizavo įvairias veiklas. Mokytojai turėjo galimybę pasidalyti gerąja patirtimi seminaruose, aptarti šiuolaikinio ugdymo prioritetus ir iššūkius, mokytojų kvalifikacijos kėlimo problemas. Intensyvias projekto veiklas mokykloje keitė pažintinė kultūrinė programa.

 

Balandžio 7–13 d. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko trečiasis tarptautinis susitikimas tema „Aš esu skaitmeninis žmogus“ (angl. „I am a Digital Citizen“). Susitikimo tikslas – suteikti mokiniams galimybę ugdytis įgūdžius atsakingai, tikslingai ir saugiai taikyti šiuolaikines technologijas. Gimnazijos bendruomenė svetingai priėmė 22 mokinius iš Graikijos, Italijos, Portugalijos ir Latvijos mokyklų bei 9 juos lydinčius mokytojus. Pirmadienį svečiai ir projekto dalyviai gimnazistai rinkosi mokykloje ir dalyvavo veiklose, skirtose geriau vieniems kitus pažinti: klausėsi dainų, atliekamų gimnazistų ir jų mokytojų, susipažino su mokykla ir Širvintomis, bendravo, žaidė žaidimus, svečiai pristatė savo šalis ir mokyklas. Trečiadienį ir penktadienį projekto dalyviai pristatė namų darbus saugaus interneto naudojimo tema, dirbo tarptautinėse komandose ir vykdė veiklas, susijusias su IKT naudojimo įgūdžių tobulinimu: diskutavo, analizavo ir vertino interneto svetainių saugumą, kūrė asmeninius tinklaraščius, kuriuose aprašė savo įspūdžius iš „Erasmus+“ projekto DE.CO.D.E. susitikimų. Projekto koordinatoriai ir lydintys mokytojai stebėjo mokinių veiklą, dalijosi patirtimi, planavo kitus susitikimus. Veiklas gimnazijoje keitė pažintinės kelionės ir kultūrinė programa – svečiai, lydimi gimnazijos mokytojų ir mokinių, lankėsi Vilniuje, Trakuose ir Kernavėje.

 

Mokiniai visą savaitę turėjo galimybę bendrauti su kitų šalių mokiniais anglų kalba, keistis informacija, susipažinti su projekte dalyvaujančių šalių kultūra, ugdyti iniciatyvumą, kūrybingumą, kritinį mąstymą ir įgyti naujų kompetencijų. „Erasmus+“ projektas – tai bendravimo, bendradarbiavimo ir gerų emocijų šaltinis. Projekto komanda nekantriai laukia ketvirtojo susitikimo, kuris vyks spalio pabaigoje Portugalijoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.