Tęstinis jaunimo projektas „Savęs pažinimo takais“

Inga Ramanauskienė
,
psichologo asistentė
Jūratė Bartkevičienė
,
bibliotekininkė

Kuršėnų Daugėlių progimnazija vykdo tęstinį projektą „Savęs pažinimo takais“ (finansuoja Šiaulių rajono savivaldybė), jis skirtas jaunimo metams paminėti, tarpkultūriniam bendruomeniškumui skatinti ir jaunuolių saviraiškai ugdyti (projekto koordinatorės – mes, psichologo asistentė Inga Ramanauskienė ir bibliotekininkė Jūratė Bartkevičienė). Projekto tikslas – skatinti tarpkultūrinę ukrainiečių integraciją į bendruomenę, ugdyti bendruomeniškumą, empatiją akcentuojant savanorystės ir tarpusavio pagalbos svarbą, sudarant jaunuoliams galimybę pažinti save dalyvaujant prasmingoje meninėje-kultūrinėje veikloje.

 

 

Svarbus projekto etapas – spalio 26 d. žygis aplink Kuršėnus, kurio metu buvo aplankytas Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras ir Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras. Mokiniai dalyvavo edukacijoje „Molio meistro dirbtuvėje“, sužinojo, kodėl Kuršėnai vadinami puodžių sostine. Turėjo galimybę patys išbandyti savo meninius gebėjimus lipdydami iš molio. Atvirame Šiaulių rajono jaunimo centre mokiniai susipažino su teikiamomis atvirojo darbo su jaunimu paslaugomis, laisvalaikio užimtumo galimybėmis. Jo metu jaunuoliai išbandė įvairius žaidimus, apžiūrėjo jaunimui skirtas erdves, diskutavo apie jaunimo problemas ir tarpkultūrinius skirtumus.

 

Projektas bus tęsiamas, tačiau ši edukacinė išvyka suteikė mokiniams galimybę iš arčiau pažinti vieniems kitus, ugdyti bendruomeniškumą, empatiją ir išbandyti save meninėje-kūrybinėje veikloje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.