Telšių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ projektinių veiklų įvairovė

Lina Sakienė
,
logopedė metodininkė 

Kompetentingų, kūrybingų, savo darbą išmanančių pedagogių dėka, lopšelis-darželis „Eglutė“ turi savitą darbo stilių. Mokytojos nuolat domisi šių dienų ugdymo(si) realijomis, taiko ugdymo naujoves savo įstaigoje, dalyvauja respublikiniuose bei tarptautinio mąsto projektuose, juos sėkmingai rengia bei koordinuoja. Vienas ryškiausių įvykdytų projektų, tai tarptautinis „Erasmus+“ (KA2) strateginės partnerystės projektas „Mes mažieji XXI amžiaus tyrinėtojai … pasiruošę nubraižyti žemėlapyje ir užkoduoti savo teritoriją“. Nors jis jau pasiekė finišą, tačiau veiklos susijusios su kodavimu vyksta iki šiol, ir, manome, teikia visokeriopą naudą mažiesiems tyrinėtojams. Taip pat mokytojai aktyviai dalyvauja eTwinning projektuose. Džiugu, kad šiais metais, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Otilija Sidaravičiūtė pelnė kokybės ženklelį vykdydama projektą „Mažieji inžinieriai“. Šis ženklelis pažymi, kad vykdomos veiklos pasiekė tam tikrą nacionalinį ir Europos standartą.

 

Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad mūsų nuoširdus darbas vykdant tarptautines veiklas, buvo pastebėtas ir atrinktas pristatyti Lietuvos Respublikos Prezidentūros ir partnerių surengtoje Švietimo pažangos asamblėjoje. Šiame renginyje, direktorė Vita Gailienė, pristatė patirtį dirbant su „Erasmus+” ir „eTwinning” projektais,  papasakojo kaip skatinami ugdytiniai, bendruomenė aktyviai įsitraukti į bendras, inovatyvias veiklas bei kaip įvairiomis idėjomis, iniciatyvomis, įstaiga sparčiai eina pažangumo keliu. Lietuvos Respublikos Prezidentūra švietimo pažangos asamblėją inicijavo ir organizavo kartu su partneriais VDU Švietimo akademija, EDU Vilnius, „Renkuosi mokyti!” ir Lietuvos moksleivių sąjunga. Iš viso asamblėjai buvo pateikti 142 projektai iš visos Lietuvos, atrinkti tik 42.

 

 

Taip pat darželis aktyviai dalyvauja Olimpinės kartos programoje, kurios pagrindinis tikslas – per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus. Pedagogai organizuoja renginius, išvykas, nuolat ieško naujų ir įdomių būdų, kaip skleisti Olimpines idėjas, kad mažieji sportininkai būtų skatinami  būti aktyvūs bei mokytųsi per sportą. Tad visa bendruomenė  nuolat įtraukta į sportinę ugdomąją veiklą, kurioje skleidžiami olimpizmo idealai ir vertybės. Mums itin svarbu, kad nuo mažumės formuotųsi harmoninga, kūrybinga, atsakinga asmenybė.

 

Kiekvienais metais vyksta programos Olimpinės kartos apdovanojimai, kuriuos organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Tad džiugu, kad mūsų parengti ir įvykdyti projektai jau du kartus buvo nominuoti nominacijoje „Metų projektas”. Statulėlė ir piniginis prizas buvo įteiktas Olimpinio švietimo forumo 2022 „Greičiau, aukščiau, tvirčiau KARTU” renginio metu. Nominuotų projektų „Fizinės veiklos poreikis specialiųjų poreikių vaikams” ir „Judu. Sužinau. Atrandu” viena iš siekiamybių buvo per praktinę, kūrybinę ir žaidybinę veiklą diegti olimpines vertybes, principus ir kultūrą plėtojant fizinio aktyvumo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 

Džiugu, kad įstaigoje yra visos galimybės reikštis pedagogų lyderystei, kūrybiškumui, bendruomeniškumui. Smagu, kad pedagogai vykdydami projektus ieško naujų idėjų ir jas įgyvendina kartu su vaikais. Gautas projektų finansavimas suteikia galimybę įsigyti inovatyvių ugdymo priemonių. Svarbu suprasti ir pasidžiaugti, kad vykdomos bendros veiklos ne tik suartina, bet ir paskatina pažinti kitus bei save kūrybiškoje veikloje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.