Telšių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ olimpinis ugdymas – kasdienybė

Lina Sakienė
,
vyresnioji logopedė

Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ nuo 2013 m. aktyviai dalyvauja projekte „Olimpinė karta“, kuris skirtas vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. Pagrindinis projekto tikslas – per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus. Šio tikslo laikomės ir mes – siekiame olimpines vertybes ugdyti nuo mažų dienų.

 

Ugdymo formos įstaigoje yra įvairios: vyksta kasdienės rytinės mankštos, judrios veiklos, sporto pramogos, sveikatos dienos, olimpinių žinių valandėlės, projektai, konkursai, olimpinės žaidynės. Kiekvienais metais pedagogai rašo projektus, atsižvelgdami į pagrindinius olimpinius principus, vertybes, olimpinio judėjimo ramsčius, ir gauna finansavimą. 2018 m. parašiau projektą „Fizinės veiklos poreikis vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“. Viena pagrindinių projekto siekiamybių buvo įtraukti ikimokyklinio amžiaus ir specialiųjų poreikių turinčius vaikus į sporto, šviečiamąją veiklą formuojant visapusišką asmenybę. Projekto veiklos buvo organizuojamos taip, kad vaikams būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos aktyviai judėti ir sportuoti, didinti organizmo fizinį pajėgumą ir darbingumą, lavinti judesius, gerinti sensorinius procesus.

 

Šiais metais lopšelis-darželis „Eglutė“ Lietuvos tautinio olimpinio komiteto išrinktas „Olimpinės kartos“ laureatu nominacijoje „Metų projektas“. Apdovanojimo sertifikatas ir piniginis prizas buvo įteikti „Olimpinio švietimo forume 2019“ Kauno „Žalgirio“ arenoje. Šiame renginyje auklėtoja metodininkė Jurgita Nagienė pristatė darželyje vykdomas olimpines veiklas „Sportas mus vienija“. Smagu, kad pranešimas sulaukė daug gerų atsiliepimų, padėkų. Džiaugiamės direktorės Vitos Gailienės palaikymu, pasiūlytomis idėjomis rengiant „Olimpinės kartos“ projektus, puoselėjant komandinį pedagogų darbą ir bendradarbiavimą siekiant bendrų tikslų.

 

Didžiuojamės, kad suorganizuotos nekasdienės veiklos ugdytiniams suteikia daugiau gerų emocijų, labiau pagilina žinias apie olimpines vertybes, tokias kaip tikslo siekis, pagarba, draugystė, kilnus elgesys ir džiaugsmas dėl įdėtų pastangų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.