Tarptautiškumo plėtra: Prancūzijoje siekta suderinti mokymo programas

Milena Puchova

2017–2018 m. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre buvo įgyvendinamas projektas „Tarptautinė patirtis mokymosi mobilume naudojant ECVET“. Per jį siekta suderinti su užsienio partneriais Prancūzijoje modulinių profesinio mokymo programų – metalo apdirbimo staklininko, suvirintojo, finansinių paslaugų teikėjo ir logisto-ekspeditoriaus – kompetencijų, mokymo rezultatų, modulių, kreditų, rezultatų vertinimą ir pripažinimą, kad šių programų mokinių mobilumas ateityje vyktų naudojant Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (angl. The European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET).

Kaip sekėsi įgyvendinti projekte numatytus tikslus, aptarsime baigiamojoje konferencijoje lapkričio 21 d. Projekto rezultatus pristatys jo vadovas Vitalijus Zaleskis. Patirtį Prancūzijoje pristatys projekto dalyviai.

 

Europos profesinio mokymo kreditų sistema – tai viena iš Europoje taikomų priemonių, užtikrinančių profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje. ECVET tikslas – sudaryti sąlygas pripažinti mobilumo dalyvių pasiekimus, sukurti bendrą mobilumo organizavimo struktūrą.

Kadangi Lietuvoje ši sistema žengia tik pirmuosius žingsnius, mūsų centro projektu užsibrėžta siekti kokybiškų mobilumų organizavimo, perimti geruosius pavyzdžius, patirtį diegiant ECVET elementus, išanalizuoti kreditų perkėlimo sistemos diegimo proceso eigą, užtikrinti profesinio mokymo kokybę įdiegiant ECVET, kad tai garantuotų mokinių mokymosi pasiekimų užsienyje rezultatų perkėlimą ir pripažinimą.

 

Kitas projekto dalyvių tikslas – pasiruošti ECVET mobilumui, tai yra užmegzti partnerystę su užsienio partneriais, aptarti Savitarpio supratimo memorandumą, apibrėžti mokymosi rezultatų vienetus, įgyjamus per mobilumą, aptarti mokymosi rezultatų vertinimą, išsiaiškinti, kaip mokymosi rezultatai bus pripažinti ir patvirtinti, aptarti mokymosi sutartį.

Prancūzijoje per du vizitus viešėjo 8 mokymo centro darbuotojai: profesijos mokytojai, turintys patirtį rengiant ir įgyvendinant modulines profesinio mokymo programas, ir asmenys, atsakingi už profesinio mokymo proceso ir mokinių praktikų, mobilumo stažuočių organizavimą.

 

Kovą pirmoji centro darbuotojų delegacija – Natalija Adulo, Marina Aladovičienė, Vitalijus Zaleskis ir Aleksėjus Prisiuda – dalyvavo profesinėje stažuotėje Prancūzijos sostinėje. Kolektyvas susitiko su Polivalent de Cachan licėjaus (http://lyceedecachan.fr/acces) direktore ponia Bloch ir finansinių specialybių profesijos mokytojais, kurie pristatė prancūzų švietimo sistemos ypatumus, vertinimo kriterijus. Buvo sutarta dėl ECVET memorandumo pasirašymo, aplankyta ISTELI mokymo įstaiga, kuri ruošia logistikos specialistus. Mokytojai apžiūrėjo ir stebėjo mokymo procesą AFTRAL (https://www.aftral.com) praktinio mokymo centre, kuris specializuojasi ruošiant suaugusiuosius. Profesijos mokytojas Ericas Lebonas (https://lycee-etienne-oehmichen.fr) pristatė transporto ir logistikos specialybių ruošimo etapus ir keliamus reikalavimus.

Balandį Prancūzijoje viešėjo suvirinimo ir metalo apdirbimo specialistai: Aleksandras Osokinas, Vaidotas Klemka, Stanislavas Rodzevičius. Jie patirties sėmėsi Nanto mieste. Siekta tų pačių tikslų: išanalizuoti kreditų perkėlimo sistemos diegimo proceso eigą ruošiant suvirinimo ir metalo apdirbimo specialistus, aptarti kokybiškų mobilumų organizavimo prielaidas pasitelkiant ECVET.

 

Konferencijoje apie Europos profesinio mokymo kreditų sistemą papasakos nacionalinis ECVET ekspertas Saulius Baliukynas. Projektinę veiklą centre, jos tęstinumą ir perspektyvas pristatys Plėtros skyriaus projektų vadovė Vytautė Vasiliauskienė.

 

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.