Tarptautinių partnerysčių galimybės pandemijos metu. 2020–2021 m. m. patirtys

Viktorija Markevičienė
,
Kauno „Santaros“ g-jos anglų kalbos mokytoja

Neginčytina, kad išgyvename labai sunkų laikotarpį. Pandemija parodė, koks trapus yra mūsų įprastas pasaulis, kaip jame reikia vertinti paprastus kasdieniškus dalykus. Iššūkiu tapo beveik viskas – aplankyti senelius kitame mieste, susirinkti visai šeimai dosnaus Kūčių stalo, net atsigerti kavos su kolega arba padovanoti klasės draugui su meile padabintą margutį… Švietimo bendruomenė susidūrė su senais ir naujais iššūkiais: motyvacijos stoka, pavargusiomis nuo kompiuterio akimis, mokymosi praradimais, bet labiausiai – „gyvo kontakto“ trūkumu, socializacijos ir bendravimo stoka.

 

Pagrindinis užsienio kalbos mokymosi tikslas  – tai, visų pirma, galimybė savo mintis dėstyti aiškiai kita, ne gimtąja, kalba, dažniausiai akcentuojama, kad toks bendravimas vyksta užsienyje arba atvykus svečiams iš užsienio. Pandemijos metu šis motyvas išnyko savaime – karantino taisyklės apribojo visas keliavimo galimybes viduje, nekalbant apie užsienio šalis.  Galimybę mažinti nuotolinio mokymosi pasekmes užsienio kalbos mokymosi rezultatams suteikė tarptautinių partnerysčių patirtys. Trumpai apžvelgsiu jas.

 

  1. Besivadovaudami principu, kad „gyvenimo neatidėsi“, kartu su mokiniais šiais mokslo metais vykdėme kelis tarptautinius tarpmokyklinius projektus:
  2. Gyvos kalbos tobulinimo projektas – kartu su Černivcių (Ukraina) gimnazija NR 2 ;
  3. „IQ cuisine“ – kartu su Černivcių Komercijos mokykla (asocijuota KKTU);
  4. Vietinės ekologijos problemos Lietuvoje ir Austrijoje: jaunųjų žmonių iniciatyvos – kartu su Amsteteno Wirtschaftsschulen (Austrija);
  5. „Mano kasdienybė“ – kartu su Scola Lingua (Ispanija)
  6. Turėjome progos teorines žinias apie laiškų rašymą tobulinti praktikoje – kūrėme susirašinėjimo projektus su mokiniais iš Prancūzijos, Šveicarijos, Turkijos, Ispanijos, Portugalijos.
  7. Kartu su VU ESNU skyriumi sukūrėme pamokų-diskusijų ciklą apie daugiakalbystę, įvairių kultūrų ir tolerancijos kontekstą. Virtualiai vykome į Šveicariją, Maroką, Ispaniją – studentai, kurie mokosi Vilniaus universitete pagal „Erasmus+“ mainų programą, pristatė mums savo šalis, jų papročius, maisto kultūrą, kalbinius ypatumus.
  8. Kartu su kelių šalių partneriais organizavome tarptautinį 9-ų klasių mokinių konkursą „Mano mokykla – geriausia“, kurio metu mokiniai ne tik tobulino kalbų įgūdžius, bet taip pat galėjo pasidalyti teigiamomis emocijomis ir identifikuoti save ne tik kaip dalį bendruomenės, bet ir didžiuotis, atstovaujant savo mokyklai, miestui, šaliai.
  9. Mūsų veiklų rezultatais, naujomis idėjomis ir įžvalgomis pasidalijome tarptautinėje pedagoginėje konferencijoje „Pedagoginė komparatyvistika 2021“ (organizuota Ukrainos pedagoginių mokslų akademijos)
  10. Detalesnę informaciją apie mūsų veiklas ir patirtis galima rasti mūsų gimnazijos tinklapyje čia (skiltyje „lingvistinis ugdymas”) ir čia.

 

Svarbiausia – pasiekti rezultatai. Be abejo, mūsų veiklos neatšaukė pandemijos, nepakeitė karantino sąlygų ir nepanaikino COVID-19. Tačiau jos padėjo mums mokytis, mažinti mokymosi praradimus, bendrauti išsamiai ir skirtingomis temomis su labai įdomiais žmonėmis, taip pat mažinti socialinę atskirtį ir skatinti smalsumą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.