Tarptautinis renginys „Circle Lab (žiedinė ekonomika)“

Jolanta Vengalienė
,
VDU klasikinio ugdymo mokyklos direktorė

Spalio 4 d. Kauno švietimo inovacijų centre (KŠIC) vyko „Circle Lab (žiedinė ekonomika)“ europinis seminaras, skirtas pristatyti ir aptarti tarptautinio projekto „Circle Lab“ priemonėms ir produktams. Seminaras skirtas mokytojams, mokiniams, dėstytojams ir kitiems, besidomintiems žiedinės ekonomikos idėjomis chemijoje. Iš viso seminare dalyvavo apie 90 dalyvių, dalis jų (60) – per nuotolį, kiti – KŠIC auditorijose.

 

Seminare dalyvavo projekto „CircleLab“ partneriai iš Švedijos, Italijos, Ispanijos, Makedonijos ir Lietuvos. Lietuvai atstovavo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) klasikinio ugdymo mokykla ir neformalaus mokymosi klubas „Mes“. Aš, VDU klasikinio ugdymo mokyklos direktorė Jolanta Vengalienė, ir KŠIC metodininkė Ilona Teresienė į seminarą pakvietėme ir mokytojus iš „Besimokančiųjų mokyklų tinklo“. KŠIC direktorė Rasa Bortkevičienė pasveikino visus dalyvius ir pasidžiaugė, kad Kaune, Švietimo inovacijų centre, bus kalbama apie mokytojų kvalifikacijos kėlimą, priemonių kūrimą ir jų pritaikymą europiniu lygiu. Projekto ekspertas Paolo Manesas iš Italijos (Sviluppo Chimica) teigė, kad pagrindinis šio projekto tikslas – veiksmingai perduoti žinias, informaciją apie chemiją patiems jauniausiems jau mokykloje. Reikia pradėti nuo galimų problemų prevencijos ir ekonomikos neigiamų pokyčių jau čia ir dabar.

 

 

Savo pranešimuose projekto organizatoriai ir įgyvendintojai dalijosi įsitikinimu, kad tradicinis chemijos mokymosi procesas yra pasenęs, chemijos mokoma labai senamadiškai, todėl atrado galimybių, kaip chemiją padaryti įdomesnę, naujovišką ir įtraukiančią. Petaras Stojcevskis iš Makedonijos teigė, kad projekto siekinys – priartinti chemiją prie mokinių, padėti jiems pažvelgti į ją kitaip ir išmokyti atrasti, pritaikyti, kurti ir kasdieniame gyvenime. Nepaprasta ir jau daugelį sužavėjusi interaktyvi idėja leido paversti chemiją žaidimu su pagrindiniais superherojais. Projekto koordinatorė Olga Hendel iš Mälardalen universiteto (Švedija) priminė, jog partneriai susitiko keletą kartų, kad parengtų projektą, kuris atitiktų tam tikrus mokinių poreikius ir užpildytų spragas vidurinio ugdymo chemijos mokymo programoje europiniu lygiu. Profesionaliai norima suteikti mokytojams reikiamų priemonių, kad jie galėtų įtraukti žiedinę chemiją į vidurinio ugdymo programą, ypač vyresnių klasių mokiniams. Projektas skirtas ne tik mokytojams, bet ir mokiniams. Įgyvendinant projektą pasiekta kelių rezultatų – pirmiausia, parengti mokymai mokytojams. Antra – mokiniams parengtas mokomųjų priemonių rinkinys, kurį galima rasti internete, ir mokomosios paskaitos. Priemonių rinkinyje galima rasti įvairių veiklos idėjų, taip pat interaktyvių vadovėlių, pratimų ir vaizdo įrašų.

 

Tarptautinio seminaro metu dalyviams buvo pristatomi ir aptariami projekto rezultatai keturiose darbo grupėse. Ypač aktyvūs buvo ne tik mokytojai, bet ir VDU klasikinio ugdymo mokyklos, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokiniai. Jie argumentuotai reiškė mintis, siūlymus apie pristatytas priemones. Džiugi žinia, kad keletas įžvalgų suglumino priemonių kūrėjus, nes mūsų mokiniai argumentuotai pasiūlė, paaiškino esamus poreikius ir galimas perspektyvas. Verta ir mums pagalvoti: ar IT priemonė, ar stalo žaidimas gali padėti atskleisti emocinius pasirinkimus, ekonominę riziką, chemijos dalyko naudą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.