Tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui labas“

Renata Jarovaitienė
,
Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ vyr. mokytoja

Šiuolaikiniai alfa kartos vaikai – labai imlūs technologijoms, net šešiamečiai imasi valdyti programavimo pradmenis. Šios kartos atžalos geba greitai išmokti, yra drąsūs, nebijantys klysti, norintys tobulėti, todėl ir loginio mąstymo gebėjimų pamatus ugdosi nuo pat mažens. Kadangi jie gimę aplinkoje, kurioje daug įvairių technologijomis grįstų sprendimų, aplinkos daiktų, todėl jais geba puikiai naudotis, kartais net geriau nei suaugusieji. Stebima tendencija, jog skaityti ir rašyti dažnas vaikas išmoksta telefonu rašydamas žinutes draugams, su artimaisiais bendraudamas nuotoliniu būdu. Šie vaikai siekia itin greito rezultato, bet, jei reikia įdėti daugiau pastangų, daugiau bandymų, kol išmokstama, tuomet ugdytiniai nusivilia ir atsitraukia.

 

Ieškant naujų ir efektyvių metodų, būdų bei priemonių gerinant ikimokyklinio ugdymo kokybę, mokant bei lavinant šią drąsią, gimusią technologijų aplinkoje, kartą, Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorė Andželika Petkevičienė 2016–2017 m. m. inicijavo idėją – pasiūlydama įstaigos pedagogams įsitraukti į tarptautinio projekto „Pasakyk pasauliui labas“ (angl. „Say Hello to the World“)1 veiklos programą. Ši idėja rado savo realizacijos kelią ir sėkmingai įgyvendinama jau kelerius metus.

Projekto unikalumas slypi skatinant vaikus aktyviai veikti, imtis iniciatyvos, padėti įveikti stereotipus ir išankstines nuostatas dėl kitokios socialinės aplinkos, ugdyti pagarbą kitoms tautoms, jų kultūroms ir tradicijoms, toleruoti kitų kultūrų skirtumus.

Atvirumas ir tolerancija kitoms pasaulėžiūroms – viena iš prioritetinių šių dienų Europos vertybių.

 

Projekto ypatumas – ugdomoji sąveika, pasitelkiant naujausias technologijas ir priemones, tai vaikų ir pedagogų susitikimas internetinėje erdvėje, kai skirtingų šalių vaikai bendrauja ir bendradarbiauja pasitelkdami technologijas, lavinasi ir saugiai mokosi socialinių programų tinkluose, naudodamiesi internetu.

Visa tai – nauja, patrauklu ir įdomu. Dalyvaudami projekte tiek ugdytiniai, tiek pedagogai stengiasi įgyvendinti numatytus projekto uždavinius, kurie įprasminti „Penkių pirštų“ programoje.

 

Galima paminėti keletą uždavinių, kurie atliepia šio projekto esmę:

  • ugdyti ir diegti pamatines europietiškąsias vertybes;
  • ugdyti toleranciją ir pagarbą kitų šalių kultūroms;
  • mokytis pažinti kitos šalies tradicijas, šeimų papročius, nacionalines vertybes;
  • lavinti atmintį, dėmesį, suvokimą;
  • ugdyti kritinio mąstymo pagrindus;
  • mokyti bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje, tarpusavio supratimo;
  • išmokti naujų užsienio kalbos žodžių;
  • tobulinti socialinius įgūdžius;
  • supažindinti ir mokyti dirbti naujųjų technologijų programomis;
  • būti tolerantiškiems vieni kitų atžvilgiu.

 

Šis tarptautinis projektas – tęstinis, todėl kiekvienais metais į projektą įtraukiamos naujos vaikų grupės, kurios tęsia pradėtus darbus, t. y. gilinasi į temas, ieško įvairių sprendimų; veiklos vyksta įvairiose erdvėse. Į projekto komandą palaipsniui įsitraukia ir iniciatyvūs įstaigos mokytojai, kurie nori įgyti darbo tarptautiniuose projektuose patirties. Toks įsitraukimas įgalina pedagogą ne tik tobulinti asmenines, pavyzdžiui, užsienio kalbos žinias, bet ir įgyti papildomų profesinių kompetencijų – multikultūrinės patirties šiuolaikinėje visuomenėje, tolerantiškumo.

 

Atsižvelgiant į projekto programos temas, susitikimų metu vaikai sužino, kas yra vaizdo skambučiai, kiek laiko patariama bendrauti kompiuteriu, kokie yra saugumo reikalavimai, taip pat mokosi užsienio kalbos žodžių, piktogramų, simbolių pagalba susipažįsta su naudojimosi kompiuteriu privalumais.

Bendraudami „Skype“ programa, mažieji sužino, kaip gyvena kitų šalių vaikai, kokios yra kitų šalių tradicijos, papročiai, šventės. Projekto metu vaikai mokosi bendrauti ir bendradarbiauti nuotoliniu būdu, pažinti kitų šalių gamtos bei kultūros ypatumus, o tolerancijos mokosi bendraudami su kitų šalių draugais. Veiklų rodymas pasitelkiant vaizdo konferencijas ir vaizdo skambučius, moko vaikus atsakingumo, supratingumo.

Projekto metu pedagogai taip pat gali nuotoliniu būdu bendrauti ir bendradarbiauti su savo profesinės srities kolegomis iš užsienio. Konsultacijos, diskusijos, analizė, refleksijos  su užsienio partneriais bendraujant elektroniniu paštu, vaizdo konferencijomis bei vidinėmis platformomis teikia daugybę galimybių skleisti informaciją, dalintis gerąją patirtimi.

 

Įvykdžius visus tarptautinio projekto „Pasakyk pasauliui labas“ etapus, organizatoriai tinkamai įvertina ir argumentuoja, ar vaikų ugdymo įstaiga atliepia projekto tikslą ir uždavinius, ar pakankamai gerai vyko projekto veiklos. Jei įstaiga tinkamai vykdo visus projekto etapus, jai teisėtai suteikiamas garbingas „Tolerantiško darželio“ vardas.

Mokslo metų pabaigoje organizatoriams pateikiamos kiekvienos temos veiklos ataskaitos ir refleksijos, kurios yra įvertinamos. Dalyvaudami šiame projekte įgyvendiname savo įstaigos siekį: „Smagu turėti draugų Europoje“.

 

Projektas, kaip minėta, vykdomas etapais, pagal pateiktas temas, kurių veiklos atitinka penkis rankos pirštus. Veiklos pristatomos kiekvieną mėnesį, iš anksto suderinus jų laiką specialioje projekto „Pasakyk pasauliui labas“ vidinėje platformoje „My Hello“.

Projekto veiksenos suformuluotos atsižvelgiant į tolerancijos ugdymo ypatumus ikimokykliniame amžiuje ir apima šias temas: „Štai ir aš“ (mažylis); „Aš ir mano šeima“ (bevardis); „Aš ir mano darželis“ (didysis); „Aš ir mano miestas“ (smilius); „Aš ir mano šalis“ (nykštys).

 

Pirmoji tema – „Štai ir aš“

Naujieji draugai iš kitos šalies. Stebi ir tyrinėja. Keliami klausimai: koks oras jūsų šalyje? kodėl ta šalis kalnuota, kaip į tą šalį nuvykti? kokia kalba šneka draugai? ką jie veikia darželyje, kokius žaidimus žaidžia? kaip atrodo mūsų draugai?

Tada vyksta keitimasis draugų siuntinėliais (pirštinytės su kiekvieno vaiko vardu ir pan.). Vaikai apžiūri nuotraukas kompiuteryje, palygina, ieško panašumų ir skirtumų, juos surašo į draugų plakatą.

 

Antroji tema – „Aš ir mano šeima“

Norėdami supažindinti draugus su savo šeima, pradžioje kalbamės apie šeimą, šeimos narių pareigas, šeimos šventes, papročius, išorinius šeimos narių panašumus, kokių tipų būna šeimų. Aiškinamasi, kaip tampama šeimos nariu, jog pirmiausia – tuokiasi mama ir tėtis, tada gimsta mažyliai. Dalijamasi mintimis tema „Mano seneliai, kaip jie gyveno?“ Vyresnieji vaikai, padedami tėvų, kuria genealoginius medžius.

 

Trečioji tema – „Aš ir mano darželis“

Skatinti vaikus mąstyti apie darželį, pagalvoti ir apibūdinti savo dieną darželyje. Kalbėdamiesi apie darželį vaikai gali kūrybiškai mąstyti, fantazuoti: „kas nutiktų, jei darželyje turėčiau stebuklingą lazdelę, ką norėčiau pakeisti?“ Vieni kitiems rodo žaislus esančius grupėje, pasakoja, kokiais patinka žaisti labiausiai. Palygina, ar ir kitos šalies vaikai žaidžia panašius žaidimus?

 

Ketvirtoji tema – „Aš ir mano miestas“

Vaikai renka žinias apie įžymius savo miesto žmones, kultūros objektus, gražiausias vietas, į kurias norėtų pakviesti savo naujuosius draugus. Dažnai diskutuojama apie miesto šventes ir tradicijas. Rodomi plakatai, kuriuose sudėtos nuotraukos pasakoja apie išvyką po lankytinus miesto objektus, vardijama, kuo ypatingas gimtasis miestas.

 

Penktoji tema – „Aš ir mano šalis“

Vaizdo konferencijoje vaikai pristato pačių gamintą savo šalies atributiką: vėliavėles, tautines juosteles. Šoka tautinius šokius bei dainuoja daineles apie gimtąją šalį, klausosi himnų, mini savo šalies Nepriklausomybės dieną.

 

Įgyvendindami šį projektą Europos šalių pedagogai įsitraukia į gerosios tarptautinių projektų patirties sklaidą: Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitės“ į šią sklaidą įsitraukė 2017 m. kovo 14 d., publikuodamas straipsnį anglų kalba „Teaching Technologies (methods) in Project „Say Hello to the World“ for Modern Society“ (liet. „Mokymo technologijos (metodai) projekte „Pasakyk pasauliui labas“ ugdant modernią visuomenę“ (žr. https://fini-si.eu/produkt/3-mednarodni-zbornik-strokovnih-referatov/).

 

Tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui labas“ plečia ikimokyklinio amžiaus vaikų akiratį. Mažieji įgyja ne tik naujų žinių, bet ir geba savarankiškai kurti, kritiškai mąstyti, mokosi įvertinti kitus bei save, lavėja naujų patirčių atžvilgiu, o eidami ieškojimų ir diskusijų keliu, atranda vis naujų, jiems dar nežinomų, dalykų pasaulyje, sutinka ir susipažįsta su daug naujų draugų.

______________

1 Projekto iniciatorius Slovėnijos FINI taryba (vadinama „institutu“) Radeče (žr. http://www.sayhellototheworld.eu/).

 

Literatūra:

 

Slovėnijos FINI tarybos (vadinamos „institutu“) Radeče informacija (žr. http://www.sayhellototheworld.eu/en).

Kaklauskienė D. Naujos mokymo technologijos ugdymo procese // Kompiuterinių technologijų taikymas ugdymo procese (respublikinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga). Šiauliai, 2003, p. 22–24.

Mokslo ir technologijų baltoji knyga // Mokslo ir studijų departamentas prie Švietimo ir mokslo ministerijos. 2001, [žiūrėta 2011-03-01]. Prieiga internetu: www.smm.lt/smt/docs/eksp_stud/bk.pdf.

Papertas S. Minčių audros. Vaikai, kompiuteriai ir veiksmingos idėjos // Vilnius, 1995.

Pečiuliauskienė P. Kompiuterizuoto mokymo metodai pradedančiųjų mokytojų edukacinėje veikloje // ISSN 1392-0340, PEDAGOGIKA, 2008. 89.

Slakonja B. Written in symbols // Fini Zavod Radeče, 2014.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.