Tarptautinis projektas „Mūsų pirštinė raštuota“

Julija Mikonienė
,
l.-d. „Berželis“ mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, projekto koordinatorė

Vilniaus lopšelis-darželis „Berželis“ nuo spalio 1 d. su Latvijos ikimokyklinėmis įstaigomis pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą „Mūsų pirštinė raštuota“. Projektas tęsis iki  kovo 31 d.. Projekto veikloje dalyvauja Vilniaus lopšelis-darželis „Berželis“, Daugpilio 5 lopšelis-darželis (latv. Daugpilis pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde), 141 Rygos lopšelis-darželis „Kaštonas “ (latv. Rīgas 141. pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis“).

Projektas skirtas supažindinti vaikus su lietuvių ir latvių liaudies raštais: per pojūčius, patiems veikiant ir kuriant lietuvių ir latvių liaudies raštus, saviraiškoje pajausti kūrybinį džiaugsmą. Džiaugiamės, kad vaikai suprato kas yra Tėvynė, pradėjo didžiuotis savo šalies tradicijomis ir kultūra. Tautosaka atlieka svarbų vaidmenį vaikų ugdyme. Vilniaus lopšelio-darželio logopedė Jevgenija Bolut teigia, jog tautosaka ir liaudies žaidimai lavina ne tik vaikų kūrybiškumą, bet ir padeda koncentruoti dėmesį, lavinti vaizduotę ir kalbos ugdymą. Logopedė supažindino Lietuvos ir Latvijos vaikus, dalyvaujančius projekte, su lietuvių liaudies tautosakos žanrais ir formomis.

 

Projekto dalyviai parengė ir apsikeitė skaidrėmis apie savo šalies liaudies raštus (4 kalbomis). Per įvairias veiklas ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai susipažino su lietuvių ir latvių liaudies raštais. Organizacinė projekto grupė, skatindama vaikų kūrybiškumą, pasiūlė lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogams kartu su ugdytiniais įvairiomis dailės technikomis papuošti lietuvių ir latvių liaudies raštais dekoruotas dideles A1 formato pirštines. Visose ugdymo įstaigose, vykdančiose šį projektą, surengtos vaikų darbų parodos „Mūsų pirštinė raštuota“, kuriose eksponuojami dailės darbai, sukurti Lietuvos ir Latvijos ikimokyklinių įstaigų ugdytinių. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Berželis“ parodoje dalyvauja daugiau negu 120 dalyvių iš Lietuvos ir Latvijos.

 

Vilniaus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Rynkevičienė teigia, kad apibendrinus įgytą patirtį, per projekto įgyvendinimo laikotarpį ugdytiniai įgijo žinių apie Lietuvos ir Latvijos regionus, lietuvių ir latvių liaudies raštus tautiniuose kostiumuose ir pirštinėse ir pajuto pasididžiavimą savo šalimi, o direktorė Loreta Semaška džiaugiasi, jog pavyko užmegzti glaudų ryšį ir įgyti gerosios patirties bei ja pasidalyti su Daugpilio ir Rygos pedagogais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.