Tarptautinis projektas „Mažųjų pėdučių patrepsiukas“

Sonata Malanavičienė
,
Alytaus l.-d. „Boružėlė“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė
Inga Gudelevičienė
,
Alytaus l.-d. „Boružėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai nuo vasario 7 d. iki balandžio 30 d. turėjo puikią progą ir džiugias akimirkas dalyvauti nuostabiame muzikiniame projekte „Mažųjų pėdučių patrepsiukas“, kurį organizavo Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ pedagogai. Dalyvauti šiame projekte ir neapsakomu jausmu širdyje dalintis bei tobulinti savo profesinę kompetenciją sutiko 129 pedagogai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Savo tautos šokiu ir skoniu, dalyviai puikiai gebėjo parodyti visiems, kokia stipri mūsų kultūros paveldo dalis, neįkainojama lietuvybė, išliekamoji vertė mūsų jaunajai kartai. Smagu, kai tiek yra mūsų besidominčių savo kultūra, tautos mentalitetu, lietuvių liaudies šokiais, juk tik per tradicijas ir etninės liaudies muziką galima ugdyti vaikų kūrybiškumą, dvasines vertybes.

 

Kiek gražių už širdies griebiančių dainų ir šokių teko pajausti projekto metu. Visų pamėgta „Ciceliukė – Marceliukė“, „Trumpakojis“ populiarusis „Gransveras“, „Linksmapolkė“, „Malūnėlis, „Kalvelis“, „Aš Oželis Mikitų“, „Oira“, „Tai gražiai mane augino“, „Gintariniai riešutai“, „Duosiu Petrui pupų bliūdą“, „Audėjėlė“, „Šiaudų batai“, „Polka-keturinė“, „Duja“, „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“, „Kac kac kačiukai“, „Gyvataras“, „Šelmių polka“, „Pasėjau žilvitį“, „Sėjau rūtą“, „Pliauškutis“, „Kurapkytė“, „Zur-zur malūnėlis“, „Eikš ir Tu“, „Kalveli, meistreli“, „Patrepsienis“, „Dvi vištytės baltos“, „Žaliam sode“, „Bitute, pilkoji“, „Žydi bičių gėlės“, „Šiaučiukas-kriaučiukas“, „Esu dailiai išmokinta“, „Genys“, „Pasėjo tėvelis geltonus miežius“, „Graži mūsų šeimynėlė“, „Pampiljonas“, „Žuvininkai“, „Audejėlės“, „Ožka-ožkele“, „Skrido žvirblis“, „Blezdingėlė“, „Tek saulelė pro kalnelį“, „Tu girela, Lietuvos“.

 

 

Džiaugiasi širdis dalyvaujant tokioje bendruomenėje ir vykdant gerosios patirties sklaidą už Lietuvos ribų. Turėjome ypatingą progą pažinti kitų įstaigų narius, pakviesti bendrystei svečius iš Punsko savivaldybės bei Suvalkų vaikų darželių, kartu pajausti ir praktiškai išbandyti dar nešoktus šokius, jų muzikines choreografijas. Tai tarsi terapinė priemonė atskleidžianti save, savo kalbą, jausmus, leidžianti pažinti lietuvišką šokį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.