Tarptautinis projektas „Kartu paskaitykim knygelę“

Gilija Gajauskienė
,
projekto iniciatorė, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio logopedė ir specialioji pedagogė metodininkė

Neabejotina, kad vaiko ir knygos santykis yra svarbus jo sėkmei gyvenime. Pastarojo laikmečio problema – knygos konkuruoja su technologijomis. Tradicinis knygų skaitymas keičiasi, jis tampa kitoks – aktyvus. Tą antrus metus įrodė tarptautinio projekto „Kartu paskaitykim knygelę“ dalyviai – šalies ir užsienio lietuvių ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai bei pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai.

 

Projekto tikslas – skatinti šalies ir užsienio lietuvių vaikų skaitymą bei domėjimąsi lietuvių rašytojos Evelinos Daciūtės kūryba, ugdyti kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas. Patys garsiausi rašytojos kūriniai – „Laimė yra lapė“, „Drambliai ėjo į svečius“ – keliauja po pasaulį ne tik lietuvių, bet ir keliomis pasaulio kalbomis: anglų, kinų, ukrainiečių ir kt. Projekto dalyviai turėjo galimybę pasirinkti norimą autorės knygą ir, atsižvelgdami į ugdytinių amžių, gebėjimus, organizuoti įvairias veiklas, susijusias su perskaitytų knygų istorijomis.

 

Visomis savo vykdomomis veiklomis mokytojai galėjo dalytis uždaroje grupėje „Facebook“ platformoje, kurioje buvo pateikta daugiau nei 600 gerosios patirties įrašų. Visą projekto eigą stebėjo ir su projekto dalyviais nuoširdžiai bendravo rašytoja Evelina Daciūtė. Kaip rodo mokytojų patirtis, skaityti niekada nėra per anksti. Net ir patys mažiausieji (2 metų vaikai) susipažino su knygų pasauliu: mokėsi versti pasirinktos knygos puslapius, „skaityti“ ten matomas iliustracijas, o matytus veikėjus spalvinti, štampuoti arba net su jais žaisti.

 

Į projekto įgyvendinimą įsitraukė nemažai tėvelių – mamų ir tėčių. Jie ne tik skaitė vaikams pasirinktą E. Daciūtės knygą, bet ir atliko įvairius kūrybinius darbus, žaidė, kūrė stalo teatrą ir net vaidino. Ne tik „Drambliai ėjo į svečius“, į svečius keliavo įvairios autorės knygos, suvienydamos šeimas dėl bendro susibūrimo ir vakaro skaitymų. Keliose ikimokyklinėse ugdymo grupėse knygas skaitė vyresnieji broliai ir seserys, vyresniųjų klasių mokiniai. Daug veiklos turėjo miestų ir miestelių bibliotekininkai, kurie projekto dalyvius supažindino su rašytojos kūryba, vedė kūrybines dirbtuves ir įvairiausias edukacijas, susijusias su E. Daciūtės kūriniais.

 

Kūrybingi mokytojai, panaudodami knygų istorijas, kūrė ugdomąsias priemones ir žaidimus. Mokytojos pasidalijo patirtimi, kaip, skaitant knygas, galima panaudoti STEAM elementus, išmaniąsias technologijas ir net tyrinėjimus (pvz., kaip išgauti oranžinę spalvą, stebėti, kaip pro mikroskopą atrodo lapės kailis ir kt.).Vyko pirmieji bandymai kurti spektaklius ir šešėlių teatrą pagal populiariausias E. Daciūtės knygas. Savo jėgas aktorystėje išbandė ikimokyklinukų tėveliai, o pradinių klasių mokiniai spektaklius demonstravo lankydamiesi pas jaunesniuosius draugus.

Būta įstaigų, kurios į skaitymo skatinimo projektą įtraukė kelias amžiaus grupes arba kelias ugdymo įstaigos klases. Vienur vyko virtualus dviejų ikimokyklini ugdymo įstaigų susitikimas, kitur organizuoti renginiai ir skaitymo dienos, integruojant kelis mokomuosius dalykus, pvz., literatūrą, informatiką ir dailę.

 

Perskaitę knygą „Kas pažįsta Šmikį Bilbą?“ ir po daugelio pastangų patiems jį surasti, vaikai pasijautė lyg būtų įgiję naują paslaptingą pažįstamą, lavino raštingumą kurdami ir siųsdami laiškus naujam ir dar neregėtam personažui.

Daug emocijų sukėlė veiklos perskaičius naują autorės kūrinį „Ševeliūra“, iliustruotą Agnės Nananai. Skaitydami šią knygą ne tik plėtė žodyną rečiau vartojamais žodžiais, bet ir išbandė kirpėjų amatą, kūrė grožio salonus, mokėsi sakyti vieni kitiems komplimentus.

Gvildendami draugystės prasmę bei ištikimybės ir nuoširdžių draugų temą, projekte dalyvaujantys mokiniai ir jų mokytojai rinkosi 2022 m. pabaigoje pasirodžiusią E. Daciūtės knygą „Pasakojimas apie katiną ir tulpę“, kurią iliustravo Aušra Kiudulaitė. Po šios knygos skaitymo vykę aptarimai ir diskusijos akivaizdžiai parodė, kad perskaičius knygą galima plėtoti įvairias socialines temas.

 

Kaip ir pernai, taip ir šiemet projekto dalyviai aktyviai skaitė knygą „Laimė yra lapė“. Pasakojimas apie berniuko ir lapės draugystę, praradimo ir atradimo džiaugsmą vaikus ir mokinius skatino mąstyti, kas jiems yra laimė. Kiekvienas savaip įsivaizduoja laimę, kuri buvo ne tik piešiama, bet ir aprašoma, tačiau laimės spalva visiems jauniesiems skaitytojams yra viena, ji – oranžinė.

Tiek ikimokyklinukai, tiek pradinių klasių mokiniai žavėjosi linksma dramblių istorija „Drambliai ėjo į svečius“. Įtvirtindami skaitytą istoriją, vaikai mokėsi skaičiavimo pirmyn ir atgal, iliustravo, kūrė tvariai – naudojo senus laikraščius. Ne vienoje ugdymo įstaigoje buvo sukurtos inscenizacijos, šešėlių teatras ir net šokis, atkartojant dramblių kelionę. Dramblių istorijos mažųjų buvo išgyventos ir sensoriniuose kambariuose bei žaidimų metu raunant palmes, ragaujant bananus…

Dauguma priešmokyklinukų skaitė meškių istorijas, kurios ruošia vaikus naujam gyvenimo etapui – susitikimui su mokykla. Gilesniam teksto suvokimui vaikai aptarinėjo meškių jausmus, išgyvenimus ir įvairius rūpimus klausimus popietėse prie arbatos ir sausainių, kaip tai darė knygos veikėjai.

 

Pasibaigus projektui sulaukta projekte dalyvavusių mokytojų nuomonės, kad tokie projektai turi didelę liekamąją vertę ir yra prasmingi ne tik mokiniams, bet ir mokytojams, nes per tarptautinį projektą „Kartu paskaitykim knygelę“ ne tik skaitėme. Mes visi patyrėme, jautėme, įsivaizdavome, kūrėme, žaidėme, dalijomės, mąstėme ir dar daugiau…

Nors projekto vykdymo laikas jau baigėsi, rašytoja Evelina Daciūtė tęsia bendravimą su savo skaitytojais virtualiuose susitikimuose. Dešimt laimingųjų projekto dalyvių sulauks rašytojos knygų.

Projekto partneriai – Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.