Tarptautinis projektas „e-Twinning“ programoje „Žemė – mūsų namai”

Greta Šimatonė
,
Kauno l.-d. „Šnekutis“ mokytoja
Eglė Slaninaitė-Bučnė
,
Palangos l.-d. „Sigutė“ mokytoja

Ekologija ir žmogus yra du vienas su kitu glaudžiai susiję veiksniai. Tyrimai rodo, kad ankstyvoji vaikystė yra svarbus laikotarpis, siekiant vaiką supažindinti su ekologija ir aplinkosauga. Bendradarbiaudamos kartu, Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis” mokytoja Greta Šimatonė ir Palangos lopšelio-darželio „Sigutė” mokytoja Eglė Slaninaitė-Bučnė, vasario mėnesį sukūrė ir pradėjo įgyvendinti projektą „Žemė – mūsų namai”. Projektas buvo skirtas suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie antrinių žaliavų rūšiavimą, jų panaudojimą, ekologiją ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Projekto įgyvendinimui pasirinkta „e-Twinning“ tarptautinė programa. Į projektą užsiregistravo Lietuvos, Bulgarijos, Turkijos ir Ukrainos mokytojai. Džiaugiamės, jog planuotas respublikinis projektas virto tarptautiniu.

 

Šis projektas turėjo keletą tikslų ir siekių. Pirmiausia norėjosi, kad vaikai jau ikimokyklinėje įstaigoje mokytųsi ekologinės kultūros pradmenų, formuojant teisingą požiūrį į save, aplinką, gamtą, mokytųsi taupyti ir tausoti gamtos išteklius, pažintų ir tyrinėtų aplinkinį pasaulį, suprastų, kad antrinių žaliavų rūšiavimas ir panaudojimas padeda saugoti gamtos išteklius, palaikyti švarią ir sveiką aplinką. Projektas truko 3 mėnesius. Per šį laikotarpį vyko įvairios veiklos susijusios su aplinkosauga, sveika gyvensena. Mokytojai, dalyvaujantys projekte, kartu su ugdytiniais aktyviai ir labai kūrybingai įsitraukė į projektą. Puikiai įgyvendino pasiūlytą veiklą / akciją „Surink maišą šiukšlių!”. Ir maži, ir dideli, kartu su mokytojomis ar tėvais, darbavosi ir švarino aplinką. Naudodami antrines žaliavas kūrė žaislus, o projekto pabaigoje visi smagiai organizavo veiklą „Madų šou”.

 

Visą projekto laikotarpį vyko nuolatinis bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja patirtimi ne tik tarp Lietuvos, tačiau taip pat ir tarp Europos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Džiaugiamės, kad mokytojai vienijasi ir jungiasi į virtualias erdves ir jose atranda bendrystę. J. V. Gėtė teigia, kad „geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla”.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.