Tarptautinis festivalis „Klonių aidai“ sulaukė svečių iš Latvijos ir Lenkijos

Zita Rudzevičienė
,
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytoja, renginio vedėja ir organizatorė
Evelina Butienė
,
Kauno Miko Petrausko muzikos m-klos kanklių mokytoja

Kovo 23 d. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos koncertų salėje vyko tarptautinis tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis „Klonių aidai“, kuris suskambo jau dvidešimt ketvirtąjį kartą. Šventės programoje skambėjo liaudies dainų ir šokių melodijos, skudučių sutartinės, kanklėmis, birbynėmis ir lumzdeliais atliekami originalūs lietuvių ir užsienio šalių kompozitorių kūriniai, aranžuoti tautinių muzikos instrumentų ansambliams.

Į „Klonių aidus“ susirinko dalyviai iš Vilniaus, Klaipėdos, Kėdainių, Kaišiadorių, Druskininkų, Ariogalos, Marijampolės meno ir muzikos mokyklų bei bendruomenių. Festivalis sukvietė svečius ir iš Punsko muzikos mokyklos (Lenkija), Rygos Pardaugavos muzikos ir meno mokyklos bei Baluožių kultūros namų (Latvija).

 

Sveikinimus renginio dalyviams ir jų vadovams išsakė Kauno J. Gruodžio konservatorijos direktorius Kęstutis Bliujus, pedagogė iš Latvijos Inesa Kraucė. Taip pat švente džiaugėsi ir sveikinimo žodžių negailėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Aušrelė Juškevičienė: „Klonių aidai jau ne vienerius metus aidi visų mūsų širdyse. Nuoširdžiai linkiu toliau puoselėti tautinį meną ir savo nacionalinius instrumentus.“ Tarptautinį festivalį vainikavo tautinių muzikos instrumentų jungtinis orkestras, kuris vos sutilpo į Kauno J. Gruodžio konservatorijos didžiąją sceną: įspūdingai skambėjo Eduardo Pilypaičio „Pasiutpolkė“ ir „Šventinė polka“. Mokiniai džiaugėsi galėdami groti kartu, o klausytojai negailėjo plojimų.

 

„Klonių aidai“ – tai puikus tautinio meno prasmės įrodymas: mūsų tautos dvasios ir gražių lietuviškų tradicijų pritaikymo šiandienos gyvenimui, jų integracijai į mokyklą, visuomenę, šeimą pavyzdys. Tokie renginiai vaikams įrodo, kad savo ir kitų šalių tautiniai muzikos instrumentai tarpusavyje gali atrasti bendrų sąlyčio taškų, o muzikavimas bendraminčių būrelyje teikia didelį džiaugsmą ir pasididžiavimą, lavina meninius gebėjimus bei bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.