Tarptautinis „eTwinning“ seminaras

Jūratė Buivydienė
,
Kelmės „Kūlverstuko“ l.-d. projektų vadovė 

2022 m. birželio 7–10 dienomis Valmieroje vyko programos „eTwinning“ tarptautinis seminaras „Mokymasis lauke ir ikimokykliniai projektai“ (angl. Outdoor learning and projects in preschool), orientuotas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus. Renginį organizavo programos „eTwinning“ Latvijos nacionalinė paramos organizacija. Seminare dalyvavo mokytojai iš Latvijos, Lietuvos, Estijos, Danijos, Lenkijos ir Austrijos. Dalyviams iš Lietuvos buvo skirtos 2 vietos. Džiugu, kad Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo mokytojos, projektų vadovės Jūratės Buivydienės pateikta paraiška atitiko Švietimo mainų paramos fondo konkurso kandidatui keliamus reikalavimus. Jūratė Buivydienė buvo atrinkta dalyvauti tarptautiniame seminare ir turėjo galimybę susitikti su „eTwinning“ programos pedagogais iš kitų Europos šalių, įgyti žinių apie mokymąsi lauke, susirasti projektų partnerių ir suplanuoti naują „eTwinning“ projektą.

 

Pirmoji seminaro diena buvo skirta dalyvių susipažinimui, gerosios patirties sklaidai. Dalyviai turėjo susipažinti, prisistatyti, papasakoti apie savo mokyklą ir apie savo atvykimo tikslą bei kokia tema jie norėtų kurti projektą. Vyko nuoširdus bendravimas ir diskusijos.

 

 

Antrą seminaro dieną renginio dalyviai vyko į Priekulių lopšelį-darželį „Mežmaliņa“, kuriame susipažino su Latvijos įtraukiojo ugdymo bei mokymosi lauke patirtimi. „Mežmaliņa“ – ekologinis vaikų darželis Latvijoje, įsikūręs Priekulių parapijoje, Cėsių miesto pakraštyje. Lopšelio-darželio patalpas iš vienos pusės supa parkas, iš kitos – privatūs namai. Ikimokyklinėje įstaigoje mokosi 150 vaikų (amžius nuo 1,5 iki 7 metų), dirba 20 mokytojų ir 19 techninių darbuotojų. „Mežmaliņos“ ikimokyklinio ugdymo įstaiga siūlo dvi programas: įprastą ikimokyklinio ugdymo programą ir specialiojo ugdymo programą vaikams, turintiems kalbos mokymosi sutrikimų. Lopšelį-darželį lanko 25 kalbos sunkumų turintys vaikai. Visi jie visiškai integruoti į grupes su kitais vaikais.

 

Kitomis seminaro dienomis renginio dalyviai aktyviai ieškojo partnerių ir temų bendriems projektams, dirbo būsimųjų „eTwinning“ projektų tarptautinėse darbo grupėse, dalinosi darbo patirtimi, teikė pasiūlymus projektų rengimui, baigę planuoti ir kurti projektus – pristatė juos visiems seminaro dalyviams.

 

Kelmės vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstuko“ projektų vadovė Jūratė Buivydienė kartu su Danijos ir Latvijos ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojais parengė projekto „Once upon a time…“ planą. Projektas bus įregistruotas atnaujintoje „eTwinning“ platformoje ir įgyvendinamas 2022 metų rugsėjo–lapkričio mėnesiais.

 

Seminaras baigėsi atsisveikinimu ir dalyvių pažymėjimų įteikimu.

 

Dalyvavimas seminare padėjo dalyviams tobulėti ir suteikė mokymo procesui naujų galimybių. Užmegzti nauji ryšiai, įgytos žinios, sukurti ir įgyvendinami bendri projektai mokymosi procesą padarys įdomų bei patrauklų ir motyvuojantį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.