Tarptautinio projekto partnerių susitikimas Belgijoje

Vaida Jankūnienė, Svetlana Sluckienė
,
Radviliškio Lizdeikos g-jos mokytojos

Velykų atostogoms artėjant į pabaigą, trylika Lizdeikos gimnazijos mokinių gyveno būsimos kelionės rūpesčiais. Mokiniai kartu su mokytojomis Vaida Jankūniene ir Svetlana Sluckiene ruošėsi kelionei į Belgiją, Geel miestą. Balandžio 25–29 dienomis lizdeikiečiai kartu su bendraamžiais iš Belgijos, Italijos ir Lenkijos dalyvavo projekte „Europos savaitė 2022“.

 

Savaitę trukusiuose renginiuose mokiniai ne tik bendravo, bet ir įvairiose veiklose ugdė pažinimo, komunikavimo, socializacijos, kultūrines ir skaitmenines kompetencijas.

 

Projektinės veiklos prasidėjo Geel Sint Dimpna mokykloje projekto dalyvių prisistatymu. Mokiniai vieni kitus supažindino ne tik su savo šalies istorija, kultūra, bet ir savo gimtuoju miestu bei mokykla, kurioje mokiniai mokosi. Geresniam vieni kitų pažinojimui projekto dalyviai žaidė sportinius susipažinimo žaidimus. Didžiausia dienos staigmena tapo įspūdingo dydžio gardus tortas, iškeptas projekto trisdešimtojo gimtadienio proga. Šie metai „Europos savaitės“ projektui – jubiliejiniai. Projektas vykdomas nuo 1992 metų ir vis dar nenustoja aktualumo.

 

 

Sakoma, kad lietuvių kalba yra viena iš sunkiausių kalbų mokytis. Tą patį patvirtino belgų, italų ir lenkų mokiniai. Kiekvienos šalies projekto dalyviai vedė savo gimtosios kalbos pamokėles kitų šalių atstovams. Lietuvių vestoje pamokėlėje projekto dalyviams buvo sunku taisyklingai išmokti pasakyti mums tokius įprastus žodžius, kaip AČIŪ, VISO GERO, LABA DIENA. Pirmos dienos veiklas vakare apjungė simbolinis savo šalies virtuvės pristatymas bei emocionalus komandinis dalyvavimas protų mūšyje apie Europą, Europos sąjungos institucijas, vadovus, įžymias asmenybes, Europos šalių istoriją bei geografiją.

 

Antradienio rytą projekto dalyviai traukiniu pajudėjo į Antverpeną, kuriame, dirbdami grupėse, naudodamiesi skaitmeninėmis technologijomis, atliko įvairias miesto pažinimo bei orientacines užduotis (City game). Kitą projekto dieną, džiaugdamiesi saulėtais pavasariškais orais Belgijoje, lizdeikiečiai nepamiršo ir globalių pasaulį jaudinančių ekologinių problemų. Būtent, projektinėje veikloje, naudodami įvairias priemones, mokiniai ieškojo klimato kaitos problemų sprendimo būdų. Gimnazistų akimis matomi galimi klimato kaitos sprendimo būdai buvo vaizdžiai ir kūrybiškai pristatyti darbo grupėms, o po to pasidalinta ir su mokyklos bendruomene stenduose.

 

Ketvirtadienio išvykos į Briuselį nuotaiką šiek tiek sugadino nesklandumai belgiškojoje traukinių infrastruktūroje – į sostinę teko vykti ir traukiniu, ir autobusu. Europos Sąjungos sostinė mokinius pasitiko saulėtu oru ir didžiuliu turistų šurmuliu, bylojančiu, kad pamažu gyvenimas po pandemijos grįžta į senas vėžes.

 

Viešnagės Belgijoje metu radviliškiečiai gyveno šeimose, į mokyklą vyko kaip ir jų bendraamžiai Belgijoje – dviračiais. Keli kilometrai kelio buvo ne tik puiki pramoga, bet ir puiki rytinė mankšta bei išsibudinimas iš miego. Vairuotojų ir dviratininkų tolerancija, puikūs dviračių takai ir pagrindinė mokinių vykimo į mokyklą priemonė sužavėjo ne tik lietuvaičius – taip kiekvieną savaitės dieną į projektines veiklas važinėjo ir lenkai, ir italai.

 

Tarptautinio projekto „Europos savaitė 2022“ veiklas vainikavo baigiamasis renginys – talentų šou, skirtas visai Sint Dimpna mokyklos bendruomenei. Renginyje kiekvienos šalies mokinių atstovai pademonstravo savo meninius sugebėjimus: vieni šoko, kiti dainavo. Visus projekto dalyvius finaliniame pasirodyme apjungė belgiška daina „Aš tave myliu“, kurią dainavo visi scenoje buvę projekto dalyviai.

 

Grįžę į Lietuvą Lizdeikos gimnazijos mokiniai jautėsi įgiję vertingos patirties giliau pažindami Europos Sąjungos vertybes, spręsdami globalias problemas. Be to, mokiniai turėjo galimybę pažinti projekto partnerių kalbas, ugdytis toleranciją kitų šalių kultūroms. Svarbu paminėti, jog lizdeikiečiai viso projekto metu tobulino anglų kalbos įgūdžius, puikiai komunikavo su kitų šalių projekto dalyviais.

 

Galima teigti, jog tarptautiniai projektai praturtina gimnazijos mokymo procesą, sustiprina gimnazijos narių tarpusavio santykius, kelia mokinių motyvaciją, sąmoningumą, ugdo savarankiškumą, atsakomybės jausmą ir, be abejonės, turi didelę pridėtinę vertę mokymosi sėkmei.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.