Tarptautinio „Erasmus+“ (KA2) strateginės partnerystės projekto finišas

Lina Sakienė

Visa aktyvi Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ kūrybingų pedagogų komanda nuolat domisi šių dienų ugdymo(si) realijomis, taiko ugdymo naujoves savo įstaigoje, dalyvauja respublikiniuose bei tarptautinio mąsto projektuose, sėkmingai rengia, bei koordinuoja projektus. Vienas jų, nuo 2018 m. vykstantis  tarptautinis „Erasmus+“ (KA2) strateginės partnerystės projektas „Mes mažieji XXI amžiaus tyrinėtojai… pasiruošę nubraižyti žemėlapyje ir užkoduoti savo teritoriją“ jau pasiekė finišą. Tarptautinį projektą koordinuoja direktorė Vita Gailienė. Projekto partnerės tai keturių šalių mokyklos: Italijos Monreale mokykla, Kroatijos Slatina, Lenkijos Čestakovo mokykla, ir Lietuvos – Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“. Į paskutinį virtualų susitikimą „Microsoft Teams“ aplinkoje sukviestos visos šalys partnerės.

 

Nors susitikimai vyko virtualiai, tačiau mums pavyko įspūdingai pristatyti savo įvykdytas trejų metų projektines veiklas, ir veiklas, kurias įgyvendinome ir šiuo sunkiu pandemijos laikotarpiu. Tai vaikų ir pedagogų kurtos kodavimo užduotys su interaktyviais įrankiais, kodavimas spalvotais burbulais, programavimas „Scratch“ programa „I’m a Puzzle“. Rodėme, kaip lengvai vaikai užkoduoja ir atkoduoja kelią iki reikiamo tikslo, taiko kodavimo elementus šokiui, muzikai. Didžiavomės kaip vaikai puikiai išmano ir mielai žaidžia „Cody Roby“ ėjimo žaidimus, koduoja su „Photon“ robotu ir moka daug kitų įvairių veiklų susijusių su programavimu. Užsienio šalių mokytojai stebėjosi ir džiaugėsi tokiu mažųjų ugdytinių kūrybiškumu, gebėjimu kurti, ir džiaugtis kiekviena atlikta veikla. Šiame projekte mūsų ugdytiniai yra jauniausi koduotojai. Direktorė pasidžiaugė, kad dar prieš pandemiją vyko ir realūs partnerių šalių susitikimai Sicilijoje, Lenkijoje, Kroatijoje, ir Lietuvoje. Nuvykę į šias šalis pedagogai spėjo susipažinti su mokyklomis, jų nuveiktomis projektinėmis veiklomis, iš arčiau pamatyti, kaip mokiniai taiko „skaičiavimo mąstymo“ metodą, ir įvairias kitas programavimo technikas.

 

Gegužės mėnesį vyko jau paskutinis virtualus susitikimas organizuojamas Italijos pedagogų. Tai buvo šiltas atsisveikinimas su projekto partnerėmis. Džiaugiamės Italijos pedagogų sukurta interaktyvia padėka, kurioje išsakyta daug šiltų žodžių projekto koordinatorei, darželio direktorei Vitai Gailienei, mažiesiems ugdytiniams ir visiems projekte dalyvaujantiems pedagogams. Šis paskutinis susitikimas visiems sukėlė daug smagių pozityvių emocijų, o užsimezgę draugiški ryšiai, manoma, tęsis dar ilgai. Tad pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir bendradarbiavimą (John Koheo).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.