Tarptautiniai projektai – galimybė pažinti, patirti, tobulėti ir mokytis kitaip

Laura Vitaitė-Kazlauskienė
,
Alytaus Šaltinių prog-jos anglų kalbos mokytoja metodininkė
Gintarė Valukonienė
,
vyresnioji anglų kalbos mokytoja

Ugdymo procesas, kaip ir šiuolaikinis pasaulis, nuolat kinta. Mes visi esame šio sparčiai besikeičiančio ir nenuspėjamo pasaulio dalis, todėl nuolat kamuoja klausimai, kaip išmokti prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių, kaip suvaldyti nerimą, stresą, įtampą.

 

Pasaulinė COVID-19 pandemija privertė peržiūrėti ir mokyklos kuriamą vertę. Prasidėjęs nuotolinis mokymasis mokyklų bendruomenes sutelkė pradėti naują skaitmeninį tobulėjimo etapą. Šiuo metu daugeliui mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų jau tapo įprasta bendrauti nuotoliniu būdu, mokytis naudojant įvairiausias programas ir skaitmenines aplinkas. Tačiau daugelis patyrė, kad, uždarius mokyklas, išgyvenama socialinė atskirtis, nes žmonėms yra reikalingas gyvas bendravimas ir emocinis palaikymas.

 

Alytaus Šaltinių progimnazijoje 2021 m. pradžioje Mokinių tarybos iniciatyva buvo atliktas mokinių emocinės savijautos tyrimas. Paaiškėjo, kad beveik pusė apklaustų 5–8 klasių mokinių jaučiasi patenkinamai ar blogai. Jaučiamas tiesioginės komunikacijos trūkumas, mokiniams trūksta kontakto su bendraamžiais, mokytojais. Atsirado bendravimo baimė, nerimas (agorafobija), pablogėjo fizinė ir psichinė sveikata. Paaiškėjo, kad mokiniams sunkiai sekasi planuoti savo laiką, sveikai gyventi, susidoroti su informacijos srautu.

 

Matydami esamą situaciją, keli mokyklos pedagogai ėmėsi iniciatyvos ir parengė projektą, kurio esmė – pažinti, analizuoti ir valdyti įvairias emocijas. Projekte buvo numatyta, kad grupinio mokinių mobilumo „Valdyk savo asmeninę energiją teisingai!“ metu per bendrą veiklą kartu su partneriais iš Estijos septintų klasių mokiniai analizuos įvairias jiems aktualias problemas, kalbės apie skirtingose situacijose patiriamas emocijas, mokysis jas atpažinti, įvardinti ir suvaldyti. Rašydami projektą, pedagogai numatė ir kitus uždavinius. Siekė tobulinti komandinio darbo įgūdžius, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, ugdyti toleranciją kito nuomonei, kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. Ko gero, daugelis pritartume, kad šie įgūdžiai yra labai svarbūs ruošiant jaunuolius sėkmingai integracijai į darbo rinką ir visuomenę.

 

 

Nepaisant to, kad pasaulinė pandemijos situacija į ugdymo procesą įnešė daug nežinomybės, nenumatytų keblumų ir kartais net chaoso, visgi pavyko suorganizuoti projekte numatytą grupinį mokinių mobilumą. Ankstų gegužės 1 d. rytą grupė iniciatyvių septintos klasės mokinių su pedagogais išvyko į Estijos Silamejė Vanalinna Kool SVK mokyklą vykdyti „Erasmus+“ projekto „Valdyk savo asmeninę energiją teisingai!“. Šaltinių progimnazijos komandai teko atsakomybė apgalvoti ir suplanuoti visos savaitės veiklas, nes mūsų mokykla yra šio projekto koordinatorė.

 

Mokinių savaitės veiklas turėjo įprasminti du pagrindiniai rezultatai: emocijų termometras ir informacinis-metodinis filmukas „Pažink, įvardink ir valdyk savo emocijas“. Mokiniai, dirbdami grupėse, diskutavo apie skirtingas emocijas, mokėsi jas įvardinti skirtingomis kalbomis, kurdami trikalbius žodynėlius skirstė pagal pobūdį ir intensyvumą emocijas į grupes, atkleidė kūrybinius gebėjimus kurdami vaizdines priemones. Tolesnių veiklų metu mokiniai buvo supažindinti su įvairiais emocijų valdymo būdais, kuriuos vėliau išbandė praktikoje. Įgytas žinias jie stengėsi pritaikyti kurdami vaizdo įrašus – situacijas. Mokiniai dirbo ir kūrė ne tik mokykloje, bet ir Toilos parke, Silamejė miesto apylinkėse ir kitose netradicinėse erdvėse. Buvo malonu stebėti, kaip pradžioje nedrąsus jų bendravimas paskutinę projekto dieną virto linksmu šurmuliu ir nuolatiniu čiauškėjimu.

 

Dalyvaudami grupinio mokinių mobilumo veiklose, mokiniai ne tik lavino savo emocinį intelektą, bet įgijo ir kitų svarbių įgūdžių ir žinių. Partnerių komanda supažindino su Silamejė miesto istorija ir lankytinomis vietomis, pakvietė į orientacinį žygį. Organizavo daug pozityvių emocijų dovanojusią „foto medžioklę“ nuostabiame kurortinio mietelio Toilos parke. Čia mokiniai ne tik sužinojo įdomių faktų apie parko atsiradimą, bet ir žaismingai fotografavosi skirtingose parko vietose, paskui aptarinėjo ir diskutavo, kurios grupės nuotraukos šmaikščiausios ir nuotaikingiausios.

 

Vienas įspūdingesnių aplankytų objektų buvo skalūnų muziejus, įsikūręs vienoje iš anksčiau veikusių šachtų po žeme. Čia sužinojome, kokiomis vargingomis sąlygomis dirbo šachtininkai, kai didžioji darbo dalis buvo atliekama rankomis nenaudojant mechanizmų. Sunku įsivaizduoti, kaip turėjo jaustis šachtininkas po 8 darbo valandų dienos šaltoje, drėgnoje, tamsioje šachtoje, rankomis perkasęs apie 12 tonų skalūnų. Su mokiniais diskutavome, kokias emocijas turėjo patirti tokie darbuotojai. Bandėme įsivaizduoti ir pajusti tą atmosferą. Nusprendėme, kad greičiausiai negalėtume priskirti šių pojūčių pozityvių emocijų grupei.

 

Paskutinę dieną turiningai praleidome laiką dalyvaudami orientaciniame žygyje Talino senamiestyje. Maloni gidė anglų kalba pristatė mokiniams miesto istoriją, parodė svarbiausius miesto objektus makete ir skyrė orientacinę užduotį „Mažieji Talino stebuklai“, per kurią mokiniai naudodamiesi žemėlapiu ir užuominomis turėjo surasti tam tikrus objektus. Tai buvo dar viena naudinga ir smagi patirtis.

 

Nors kelionė namo buvo ilga ir varginanti, mokiniai negalėjo užmigti ir visą kelią aptarinėjo savaitės įvykius ir dalijosi patirtais įspūdžiais. Dalyvavimas projekte buvo puiki galimybė geriau pažinti save ir kitus, pajausti ir suprasti savo emocijas, praturtinti savo pasaulėžiūrą, įkvėpti kitus ir pačiam būti įkvėptam.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.