Tarptautinės anglų kalbos humaniškumo pamokos Marijampolės Sūduvos gimnazijoje

Inga Jurčikonytė-Kaminskienė
,
Marijampolės Sūduvos g-jos anglų kalbos mokytoja

Spalio 4–6 d. Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokiniai (IA, IIG, III kl. 3 ir 4 srautai, IV kl. 1 ir 4 srautai) paminėjo Pasaulinę gyvūnų dieną dalyvaudami tarptautinės „Laimingų pėdelių“ labdaros organizacijos inicijuotame projekte „Benamiai gyvūnai“, kurio tikslas – humaniškas elgesys su benamiais gyvūnais ir jų apsauga.

 

Nepaisydami pandemijos sukeltų iššūkių ir apribojimų, paskatinti tarptautinės „Laimingų pėdelių“ labdaros organizacijos ir suvokdami, jog benamių gyvūnų apsauga ne tik Lietuvoje, bet ir kiekviename pasaulio kampelyje yra ypač svarbi, o šią temą nagrinėti, ją aktualizuoti yra mūsų pilietiškumo bei humaniškumo pareiga, gimnazijoje vedėme pamokas, kuriose aktyviai gvildenome temas, susijusias su benamių gyvūnų apsauga, pagalba jiems. Džiugu buvo stebėti mokinių motyvaciją ir susidomėjimą, analizuojant neatsakingą ir egoistišką žmonių elgesį, bei aiškintis priežastis, kodėl atsikratoma nereikalingu gyvūnėliu ir jis tampa benamiu. Taip pat svarstyti įvairūs metodai, kuriais kiekvienas iš mūsų galime padėti benamiams gyvūnams, siūlyta tobulinti egzistuojančius benamių gyvūnų apsaugos teisinius aktus. Mokiniai atsakingai ir empatiškai dalijosi savo patirtimi, ruošė bei pristatė klasės bendruomenei prezentacijas įvairiais gyvūnų įsigijimo, laikymo, priežiūros, ligų prevencijos, pagalbos benamiams gyvūnams klausimais.

 

Pasiryžimas dalyvauti tarptautinės „Laimingų pėdelių“ labdaros organizacijos projekte – tai siekis transliuoti gimnazijos bendruomenės nariams bei visai visuomenei humanišką ir atsakingą elgesį su gyvūnais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.