Tarptautinė virtuali diskusija „Saugios aplinkos mokiniui kūrimas įtraukiojo ugdymo kontekste“

Neringa Vėlienė, Birutė Kasparienė
,
pradinio ugdymo mokytojos

Rugsėjo 29 d. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje vyko tarptautinė virtuali diskusija „Saugios aplinkos mokiniui kūrimas įtraukiojo ugdymo kontekste“, organizuota Šiaulių Dainų progimnazijos kartu su Kauno Tado Ivanausko progimnazija, Mažeikių darželiu-mokykla „Kregždutė“ ir dvikalbių vaikų mokykla „Kristinos kalbos mokyklėlė“ iš Didžiosios Britanijos. Diskusijos tikslas – suburti pedagogus, švietimo pagalbos specialistus ir mokinių tėvus į bendrą diskusiją apie saugios aplinkos mokiniui kūrimą įtraukiojo ugdymo kontekste, įvairių gebėjimų mokinių poreikių tenkinimo patirtį Lietuvoje ir užsienyje.

 

Tarptautinėje virtualioje diskusijoje dalyvavo Belgijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos ir Lietuvos ugdymo įstaigų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, mokinių tėvai.

 

Sveikinimo žodžius renginio dalyviams tarė tarptautinio projekto „Saugi aplinka mokiniui, patiriančiam sėkmę“ iniciatorė Rūta Mirauskienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos specialioji pedagogė-logopedė ekspertė, Daiva Stonė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja, ir Laima Tomėnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė, VU Šiaulių akademijos docentė.

 

 

Naujomis įžvalgomis diskusijos dalyvius praturtino lektorės Daiva Stonė ir Laima Tomėnienė, skaičiusios pranešimą „Saugios aplinkos kūrimas ugdant įvairių gebėjimų mokinius“. Apie įtraukiojo ugdymo aplinkos kūrimą Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje pasakojo Fausta Verpečinskienė, Šiaulių „Rasos“ progimnazijos specialioji pedagogė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos lektorė. Rūta Mirauskienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos specialioji pedagogė-logopedė ekspertė, pabrėžė, kad labai svarbu ugdyti vaiko stipriąsias puses, sudaryti sąlygas patirti jam sėkmę. Apie kitokių vaikų sėkmės kelią diskutuoti kvietė Loreta Šličiuvienė, Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“ logopedė ekspertė.

 

Didžiulio klausytojų susidomėjimo sulaukė pranešėjos iš užsienio ugdymo įstaigų. Janina Bakšienė, Briuselio II europinės mokyklos mokytoja metodininkė, pasakojo apie skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą europinėse mokyklose. Žaneta Andrėjaitienė, Vokietijos „Pflegedienst Vikta“ centro specialioji pedagogė, dalijosi įžvalgomis apie tai, kaip yra kuriama saugi aplinka mokiniui Vokietijos ugdymo įstaigose. Daiva Juzuitienė, Londono kalbų ir gyvenimo įgūdžių mokyklos „Mano pirmieji mokslai“ lietuvių kalbos pamokų ir mokymo(si) programos koordinatorė, pradinių klasių mokytoja, pasakojo apie lituanistinį ir pradinį ugdymą Londono mokyklose. Apie kitataučių vaikų adaptaciją Lietuvos ugdymo įstaigoje kalbėjo Kristina Starovoit, fizinio ugdymo pedagogė iš Ukrainos, Zaporožės srities.

 

Aktyviai diskusijoje dalyvavo mokinių tėvai, aptarę sąlygas, kurios padeda jų vaikams pasireikšti, išbandyti savo idėjas, rodyti iniciatyvas, tyrinėti kartu su bendraamžiais. Kokie džiaugsmingi rūpesčiai būna šeimoje auginant talentingą vaiką, pasakojo Kęstas Balzarevičius, Šiaulių Dainų progimnazijos 4a klasės mokinės Inetos Balzarevičiūtės tėtis. Diskusiją klausimu „Mama, kodėl aš turiu skaityti?“ tęsė dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė, Šiaulių valstybinės kolegijos mokslo komunikacijos specialistė. Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo pedagogės Irena Kazymirkienė, Neringa Vėlienė ir Birutė Kasparienė aptarė mokymosi motyvacijos skatinimą pamokoje, dalijosi savo patirtimi, kas skatina skirtingų gebėjimų mokinius savarankiškai mokytis, norą bendrauti, bendradarbiauti.

 

Visi diskusijos dalyviai sutarė, kad ugdymo(si) procesas vyks sėkmingai, kai vaikams bus užtikrinta palanki fizinė, socialinė, emocinė ir psichologinė aplinka, kai mokiniai ugdymo įstaigoje jaus komfortą, saugumą.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems pranešėjams, dalyviams ir tikimės, kad diskusijoje išgirstos žinios apie saugios aplinkos mokiniui kūrimą įtraukiojo ugdymo kontekste pravers švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų praktikoje ugdant skirtingų gebėjimų mokinius, bendradarbiaujant su mokinių tėvais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.