Tarptautinė patirtis Šiaulių Salduvės progimnazijoje

Lina Šniepytė-Caltabellotta
,
projektų koordinatorė

Birželį Šiaulių Salduvės progimnazija sėkmingai baigė įgyvendinti „Erasmus+“ programos projektą „Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“, Nr. 2019-1-LT01-KA101-060322. Projekto tikslai: skatinti mokytojus ieškoti naujų veiklos organizavimo sprendimų ugdymui išnaudojant netradicines erdves; atrasti formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermę mokantis be sienų; efektyvinti mokykloje ir pamokoje vykstančius vadybinius procesus pritaikant Europos šalių švietimo patirtį; stiprinti mokytojų kalbinę ir tarpkultūrinę kompetenciją bendraujant ir bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų šalių.

 

Mokytojų mobilumai mokymosi tikslais prasidėjo 2019 m., tačiau netikėtai pasaulį užklupusi pandemija privertė sustoti. Atslūgus pandemijos grėsmei ir sumažėjus kelionių apribojimams, projekto veiklos vėl įgavo pagreitį.

 

Kovo–birželio mėnesiais devynios Šiaulių Salduvės progimnazijos pedagogės turėjo galimybę dalyvauti „Erasmus+“ programos kvalifikacijos kėlimo kursuose ir patobulinti lingvistines, kultūrines, kūrybiškumo, skaitmenines, profesines kompetencijas.

 

Pradinių klasių mokytoja Kamilė Valiušytė kovo mėnesį dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „TICO Training – Teaching is Innovation, Communication and Outdoor Education“ Soverato mieste, Italijoje, kuriuos organizavo Associone Culturale JUMP – Gioventu in riSalto. Kursų metu mokytoja turėjo galimybę susipažinti su Italijos bei kitų šalių švietimo sistemomis, kultūra, tobulinti skaitmenines kompetencijas ypatingą dėmesį skiriant inovatyvių mokymo metodų taikymui pamokose, bendradarbiauti ir dalintis patirtimi su kitų šalių kolegomis.

 

 

Balandžio mėnesį Formaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja, biologijos mokytoja Neringa Juškevičiūtė Barselonoje dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „Classroom Management Solution for Teachers: New Methodologies, Effective Motivations and Cooperation“.  Europass Teacher Academy organizuotų kursų metu mokytoja Neringa drauge su kitais mokytojais iš Vokietijos, Bulgarijos, Latvijos ir Vengrijos diskutavo apie įvairias mokymosi strategijas, klasės valdymą naudojant refleksijos metodą, išbandė naujus IT įrankius. Interaktyvių veiklų metu dalyviai diskutavo apie IT priemonių poveikį mokinių mokymosi motyvacijai, susipažino su metodais, skirtais ugdyti vaikų emocinį intelektą, skatinti bendradarbiavimą klasėje. Didelis dėmesys buvo skiriamas bendrųjų kompetencijų ugdymui.

 

Lietuvių kalbos mokytoja Tatjana Kukelkienė ir karjeros konsultantė Inga Songailienė kartu su mokytojais iš Airijos, Kroatijos ir Portugalijos Tenerifėje gegužės pabaigoje dalyvavo savaitės trukmės kursuose „Outdoor Education: a New Way of Teaching and Learning“. Kursų organizatoriai – Erasmus Learning Academy. Veiklos orientuotos į aktyviuosius mokymo ne klasėje metodus. Kursų tikslas – suteikti dalyviams žinių ir idėjų, kaip integruoti mokymosi lauke veiklas į ugdymo procesą. Kursų dalyviai buvo supažindinti su metodais skatinančiais mokymąsi netradicinėse erdvėse, bendravimo, bendradarbiavimo, socialinių įgūdžių ugdymu (pvz., pasitikėjimo savimi skatinimas, komandos formavimas, lyderystė). Dalyviai susipažino su ugdymo už klasės ribų principais ir tendencijomis, praktiškai išbandė įvairius lauko edukacijos metodus.

 

Gegužės 30–birželio 4 dienomis anglų kalbos mokytoja Živilė Kovėraitė ir matematikos mokytoja Ingrida Žurauskė Florencijoje dalyvavo kursuose „Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention“. Dalyviai iš Ispanijos, Graikijos, Lenkijos, Prancūzijos, Italijos sužinojo apie konfliktų priežastis, teigiamas ir neigiamas jų pasekmes, modeliavo įvairius jų sprendimo būdus, susipažino su pozityvaus mikroklimato klasėje kūrimo metodais, atliko praktines užduotis, dalinosi gerąja patirtimi su kolegomis.

 

Birželio 6–11 dienomis Nicoje vyko Europass Teacher Academy organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursai ,,The Best Digital Tools for Language Teachers“, kuriuose dalyvavo pradinių klasių mokytoja Inga Sapažinskienė ir anglų kalbos mokytoja Evelina Aksomaitienė kartu su pedagogais iš Ispanijos, Latvijos, Vokietijos, Čekijos, Suomijos, Švedijos. Kursų metu daugiausia dėmesio buvo skiriama skaitmeninėms priemonėms, kurios padeda lavinti mokinių kalbinius įgūdžius per muziką, kiną ir meną. Atlikdami praktines užduotis, dalyviai išbandė įvairias skaitmenines priemones, kurios padės  užtikrinti  efektyvų mokymąsi, padidins mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į ugdymo procesą.

 

Birželio 13–18 dienomis specialioji pedagogė Rita Melienė kartu su pedagogais iš Belgijos, Lenkijos, Suomijos, Vengrijos ir Vokietijos Barselonoje dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers“. Dalyviai buvo supažindinti su streso ir nerimo poveikiu mokymuisi, jo atpažinimo ir valdymo priemonėmis. Analizuojant teorinius aspektus ir atliekant praktines užduotis, susijusias su emocinio intelekto ugdymu, laiko planavimu ir valdymu, streso poveikiu smegenims ir kt. buvo mokomasi kurti emociškai palankią ugdymosi aplinką, leidžiančią įgyti gebėjimų atpažinti stresą, jį įveikti ir kiekvienam mokiniui siekti individualios pažangos.

 

Džiaugiamės kolegių įgyta tarptautine patirtimi, patobulintomis užsienio kalbos žiniomis, tarpkultūrinėmis kompetencijomis bei noru tobulėti, sužinoti, atrasti. Su nekantrumu laukiame rugsėjo, kada įgytos žinios bus pritaikomos ugdymo proceso metu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.