Tarptautinė mokinių aplinkotyros-anglų kalbos konferencija „Atgal į gamtą“

Vilija Gustaitytė
,
Prienų „Žiburio” g-jos anglų kalbos mokytoja metodininkė, konferencijos koordinatorė
Rasa Kučinskienė
,
Prienų „Žiburio” g-jos biologijos ir chemijos mokytoja metodininkė, konferencijos koordinatorė

Mums rūpi pasaulinės ekologinės problemos: tirpstantys ledynai, smogas, aplinkos tarša, nykstančios rūšys. Visa tai vyksta dėl intensyvios klimato kaitos, o ją sukelia iškastinio kuro  naudojimas ir kita žmogaus veikla. Todėl balandžio 27 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko penktoji aplinkotyros-anglų kalbos konferencija „Atgal į gamtą“, kurios tikslas – vykdant švietėjišką veiklą bendruomenėse didinti mokinių ir bendruomenės narių motyvaciją domėtis aplinkosauginėmis problemomis ir siekti įtraukti kuo daugiau žmonių, kad kiekvienas turėtų teisę rinktis veikti atsakingai, mažinant savo vartotojiškumą, kovojant su klimato kaita.

 

Nors esant dabartinei situacijai, konferencija vyko nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje, tarptautinis renginys sulaukė didelio susidomėjimo – konferencijoje dalyvavo daugiau nei šimtas dalyvių, joje 24 tiriamuosius darbus anglų kalba, susijusius su klimato kaita, pristatė mokiniai iš Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Jurbarko, Alytaus, Garliavos, Pilviškių taip pat Italijos, Prancūzijos, Ispanijos, Rusijos, Didžiosios Britanijos bei Lenkijos mokyklų.

 

Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis: Klaipėdos universitetu, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos katedra, VDU Žemės ūkio akademija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, taip pat tarptautinės organizacijos „Žaliasis taškas“ Lietuvoje atstovais, Prienų miesto savivaldybe, Prienų Švietimo pagalbos tarnyba, taip pat „Erasmus+“ projekto „Europos žaliasis tikslas – švari energija ir aplinkos darna prieš klimato kaitą“ 2019-1-IT02-KA229-062189_4 (3) bei tarptautinio Baltijos jūros projekto partneriais, todėl klimato kaitos tema pasirinkta neatsitiktinai, nes kova su klimato kaita yra vienas pagrindinių Europos Parlamento prioritetų ir vykdomų projektų viena iš sričių.

 

Konferencijos dalyvius ir svečius sveikino Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė, Prienų savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Prienų savivaldybės Švietimo ir mokslo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė Gretė Vaičaitytė, BJP koordinatorė bei olandų tyrinėtojas, ilgametis Prienų „Žiburio“ gimnazijos rėmėjas Fons Joosten.

 

Savo įžvalgomis, kaip keičiasi kartų požiūris į klimato pokyčius, dalijosi Klaipėdos universiteto lektorė Dr. Agnė Šneiderienė, Estijos Baltijos jūros nacionalinė koordinatorė Gedy Matisen pristatė  kerpių tyrimų rezultatus vykdant BJP, Vilniaus Gabijos progimnazijos biologijos ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Virginija Kriaučiūnaitė atskleidė mokytojų įtaką mokinių vartotojiškumo mažinimui. Olandų filantropo Fons Joosten paskaita apie klimato pokyčius buvo skirta mokytojams, o mokiniai tuo metu suko galvas ir gilino žinias atliekų rūšiavimo klausimais VŠĮ „Žaliasis taškas“ atstovės Vaidos Griškevičienės organizuotame protmūšyje „5R“. Konferenciją papuošė Ievos Stankevičiūtės drabužių kolekcija iš antrinių žaliavų „Antrasis gyvenimas“, kurią pristatė „Žiburio“ gimnazistai bei mokinių kurti filmukai apie Lietuvą, Prienus ir gimnaziją.

 

Tiriamojo darbo ir praktinių veiklų metu mokiniai skatinami išsiugdyti sisteminius mokslinio tyrimo darbo įgūdžius (išmokti savarankiškai naudotis papildoma literatūra, apdoroti ir analizuoti stebėjimų duomenis, apibendrinti gautus rezultatus); mokytis laisvai protauti: suprasti idėjas ir koncepcijas; jomis, pastebėjimais ir eksperimentais remiantis daryti logiškas išvadas ir sprendimus; suprasti pasaulio sudėtingumą ir harmoniją; bei užtikrinti patirti pažinimo džiaugsmą – toks yra šios akademinės visuomenės susibūrimo tikslas. Todėl labai džiaugiamės, kad mūsų mokykla šiuo atžvilgiu tapo traukos centru. Taip pat tai pirmoji konferencija, kuri vyko anglų kalba, tai puiki galimybė tobulinti kalbines kompetencijas, gilintis į specifinę terminologiją, reikalingą studijoms. Moksleivių darbai vertinti kompetentingos komisijos pagal iš anksto numatytus vertinimo kriterijus. Šiais mokslo metais vertinimo komisiją sudarė: dr. Žydrūnas  Preikša, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos katedros lektorius, Renata Pavlavičienė, Prienų savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė, VDU Biochemijos katedros docentė dr. Lina Ragelienė, VDU Biochemijos katedros lektorė dr. V. Vaitkevičienė, KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros lektorė dr. Agnė Šneiderienė ir Raminta Časonė, VŠĮ „Žaliojo taško“ atstovė. Apibendrindami konferenciją komisijos nariai džiaugėsi mokinių darbų gausa, negailėjo pagyrų už tiriamųjų darbų aktualumą, informatyvumą, išbaigtumą bei išskirtinumą.

 

Moksliškiausiais pripažinti šie darbai:

Climate change impact on Apulian water supply. Sara Sassanelli ir Margherita Celenza (mokytojos Serafina Vero ir Cristina Mancini), Liceo Scientifico Edoardo Amaldi, Italija.

Air pollution in Lithuania, Climate change. Paulina Sabanskytė ir Supria Radiant Didla (mokytojos Vilija Gustaitytė ir Rasa Kučinskienė), Prienų „Žiburio“ gimnazija, Lietuva.

The investigation of the impact of invasive plant boxelder maple extracts on nitellopsis obtusa cells. Anastasija Jasinskaja ir Anželika Stepanovaitė (mokytojos Svetlana Griško ir Galina Vincukevičienė), Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, Lietuva.

The influence of the climate change on plants. Kristijonas Raibužis ir Monika Janušauskaitė (mokytojos Rasa Kučinskienė ir Jurgita Barkauskienė), Prienų „Žiburio“ gimnazija, Lietuva.

 

Džiaugiamės galimybe organizuoti tarptautinio lygio jaunųjų mokslininkų konferencijas, didindami mokinių motyvaciją bei stiprinant STEM ugdymą ir populiarinimą. lavindami kalbines kompetencijas, bendradarbiavimą, gebėjimą mokytis vienas iš kito. Stiprioji konferencijos pusė – galimybė skaityti pranešimus anglų kalba, savo tiriamąjį darbą pristatyti 9–12 klasių mokiniams, kurie yra tik pradedantieji mokslininkai bei praktinė dalis.

 

Dėkojame visiems padėjusiems organizuoti konferenciją bei linkime kasdieniuose darbuose rasti laiko pasidžiaugti mažais gamtos stebuklais, nes, jie yra mūsų įkvėpimo šaltinis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *