Tarptautinė konferencija „Vaiko sėkmė mokantis“

Greta Botyriūtė-Skiotienė

Gegužės 19 d. Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyrius organizavo nuotolinę tarptautinę konferenciją – „Vaiko sėkmė mokantis“, skirtą užsienio lietuvių mokyklų mokytojams. Tai buvo puiki proga pasidalinti metų metus kaupiama gerąja patirtimi. Konferencijoje dalyvavo mokytojai iš Airijos, Graikijos, Ispanijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Liuksemburgo, Vokietijos, Norvegijos, JAV, Singapūro. Konferencijos tikslas – skatinti užsienio lituanistinio formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą ugdant kalbinio konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas įvairių dalykų pamokose, neformaliojo ugdymo veikloje, integruojant dalykus, sudaryti galimybes pasidalinti gerąja patirtimi, skatinti švietimo bendruomenės aktyvumą siekiant, kad vaiko patiriama sėkmė ugdyme būtų kiekvieno mokytojo siekiamybė.

 

Žurnalistė, radijo laidų vedėja, tinklaraščio „Laimės dieta“ įkūrėja Rimantė Kulvinskytė pasidalino itin jautria Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų savižudybių statistika, kuri privertė daugumą konferencijos dalyvių susimąstyti apie tai, kokią įtaką vaiko patiriama sėkmė gali turėti jo gyvenimo kokybei. Kalbėdama apie tai, kas yra sėkmė, Rimantė ne kartą pabrėžė, kad sėkmingas vaikas yra tas, kuris yra kūrybiškas, laisvas, saugus, tas, kuris geba bendrauti, geba suvokti savo unikalumą. Konferencijos prelegentė dalinosi ir savo, kaip mamos, su dukra praktikuojamais ir  kūrybiškumą išlaisvinančiais pratimais – istorinė asmenybė šiuolaikiniame pasaulyje (Rimantė smalsavo – „Kažin ką Jėzus Kristus parašytų savo socialiniame tinkle?“), komplimentų diena, lietuviškų keiksmų varžybos, siūlė kurti keisčiausias istorijas apie save. Netikėtos, itin kūrybiškos, fantaziją išlaisvinančios praktikos „įkrovė“ užsienio mokytojus suspėti jas išbandyti dar šiais  mokslo metais.

Antroji plenarinio posėdžio pranešėja, turinti didesnę nei 15 metų pedagoginio darbo patirtį, vadovaujanti Atėnuose veikiančiai Kūrybinei lituanistinei mokyklai „Giliukai“ Ernesta Kazlauskaitė-Tsakona didžiausią dėmesį savo pranešime sutelkė į kūrybiškumą, kuris, anot prelegentės, esminė sėkmės sąlyga. Ernesta sėkmę prilygino kelionei, kurios metu įgyta patirtis, nuotykiai suteikia motyvaciją mokytis, pažinti, tyrinėti, išmokti ir tuo dalintis su kitais. Nemažiau svarbu suteikti mokiniui galimybę klysti be baimės. Savo pristatymą pranešėja baigė mintimi apie tai, kad abipusė sėkmė – tai mokytojo gebėjimas balansuoti tarp išsikelto tikslo ir vaiko patiriamų laimės akimirkų.

 

Paskutinioji plenarinio posėdžio pranešėja VDU Švietimo akademijos Ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir pagalbos mokiniui studijų programų vykdymo grupės vadovė, Europos Komisijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo ekspertė Daiva Jakavonytė-Staškuvienė dalinosi mokslinių tyrimų rezultatais bei plėtė klausytojų teorinį akiratį, teigdama, jog pirmiausia mokytojas privalo sudaryti sąlygas vaikui patirti sėkmę. Tai labai dažnu atveju padeda pasiekti bendri susitarimai. Ypač reikšminga emocinė aplinka, saugumas, kultūriškai jautri pedagogika. Prelegentė pažymėjo, jog mokykla jokiu būdu negali būti panaši į fabriką, kuris veikia mechanizuotos linijos principu. Šiuolaikinė mokykla turi būti lanksti ir pritaikanti prie vaiko poreikių.

 

Antroji konferencijos dalis buvo skirta mokytojams praktikams, kurios metu jie galėjo pasidalinti savo gerąja patirtimi. Lektorė, dirbanti su ukrainiečiais Lucija Martinkevič akcentavo, kad mokinys patiria sėkmę tada, kai jis yra aplinkoje, kurioje gali bendrauti lietuviškai. Briuselyje dirbanti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoja Asta Kulikauskaitė teigė, kad itin svarbu pastebėti vaiko sėkmę, nuosekliai ir kryptingai siekti užsibrėžto tikslo. Lituanistinės studijos „Jūra“ mokytoja Gintarė Ulevičiūtė daugiausiai dėmesio skyrė konferencijos dalyvius supažinti su savo mokinių skaitymo sėkmės istorijomis bei praktiniais patarimais. Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Zita Bartkevičienė teigė, jog sėkmė galima tik tokiu atveju, jei yra veikiama, taip pat labai svarbi kultūriškai atpažįstamų dalykų integracija. JAV Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos mokytoja Živilė Učkuronienė dalinosi itin gražia alegorija apie tai, kad kiekvienas mokytojas turi būti kaip upeliukas, kuris atiteka iki kiekvieno mokinio, taip sukuriamas itin palankus mikroklimatas klasėje. Edukacinių iniciatyvų centro PLIUS vadovė Aistė Bartkevičienė pastebėjo, kad manifestacija padeda kurti sėkmę, itin svarbus psichologinis nusiteikimas sėkmės patyrimui. Paskutinį pranešimą skaitė Ernesta Baužaitė – Milžinė, Lituanistinės mokyklėlės Danijoje lietuvių kalbos mokytoja. Pranešėja teigė, kad sėkmingas lituanistinis veikimas užsienyje vyksta tada, kai į ugdymą itin aktyviai įsitraukia tėvai. Ernesta dalinosi itin patraukliomis idėjomis, kaip žaismingai pakviesti tėvus veikti drauge su vaikais.

 

Tarptautinę konferenciją baigėme darbu grupėse. Dalyviai buvo suskirstyti į tris atskirus kambarius, kuriuose esantis moderatorius, skatino dalyvius bendradarbiaujant, pasidalinti mintimis, idėjomis, kurias sėkmės lagaminėliuose parsineš į savo mokyklų bendruomenes. Po darbo grupėse buvo pristatyti trys „sėkmės lagaminėliai“, kurie drauge su dalyvavusiais pasklido po visą Pasaulį.

 

Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriaus komanda labai širdingai dėkoja visiems prisijungusiems konferencijos „Vaiko sėkmė mokantis“ dalyviams. Viliamės, kad ši konferencija taps gražia gerosios patirties sklaidos tradicija.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.