Tarptautinė konferencija, skirta mokyklos jubiliejui

Gražvydas Groblys
,
direktorius
Valerija Liaudanskienė
,
pavaduotoja ugdymui

2022 m. birželio mėn. Vilniaus „Vilties” specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras švenčia įstaigos įkūrimo 30-metį. Tai pirmoji mokykla Lietuvoje, į kurią buvo pakviesti ugdytis didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintys, „nemokytini” vaikai, taip juos tuo metu vadino. Per šį laikotarpį mokyklos bendruomenė nuėjo prasmingą kelią. Keitėsi mokyklos veidas, užaugo ne viena mokinių karta, vyko pokyčiai pedagogų bendruomenėje. Nuveikta daug prasmingų darbų, įgyvendinti projektai, iniciatyvos, veiklos, kurios buvo sėkmingos, o kartais – skatinančios susimąstyti, ar eita teisingu keliu…

 

Visą mokyklos gyvavimo laikotarpį didelis dėmesys buvo skiriamas ypatingam vaikui. Tai suformavo atsakingos ir jautrios bendruomenės kultūrą. Mokykla didžiuojasi pedagogų ir kitų darbuotojų kūrybiškumu, darbštumu ir atsidavimu darbui. Juos lydi gilus atsidavimo jausmas, supratimas, pagarba, neblėstantis noras mokytis ir mokyti, įgyvendinant mokyklos misiją – auginti ir augti. Pažymint mokyklos jubiliejų, birželio 15 d. mokykla organizavo tarptautinę konferenciją „Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui”.

 

Konferencijos dalyvius sveikino Vilniaus m. savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja Diana Petkūnienė, vyriausioji specialistė Eglė Pozlevičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento įtraukiojo skyriaus vedėja Lina Palačionienė. Mokyklos direktorius Gražvydas Groblys apžvelgė, kas ir kaip mokykloje pasikeitė per 30 metų.

 

Konferencijoje savo patirtimi dalijosi mokyklos pedagogai. Logopedės E. Tijunonienė ir V. Liaudanskienė supažindino klausytojus su logopediniame darbe naudojamomis informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis, kurios sudaro sąlygas aktyviam mokinių ugdymui/si. Pranešėjos supažindino klausytojus su alternatyviomis komunikavimo priemonėmis – komunikatoriais, pateikė alternatyvių kompiuterinių pelių, klaviatūrų, jungiklių pavyzdžius, supažindino su mokytojų naudojamomis programinėmis įrangomis: BoardMaker, Communicator5, GoTalkSoftware.

Mokytoja S. Sinkevičienė supažindino su ugdymo turinio individualizavimo ypatumais ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius pradinukus. Mokytoja R. Ulevičiūtė dalijosi patirtimi, kaip struktūruota aplinka padeda ugdyti vaiko bendravimo įgūdžius ir pažintinius gebėjimus.

Didelė dalis mokykloje ugdomų mokinių turi judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, tad individualiųjų kūno kultūros pratybų mokytojų L. Kazevičienės ir M. Želvienės pranešime pateikta patirtimi apie mokinių fizinio aktyvumo skatinimą, motorinių įgūdžių lavinimą, galės pasinaudoti ir kitų mokyklų pedagogai, skatinantys mokinius aktyviai judėti, stiprinti sveikatą. G. Sesilaitė ir J. Zacharenko kalbėjo apie ergoterapeuto vaidmenį specialiojoje mokykloje, apie pagalbą vaikui, mokantis savarankiškumo, savitvarkos įgūdžių, apie pratimus, kurie padeda lavinti akies ir rankos koordinaciją, ugdo gebėjimą atlikti smulkiosios motorikos reikalaujančias užduotis.

Konferencijos dalyvius sudomino meninio ugdymo pedagogų R. Brūzgos ir D. Klimavičiūtės parodyti videosiužetai apie sunkią negalią turinčių mokinių įtraukimą į menines veiklas, kurių metu labai paprastai, mokiniams suprantamai ugdomos jų socialinės kompetencijos.

 

Mokykloje veikia dienos socialinės globos skyrius, kuriame teikiamos užimtumo paslaugos suaugusiems lankytojams bei mokyklos mokiniams popamokiniu laikotarpiu. R. Jurelevičienė supažindino dienos socialinės globos skyriuje teikiama socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS), jos nauda lankytojams.

 

Konferencijoje dalyvavo ir viešnios iš užsienio. Logopedė iš Ukrainos Dina Kyrychenko supažindino su komandinio darbo Ukrainos reabilitaciniame centre „Šans“ ypatumais, o mokytoja Olga Ziółkowska iš Balstogės (Lenkija) bei Waldemar Rozumovski iš Vilniaus „Vilties” specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro supažindino klausytojus su įgyvendinamo „Erasmus+“ projekto „Intelekto sutrikimą turinčių mokinių sveikos mitybos įpročių ugdymas” rezultatais.

 

Dėkojame Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamentui, Įtraukties plėtros skyriaus vedėjai Linai Palačionienei bei specialiajai pedagogei Anai Pavilovič-Jančis už pagalbą organizuojant ir vedant konferenciją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.