Tarptautinė konferencija „Nauji iššūkiai – naujos galimybės“

Neli Manko, Loreta Vytienė
,
Šiaulių „Romuvos“ prog-jos pedagogės

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vasario 18 d. vyko aštuntoji tarptautinė užsienio kalbų mokytojų metodinė-praktinė nuotolinė konferencija „Zoom“ aplinkoje „Nauji iššūkiai – naujos galimybės“. Pranešimai buvo skaitomi lietuvių ir anglų kalbomis. Ši konferencija – tai ilgo ir produktyvaus Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro bendradarbiavimo rezultatas.

 

2020 m. vasarį vyko paskutinė konferencija, kurioje pedagogai galėjo gyvai bendrauti, dalytis su kolegomis savo patirtimi, įspūdžiais, kontaktais. Nauji iššūkiai atveria naujas galimybes, todėl 2021 m. įvyko jau tarptautinio lygio užsienio kalbų mokytojų konferencija. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pasiūlyta „Zoom“ aplinka ir „Romuvos“ progimnazijos anglų kalbos mokytojų entuziazmas suteikė galimybę pritraukti pranešėjus iš įvairių Europos šalių.

Nuotraukos: Astos Stumbrienės

Šiais metais konferencijoje dalyvavo 172 mokytojai iš įvairių pasaulio šalių: Lietuvos, Italijos, Švedijos, Kroatijos, Lenkijos ir Rumunijos. Pranešimus skaitė ne vien užsienio kalbų pedagogai, bet ir tie, kurie sėkmingai integruoja užsienio kalbą į savo dėstomą dalyką.

 

„Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė tradiciškai pasveikino visus dalyvius, pasidžiaugė besiplečiančia konferencijos dalyvių geografija, palinkėjo mokytojams darnaus darbo, būti nuolatiniais pokyčių nešėjais, siekti lyderystės savo profesinėje srityje. Ji išsakė viltį, kad ateityje konferencijos dalyviai galės susitikti ne tik virtualioje erdvėje, užsienio kalbos mokytojai visada yra laukiami tradiciškai vasarį ir progimnazijoje. Direktorė pabrėžė, kad nauji iššūkiai – tai naujų galimybių paieška ir jų realizavimas.

 

Pranešėjai dalijosi gerąja patirtimi: inovatyviais darbo metodais, kurie skatina mokinio, besimokančio užsienio kalbų, kūrybiškumą, pateikė sėkmingų tarpdalykinio integravimo pavyzdžių.

Gamtos mokslų mokytojas Andrė Wikmanas (Švedija) savo pranešime „Praktinis programavimas“ pristatė, kaip Švedijos mokyklose ugdymui panaudoja puikų programavimo įrenginį „Microbit“, patarė, kur galima rasti instrukcijas, padedančias sukurti užduotis su „Microbit“. Amerikos pradinės mokyklos menų mokytojas iš Gdynės miesto Robis Garrettas (Lenkija) pasidalijo savo darbo patirtimi apie užsienio kalbos integravimą į dailės pamokas. Jis pristatė, kaip kūrybiškai ir įdomiai organizuoti pamokos refleksiją, kurioje mokiniai samprotauja apie savo kūrybinę veiklą. Ugdytiniai rašo tradicinį arba įgarsina savo laišką dailininkei, gretina savo ir dailininkės kūrybinę ir gyvenimišką patirtį. Anglų kalbos mokytoja Anna Maria Lai iš Italijos pristatė su italų kalbos mokytoja integruotą projektą. Projekto galutinis produktas – tai mokinių sukurtas 4 minučių filmas, vaidmenų žaidimas pagal Oskaro Vaildo kūrinį „Savanaudis milžinas“. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja iš Kroatijos Andreja Sedlar pristatė „Erasmus+“ projektą „Žaisk ir mokykis gamtoje“. Anglų kalbos mokytoja Adriana Vidoni iš Rumunijos supažindino su interaktyviomis anglų kalbos pamokomis. Pagrindinis tokių pamokų tikslas yra gerinti mokinių kalbinius anglų (užsienio) kalbos įgūdžius.

 

Pranešimų tematika kaip visada buvo įvairi ir aktuali. Konferencijoje mokytojai pristatė įvairius kalbų mokymo(si) metodus, supažindino su projektais, kuriuos įgyvendino su savo mokiniais, noriai dalijosi įvairiomis platformomis ir įrankiais, kuriuos naudoja pamokose, kalbėjo apie svarbą ugdyti per užsienio kalbos pamokas pozityvią, kūrybišką, mąstančią asmenybę. Daug dėmesio skirta integruotoms pamokoms, kurios yra neatsiejama ugdymo proceso dalis, skatinanti mokinių kūrybiškumą ir bendradarbiavimą. Buvo pabrėžta, kad mokymąsi būtina sieti su gyvenimiška patirtimi. Pedagogai pasidalijo, kaip organizuoti užsienio kalbos pamokas kitoje erdvėje, kalbėta apie vizualinio mąstymo strategijos (VMS) taikymą užsienio kalbos pamokose, pateikė užduočių ir refleksijos klausimų pavyzdžių, rodė savo veiklos vaizdo įrašų fragmentus.

 

Smagu, kad konferencijoje dalyvauja įvairių ugdymo įstaigų mokytojų komandos, tai puikus komandinio darbo pavyzdys.

 

Apibendrindami konferenciją, dalyviai pabrėžė praktinių žinių pasidalijimo naudą, pasidžiaugė, kad konferencijos turinys buvo prasmingas, o temos – susijusios su šiuolaikinių mokytojų ir mokinių poreikiais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.