Tarptautinė konferencija „Į STEAM orientuoto ugdymo tobulinimas, įgyvendinimas, tiriamosios ir projektinės veiklos plėtojimas“

Ilona Surgautienė
,
Kauno r. Šlienavos pagrindinėje mokykloje vykdomo „Erasmus+“ projekto koordinatorė

Lapkričio 27 d. Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla, gausią švietimo bendruomenę subūrė dalyvauti nuotolinėje tarptautinėje konferencijoje „Į STEAM orientuoto ugdymo tobulinimas, įgyvendinimas, tiriamosios ir projektinės veiklos plėtojimas“, kurios tikslas – pasidalinti žiniomis ir patirtimi, idėjomis ir praktiniais pavyzdžiais organizuojant ir plėtojant STEAM ugdymą mokykloje. Ši konferencija – viena iš suplanuotų veiklų, kurios organizuojamos pagal Šlienavos pagrindinėje mokykloje vykdomą „Erasmus+“ projektą „STEAM ugdymo plėtra mokykloje – novatoriškas ugdymas(is)“.

 

Konferenciją sveikinimo žodžiu atidarė Kauno rajono Švietimo centro direktorė Laimutė Ruzgienė, produktyvaus darbo palinkėjo mokyklos direktorius Vladas Ravka.

Pirmuoju pranešimu „STEAM – inovacijų kultūros kūrimas mokykloje“ Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Onutė Gervienė pristatė Šlienavos pagrindinę mokyklą, jos nueitą kelią sėkmingo STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymas) ugdymo link bei artimiausioje ateityje keliamus tikslus judant šia kryptimi.

 

Šlienavos mokyklos „Erasmus+“ projekte dalyvaujanti pedagogų komanda – Ilona Surgautienė, Želvita Jankunė, Ina Banevičienė, Jurgita Norvilienė, Zita Dzedulionienė – antrajame pranešime „Įrankiai STEAM ugdymui“ dalijosi žiniomis ir patirtimis, kurias įgijo Ispanijoje, trijų socialinio mobilumo išvykų metu. Savo žiniomis, patirtimis, sėkmėmis konferencijoje dalijosi iš viso net 35 pranešėjai. Dauguma – Lietuvos švietimo bendruomenės atstovai, taip pat pranešimus skaitė dalyviai iš Ispanijos, Rumunijos, Bulgarijos, Ukrainos, Italijos. Tačiau, nepaisant pranešėjų gausos, konferencija neprailgo, nes visi dalyviai įdėmiai klausėsi tikrai įdomių pranešimų.

 

Profesorė iš Valensijos (Ispanija) universiteto Maria Jose Garsia Garsia-Saavedra pranešime „STEAM hands – on learning approaches with eTwinning VET (vocational education and training) projects“ aptarė praktinius mokymosi metodus, kai siekiama efektingo STEAM ugdymo mokykloje. Viena iš galimybių, ji paminėjo projektus, vykdomus „eTwinning“ portale. Beje, prieš kelerius metus, drauge su šios profesorės studentais, mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojos vykdė bendrą projektą. Sėkmingus „eTwinning“ projektus taip pat paminėjo anglų kalbos mokytojos Nadežda Tikhomirova ir Daina Mačiukūnienė iš Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos pranešime „STEAM integravimas į užsienio (anglų) kalbos ugdymą, įgyvendinant „eTwinning“ projektus pradinėse klasėse“.

 

Aktyviai prie konferencijos lektorių prisidėjo Kauno Simono Daukanto progimnazijos atstovai: direktorė Jekaterina Juknevičienė ir pavaduotojas ugdymui Aivaras Kunigonis, jie pristatė pranešimą „Svajoti. Tirti. Eksperimentuoti. Atrasti. Matuoti. Kauno Simono Daukanto progimnazijos patirtis“, o biologijos mokytoja Ana Gliebė – „STEM stotelė būsimiems pirmokams ir penktokams“. Buvo labai įdomu išgirsti, kaip į šią progimnaziją kviečiami nauji mokiniai, kokios užsiėmimų stotelės vaikams organizuojamos. Labiausiai būsimieji mokiniai domisi STEM stotele.

 

Visus sudomino kiek netikėtas muzikos mokytojos Jolantos Bernotaitienės iš Kauno Tado Ivanausko progimnazijos Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos pranešimas „STEAM ir muzika“, kuriame pristatyta STEAM integracija į muzikinį ugdymą. Taip pat labai įdomu buvo išgirsti chemijos mokytojos Jolitos Urlakienės iš Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pranešimą „Tiriamosios veiklos ir chemijos mokymosi motyvacijos ryšys“, kuriame analizuota, kaip chemija sudominti pradinių klasių mokinius, kaip paskatinti juos mokytis chemijos 11–12 klasėse ir rinktis rašyti chemijos brandos darbą.

Etikos mokytoja Ilma Agajan iš Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos, savo pranešime „Etiškas mąstymas STEAM ugdyme“, teigė, kad etika padeda ugdytis holistinį požiūrį į aplinką.

 

Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Rykantė Šimkūnaitė ir pradinių klasių mokytoja Jolanta Masionienė savo pristatyme „Bendradarbiavimo ir mokymosi kultūros skatinimas per tiriamąsias veiklas“ dalijosi įspūdžiais iš kiekvienais metais pradinių klasių mokiniams organizuojamų integruotų projektinių veiklų, kurios, pasak pranešėjų, padeda įtvirtinti ir pagilinti turimas žinias, lavina efektyvaus bendravimo, derybų, konfliktų sprendimo, lyderystės, sprendimų priėmimo, asmeninės atsakomybės ir komandinio darbo gebėjimus, kuriama tarpusavio paramos ir bendro mokymosi kultūra.

Fizikos mokytoja Rasa Šimaitienė iš Kauno r. Neveronių gimnazijos, nustebino pranešimu „Kelionių aplinkotyra: keliaujame, mokomės, tiriame, kuriame“ ir kelionėse su 6–10 klasių mokiniais atliekamais aplinkos tyrimais: vietovių, atstumų, aukščio, vandens kokybės, transporto srautų, slėgių, augmenijos.

 

Neįtikėtinas chemijos mokytojos Jevgenija Skilond iš Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos išradingumas organizuojant jau tradiciniu tapusį renginį „STEAM naktis gimnazijoje“ ir mokytojos sukurtu edukaciniu užsiėmimu „Pasakų žinių laboratorija“, skirtu pradinių klasių mokiniams ir jų tėveliams. Apie tai ji papasakojo pranešime „STEAM naktis gimnazijoje ir Pasakų žinių laboratorija“.

Kauno Juozo Urbšio progimnazijos mokytojos Rasa Krivickienė ir Larisa Kolėdienė pasidalijo pradinėse klasėse atliktais gamtos mokslų tyrimais (pranešimas „Moksliniai-tiriamieji gamtamoksliniai darbai pradinėje mokykloje“).

 

Geografijos mokytoja Eglė Poderienė iš Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos supažindino su GIS – geografine informacine sistema, suteikiančia galimybę analizuoti erdvinius duomenis, naudotis duomenų bazėmis ir kurti skaitmeninius žemėlapius (pranešimas „GIS taikymas ugdymo procese“). Šiai gimnazijai atstovaujančių pavaduotojų ugdymui Jūratė Pinkuvienė ir Jovita Puidokienė pranešime „E-STEAM asmenybės ūgčiai“ atskleista gimnazijos patirtis, susijusi su artimos aplinkos ir tvarių turimų idėjų „įdarbinimą“, kai siekiama asmeninės mokinio ūgties.

 

Bulgarijos „Hristo Botev“ mokyklos pedagogų komanda, vedama mokyklos direktoriaus Ivano Stoyanovo, pristatymu „STEAM learning – a change in the educational environment“ virtualiai pakvietė apsilankyti ir susipažinti su mokymosi aplinkomis ir STEAM ugdymo galimybėmis jų mokykloje. O konferencijos svečias iš Ukrainos, projektų vadovas Daddy Kashinda, pristatydamas pranešimą „Youth and Technololgy“ kalbėjo apie technologijų teikiamas galimybes.

Simona Crisafully, Socialinių mokslų daktarė (edukologijos kryptis), „LADA“ ir „SOREAL SRL“ „Erasmus+“ projektų koordinatorė iš Sicilijos (Italija), papasakojo apie Italijos STEAM patirtis. Ji labai kvietė visus Lietuvos pedagogus bendrauti ir bendradarbiauti. Elena Laura Radu iš Rumunijos „Grigore Moilsil“ mokyklos pristatė stendinį pranešimą „STEAM activities in teaching humanities“.

 

Užbaigti ir apibendrinti konferenciją maloniai sutiko Ona Vaščenkienė, Nacionalinės švietimo agentūros ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė, ji pasidžiaugė konferencijos organizatorių iniciatyva organizuoti konferenciją STEAM tema ir tokiais išsamiais, informatyviais konferencijos dalyvių pranešimais. Ona Vaščenkienė pristatė Lietuvos mokyklų STEAM tinklo svetainę, paragino dalintis mokinių darbais, paaiškino, kaip „School Label“ platformoje įvertinti savo mokyklos veiklas pagal kriterijus ir kaip tapti Lietuvos STEAM mokyklų tinklo nariu (kuriuo Šlienavos pagrindinė mokykla jau yra).

 

Konferencijos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems konferencijos dalyviams, kad dalijasi savo pasiekimais, idėjomis, kad išsakė daug šiltų žodžių, kad skleidžia pozityvumą.

Kviečiame susipažinti su renginio akimirkomis čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.