Tarptautinė apskritojo stalo diskusija „Skaitmeninis mokytojas – augantis mokinys“

Laura Palivonienė
,
tarptautinės apskritojo stalo diskusijos organizatorė

Lapkričio 28 d. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vyko tarptautinė apskritojo stalo diskusija „Skaitmeninis mokytojas – augantis mokinys“. Tarptautinį renginį organizavo Šiaulių „Romuvos“ progimnazija ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras. Diskusija vyko hibridiniu būdu. Tai buvo iššūkis tiek dalyvaujantiems kontaktiniu būdu, tiek dalyviams už kompiuterių ekranų.

 

Pedagogai buvo sukviesti dalytis tarptautinių projektų vykdymo patirtimi: jų integracija į ugdymo procesą, skaitmeninių įrankių ir įrenginių panaudojimas bei jų įtaka ugdymo kokybei, informatinio ugdymo plėtra, STREAM iššūkiai. Po Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktorės Stanislavos Prazauskienės ir pradinio ugdymo skyriaus vedėjos Editos Puzarienės įkvepiančio pranešimo ir diskusijos atidarymo tarptautinę apskritojo stalo diskusiją pradėjo dalyviai iš užsienio.

Pranešėja Erika Gerardinini iš JUMP Training Academy (Italija) pristatė tarptautinio projekto metu sukurtą knygą, jos kolegė Aessia Simonetti dalijosi projektuose vykdoma STEAM veikla. Georgia Gulea iš Rumunijos labai žaismingai ir muzikaliai pristatė savo pranešimą, per kurį buvo aiškinama, kodėl žmonėms reikalingi gyvi susitikimai, o ne nuotolinės veiklos.

 

Lietuvos pranešėjai iš įvairių šalies miestų – Kauno, Lazdijų, Radviliškio, Šiaulių – dalijosi „Erasmus+“, „eTwinning“, „NordPlus“ projektuose įgyta patirtimi, savo sėkmėmis, idėjomis, mokymo(si) metodais ir būdais. Pedagogės Inga Stonienė ir Ala Chvostova iš Šiaulių Didždvario gimnazijos kalbėjo apie aktyvaus mokymo, profesinio orientavimo (Towards EduActive teaching and career guidance) ir DAta raštingumo kompetencijų mokiniams STEAM ugdymą (DAta Literacy competences for young students towards STEAM education), jo integravimo galimybes į ugdymo procesą, t. y. pamokas. Vaida Bernikienė iš Šiaulių „Juventos“ progimnazijos prisiminė, kad sugrįžimas į mokyklą po pandemijos privertė ieškoti būdų, kaip padidinti mokinių mokymosi motyvaciją ir aktyvinti mokyklos bendruomenę. Šiam tikslui pasiekti buvo parašytas tarptautinis „Erasmus+“ KA122 projektas „5 žingsniai tvarumo link“. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokytojos Indrė Gailienė, Gitana Petrušienė, Rita Nemanienė pristatė „Nordplus“ vykdomo projekto „Think Green-Work STEAM“ veiklas ir platformas, kuriose galima viešinti pranešimus apie savo iniciatyvas.

 

 Lauros Palivonienės nuotr.

Pranešimų tematika, kaip visada, buvo įvairi ir aktuali. Diskusijos metu buvo prieita prie bendros išvados – tarptautinių projektų metu ne tik vykdomi mokyklų iškelti tikslai, kuriamos bendradarbiavimo galimybės, plėtojamas kūrybiškumas, bet svarbiausia – auga pats mokytojas. Jis auga kaip asmenybė, kaip kūrėjas, kaip žmogus.

Galime didžiuotis, kad pirmą kartą organizuotame renginyje dalyvavo 25 pranešėjai ir daugiau nei 50 dalyvių – klausytojų. Didelis dalyvių susidomėjimas renginiu ir puikūs atsiliepimai įgalina mus, organizatorius, planuoti renginį ir kitais metais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.