Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė

Renata Dirmantienė
,
Kėdainių l.-d. „Puriena“ mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos balandžio 18–22 d. lankėsi Slovėnijoje, Jesenicės miesto darželiuose „Vrtec Jesenice“, kurių simbolis yra obuolys, o obuolio sėklytės – atskiri Jesenisės miesto darželiai.

 

Pirmąją vizito šioje šalyje dieną apsilankėme darželio padalinyje „Julka Pibernik“. Susipažinome su šio darželio darbuotojais, pristatėme savo šalį Lietuvą, apibūdinome Kėdainių kraštą ir savo lopšelį-darželį „Puriena“. Apsilankiusios šio darželio vaikų grupėse sužinojome, kad juose ugdomi įvairių tautybių – slovėnų, serbų, kroatų, bulgarų, kinų, makedoniečių, ukrainiečių – vaikai, taip pat skirtingų religijų: katalikai, musulmonai, ortodoksai. Mūsų tikslas buvo stebėti, kaip sutaria ir bendrauja įvairių tautybių vaikai vienoje grupėje. Su vaikais kalbama, ugdomosios veiklos čia vyksta, žinoma, šio krašto pagrindine – slovėnų – kalba. Tačiau dažnai per ugdomąsias veiklas kalbama ir kitų šalių kalbomis: austrų, kroatų, serbų ir, žinoma, anglų kalba, kurią supranta dauguma vaikų. Jei vaikai mokosi skaičiuoti grupėje, jie skaičiuoja visomis kalbomis, kokių tautybių vaikai lanko šią grupę. Jei mokomasi dainuoti, neapsiribojama vien slovėnų kalba, bet pasimokama dainelių ir kitomis kalbomis. Mums teko stebėti edukacinę-praktinę veiklą „Pelytės kepyklėlėje“, per kurią vaikai buvo supažindinti su duonos kepimo procesu, patys minkė ir kepė duoną. Nustebino vaikų susidomėjimas ilgu pasakojimu, kaip gi kepama ta duona, atsakingumas minkant tešlą, susikaupimas žiūrint vaidinimą, belaukiant, kol iškeps jų pačių gaminta duonelė. Visos edukacijos metu vaikai buvo drausmingi, kantrūs, gebėjo įsitraukti į veiklą, išpildyti pedagogų lūkesčius ir sulaukti norimo rezultato.

 

 

Kitą vizito Slovėnijoje dieną Jesenicės miesto „Julka Pibernik“ darželyje aplankėme kitas tris grupes. Stebėjome ugdomąją veiklą. Labai apsidžiaugėme, kai vaikai pasisveikino lietuvių kalba ir suskaičiavo iki 10 lietuviškai. Jie buvo supažindinti su Lietuvos vėliava, išvardijo visas mūsų trispalvės spalvas lietuviškai. Paskui kartu su vaikais keliavome į miesto muzikos mokyklą žiūrėti muzikinės pasakos. Vakarop vykome į ekologinį galvijų ūkį. Klausėmės pasakojimo apie itin aukštos kokybės pieną ir degustavome produktus.

 

Trečiąją vizito Slovėnijoje dieną lankėmės kituose „Vrtec Jesenice“ darželiuose. Pirmame aplankytame darželyje vaikai giedojo Slovėnijos himną, dainavo, žaidė. Jiems tai buvo įprasta diena, o mums – įdomi pažintis su kitų tautų tradicijomis. Antrame aplankytame darželyje domėjomės pedagoginio darbo specifika, kaip ugdomi specialiųjų poreikių vaikai. Trečiame darželyje kartu su vaikais dainavome lietuviškai. Vaikus sužavėjo paprasta judesiais imituojama lietuviška dainelė „Du gaideliai“. Gražu ir gera buvo stebėti, kaip bendrauja skirtingų tautų ir kultūrų vaikai.

 

Ketvirtoji projekto „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“ diena prasidėjo gana anksti. Vyko pokalbiai, diskusijos ir pažymėjimų, kurie vainikavo savaitės darbus, įteikimas. Padėkojome darželio šeimininkams už nuoširdų priėmimą ir atsisveikinome. Paskui laukė kelionė į įspūdingą Slovėnijos sostinę Liublianą. Šis miestas įsikūręs vidurio Slovėnijoje, prie Liublianicos upės. Jis yra svarbiame rytų ir vakarų prekybos kelyje, netoliese yra Triesto miestas. Tai svarbus tarpinis punktas tarp vidurio Europos ir Adrijos jūros. Gerai išvystytas turizmas. Mieste yra gražių panoramų, istorijos ir architektūros paminklų. 2021 m. Liubliana dėl gausios XX a. pirmosios pusės architektūros, sukurtos žymaus slovėnų architekto Jožės Plečniko, buvo UNESCO pripažinta kaip pasaulio paveldo objektas.

 

Į savo šalį iš Slovėnijos parsivežėme neišdildomus įspūdžius, šiltas akimirkas, apipintas pagarba, atvirumu ir smalsumu. Aktyvus klausymasis, dėmesys kitiems ir parodymas, kad jie gerbiami ir palaikomi, itin svarbu kuriant ilgalaikius santykius su žmonėmis, kurie turi kitokią nuomonę ir vadovaujasi kitokiomis vertybėmis. Tai nepaprastai svarbu kuriant veiksmingą tarpkultūrinį bendravimą.

 

„Erasmus+“ projektas „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“ (2019-1-LT01-KA101 060287).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.