Tai, ko šiandien reikia: pažintis su projektu „EcoSTEAM Development“

Jau kuris laikas girdime, kad integruotas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM) mokymas Europos šalyse tapo prioritetine ugdymo proceso dalimi. Tai vienas šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, apimantis realaus pasaulio problemų analizę, sprendimų ieškojimą ir kritinį mąstymą. Nuo 1990 m. STEAM profesijų skaičius visame pasaulyje išaugo 79 proc., tačiau tik ketvirtadalis jaunuolių renkasi šias studijas. Be to, „Eurostato“ duomenimis, tik vienas iš trijų STEAM absolventų yra moteris, nepaisant to, kad 54 proc. vidurinių mokyklų studentų yra merginos. Pradinėse klasėse berniukų ir mergaičių požiūris į STEAM nesiskiria, tačiau nuo 15 metų mergaičių susidomėjimas pradeda mažėti.

 

STEAM profesijų nepopuliarumą lemia ne tik tai, kad šie mokslai mokiniams atrodo sudėtingesni, reikalaujantys išlavinto loginio mąstymo, bet ir tai, kad trūksta šiuolaikiškos šių disciplinų dėstymo metodikos, skatinančios įtraukų savarankišką mokymąsi. Todėl didėja poreikis kurti ir vyresniems mokiniams bei mergaitėms patrauklią patyriminę mokymo medžiagą.

Sprendimo būdas

 

Siekdama spręsti šią problemą Šiaulių universitetinė gimnazija jungiasi į STEAM mokyklų tinklą ir imasi koordinuoti „Erasmus+“ projektą „EcoSTEAM Development“. Šiuo projektu siekiama STEAM veiklas derinti per ekologinę paradigmą. Projekto veiklose dalyvauja keturios skirtingo tipo institucijos iš skirtingų Europos šalių – dvi bendrojo ugdymo vidurinės mokyklos: Šiaulių universitetinė gimnazija, turinti ilgametę tarptautinių projektų inicijavimo, rengimo ir koordinavimo patirtį, ir Šiaurės Makedonijos mokykla „Goce Delcev“, gebanti dalytis geraisiais patyriminio ugdymo pamokų pavyzdžiais, mokytojų sukaupta dėstymo metodika, Kipro nevyriausybinė organizacija NGO CARDET, stipri kuriant švietimo turinį, įgyvendinant naujus švietimo scenarijus, ir Stambulo universitetas „Cerrahpasa“, turintis vertingos patirties mokymo programų rengimo srityje.

Tarptautinė projekto „EcoSTEAM Development“ komanda parengs STEAM metodiką, susijusią su ekologiniu raštingumu, tinkančią formaliajam ir neformaliajam ugdymui, sukurs tris ilgalaikius intelektinius produktus: mokymo koncepciją, mokymo medžiagą ir praktinį vadovą. Šie produktai bus funkcionalūs, pritaikomi vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, prieinami nemokamai, skaitmenizuoti, parengti ir adaptuoti lietuvių, turkų, Šiaurės Makedonijos, graikų ir anglų kalbomis.

Lūkestis

 

Nors Europoje jau įgyvendinamos iniciatyvos ir projektai, susiję su STEAM ugdymu, tačiau vis dar vyrauja teorinių žinių perteikimas, o praktinių, patogių, pritaikomų ir universalių pavyzdžių, kuriuos būtų galima naudoti kasdieniame pedagogo darbe, vis dar maža. Skaičiuojama, kad 65 proc. vaikų, kurie šiuo metu pradeda lankyti pradinę mokyklą, ilgainiui dirbs dabar neegzistuojančius darbus, todėl mokymo programų tobulinimas, kompetencijų atnaujinimas, metodikų keitimas, STEAM įgūdžių ugdymas yra būdas tinkamai pasiruošti būsimiems ugdymo iššūkiams.

 

Šiaulių universitetinės gimnazijos projekto įgyvendinimo grupės inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.