Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo pokyčius skiriant mokyklų vadovus

Gerinti švietimo įstaigų vadovų darbo sąlygas, mažinti administracinę naštą, peržiūrėti vadovų kompetencijų vertinimo metodiką, sutrumpinti konkursų procedūras ir terminus, numatyti kadencijų pratęsimo galimybes gerai dirbantiems vadovams – tai pagrindiniai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymai, rengiantis keisti švietimo įstaigų vadovų skyrimo tvarką. Pakeitimus ruošia ministro Algirdo Monkevičiaus sudaryta darbo grupė.

„Mokyklų steigėjai neretai susiduria su iššūkiu, kaip rasti mokyklos vadovą. Didelė atsakomybė, darbo sąlygos lemia mažą darbo vietos patrauklumą. Norime kuo greičiau spręsti šią problemą ir rengiame visą paketą teisės aktų projektų. Jei Seimas juos priimtų, vadovų atranka ir skyrimas taptų paprastesnis, numatoma, kad sumažėtų ir dabar direktoriams užkraunama administracinė našta. Taip pat siekiame sukurti veiksmingą pagalbos – metodinės, teisinės, konsultacinės – mokyklos vadovui sistemą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Ministerija siūlo, kad švietimo įstaigų vadovus į pareigas skirtų ne savivaldybės taryba, o meras. Tokiu būdu sutrumpėtų skyrimo procedūra. Siūloma sutrumpinti konkursų skelbimo laiką: konkurso vykdymo terminas sutrumpėtų nuo 6 iki 4 mėnesių. Vadinasi, greičiau būtų paskirtas vadovas, dar kas svarbu švietimo įstaigai – sutrumpėtų neapibrėžtumo ir laikinumo, kai neaišku, kas jai vadovaus, laikotarpis.

Siūloma atsisakyti ne pirmai kadencijai pretenduojančių direktorių kompetencijų vertinimo Nacionalinėje švietimo agentūroje. Svarstoma, kad, jeigu vadovo veikla įvertinta gerai kelerius metus 5 metų laikotarpiu, jo kadencija būtų pratęsiama savivaldybės arba kito darbdavio sprendimu, iš naujo neorganizuojant konkurso.

Taip pat bus peržiūrima vadovų kompetencijų vertinimo metodika, kuri dabar kelia diskusijų, bus sukurtas kompetencijų įsivertinimo įrankis, kad pretendentai dar prieš konkursą galėtų įsivertinti patys.

 

Numatoma peržiūrėti švietimo įstaigos vadovo funkcijas: svarstoma, ar mažinant administracinę naštą mokyklų vadovams dalis funkcijų neturėtų būti perduotos kitoms savivaldos institucijoms, centralizuojamos savivaldybės mastu. Taip pat, mažinant administracinę naštą, siūloma, kad švietimo įstaigos vadovas rengtų tik vieną ataskaitą per metus.

Stengiantis auginti ir stiprinti mokyklų vadovų lyderystės potencialą, numatyta kurti mokymų, konsultavimo ir mentorystės sistemą. Mokymai turėtų būti diferencijuoti, atsižvelgiant į tai, ar žmogus jau ėjęs vadovo pareigas, ar juo tapti pretenduotų pirmą kartą. Taip pat ketinama sukurti veiksmingą pagalbos vadovams sistemą, pavyzdžiui, mokyklos steigėjas galėtų užtikrinti teisines konsultacijas.

 

Švietimo įstaigų vadovų kadencijos penkeriems metams Švietimo įstatymo pataisomis buvo apribotos 2018 m. Taip pat buvo įvesti kiti pakeitimai: kasmetinis veiklos vertinimas, viešas darbo ataskaitų skelbimas, sukurtas švietimo įstaigų vadovų rezervas ir kt. Dabar, pasibaigus 5 metų kadencijai, vadovas vėl gali dalyvauti viešame konkurse ir pretenduoti dar 5 metams tapti vadovu. Kadencijų skaičius nėra ribojamas.

Šiais metais iki spalio 1 d., savivaldybių duomenimis, buvo paskelbti 159 konkursai į švietimo įstaigų vadovų pareigas. Sėkmingai įvyko ir vadovai buvo atrinkti į 60 įstaigų, bet 99 konkursai nebuvo sėkmingi. Iš viso Lietuvoje veikia beveik 2 tūkst. švietimo įstaigų.

 

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)

  • Evaldas

    Taip, iš tikro „Už varčios, ir vėl iš pradžios“. LR Seimo narių entuziazmas patikrinti visų ne tik būsimų, bet ir esamų, direktorių kompetencijas, kaip ir planuota, baigiasi grįžimu atgal – praktiškai siūloma atsisakyti konkursų gerai dirbantiems (suprask – visiems dirbantiems) . Revoliucija truko gana trumpai?
    O dėl atrodymo apie tai, „kad direktoriais turi tapti jauni ir energingi“, nesutikčiau. Jaunystė čia nėra pats didžiausias privalumas. Svarbiausia – gebėjimas vadovauti. O gebančių tai, kaip ir buvo planuota, nėra. Nei jaunų, nei senų…

  • simas

    „Už varčios, ir vėl iš pradžios”. O jums neatrodo, kad direktoriais turi tapti jauni ir energingi, o ne giminėmis, DRAUGĖMIS IR ŠVOGERIAIS APSUPTI 60-MEČIAI?