Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pradeda viešąsias konsultacijas dėl mokinių pasiekimų vertinimo

Sausio 20–31 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja diskusijų ciklą, per kurį bus tariamasi dėl planuojamų mokinių pasiekimų vertinimo pokyčių. Diskusijose dalyvaus ir įžvalgomis dalysis pedagogai, mokyklų vadovai, universitetų atstovai, mokslininkai, kiti švietimo ekspertai.

 

„Dabar atnaujiname visą ugdymo turinį, jau parengti atnaujintų mokymų programų projektai. Pasiekimų vertinimas yra viena iš ugdymo turinio dalių. Tai turėtų padėti tikslingai mokytis, siekti rezultatų, atskleisti mokinio gebėjimus. Siekiame tokios vertinimo sistemos, kuri būtų orientuota ne į tik baigiamuosius egzaminus ar kitus patikrinimus, o į nuolatinę mokinio pažangą visus jo mokymosi mokykloje metus“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Renatos Česnavičienės nuotr.

Nuotolinių darbinio pobūdžio diskusijų su švietimo bendruomene metu bus pristatyti pagrindiniai pasiūlymai, kaip galėtų kisti mokinių pasiekimų vertinimas, taip pat bus kviečiama kartu diskutuoti, kurie sprendimai būtų efektyviausi, ieškoma bendrų sutarimų. Bus diskutuojama apie vertinimo tikslus, elektroninio vertinimo galimybes, kaupiamojo balo sandarą.

 

Sausio 20-31 d. d. rengiamų diskusijų sąrašas ir prisijungimo nuorodos skelbiamos Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.