Švietimo įstaigos gali gauti ES paramą veiklai tobulinti

Iki vasario 24 d. savivaldybės, bendrojo ugdymo mokyklos, profesinės mokyklos, jaunimo mokyklos, kuriose vykdomos bendrojo ugdymo programos, gali teikti paraiškas finansavimui gauti iš ES lėšų. Finansavimas skiriamas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Paramos skyrimo tikslas – skatinant švietimo įstaigų pokyčius pagerinti mokinių pasiekimus.

 

Finansinę paramą galima gauti naujiems bendrojo ugdymo proceso organizavimo modeliams diegti, taip pat tai gali būti ir įvairi mokymosi pagalba mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Parama gali būti skiriama ir virtualioms ugdymo aplinkoms įrengti ar atnaujinti, įskaitant su tuo susijusių kompetencijų stiprinimą.

 

Paraiškų teikėjai finansinės paramos taip pat gali tikėtis pretenduodami į bendrojo ugdymo kokybės gerinimą telkiant mokyklos bendruomenę, pavyzdžiui, karjeros paslaugos, tėvų informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius, aktyvesnis tėvų ir mokinių įtraukimas į mokyklos savivaldą, mokyklos mikroklimato gerinimas, demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas, ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.

 

Bendra projektams finansuoti skiriama suma 1,7 mln. Eur. Vienam projektui gali būti skiriama iki 100 tūkst. Eur.

 

Daugiau informacijos čia.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)

 • Jovita

  Laba diena, straipsnyje” Švietimo įstaigos gali gauti ES paramą veiklai tobulinti” rašoma, kad galima teikti paraiškas finansavimui, pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Tačiau nuorodoje, kur turėtų būti smulkesnė informacija, nerandu apie šių paraiškų teikimą jokios informacijos.
  Gal galėtumėt padėti. Mūsų įstaigą labai sudomino minėta galimybė.
  Pagarbiai, mokytoja Jovita

  • Švietimo naujienos

   Laba diena, atnaujinome nuorodą. Dabar turėtų būti aiškiau.