Švietimo bendruomenė jungiasi į „Tūkstantmečio mokyklų“ programos kūrybines dirbtuves

Trečiadienį Vilniuje prasideda kūrybinės dirbtuvės, į kurias susirinkę pedagogai, mokslininkai, visuomenės atstovai, socialiniai partneriai per diskusijas išgrynins, detalizuos „Tūkstantmečio mokyklų“ programos pagrindines kryptis. Jomis remiantis, bus parengtas galutinis programos variantas.

 

Kūrybinės dirbtuvės suskirstytos į keturias atskiras temas: lyderystės, įtraukties, STEAM ugdymo ir kultūrinio ugdymo. „Tūkstantmečio  mokyklų“ programa numato stiprinti mokyklų pajėgumus šiose keturiose srityse, pasiūlant kiekvienai įstaigai individualius, labiausiai poreikius atliepiančius sprendimus. Taip pat numatoma stiprinti mokytojų ir mokyklų vadovų kompetencijas šiose srityse, pritaikyti mokyklų infrastruktūrą.

 

„Tūkstantmečio mokyklos bus skirtos visiems mokiniams, visai švietimo bendruomenei. Todėl labai svarbu, kad ir programa būtų visų – kad visa švietimo bendruomenė būtų jos kūrėja ir dalininkė. Kūrybinių dirbtuvių metu išsiaiškinsime visus kylančius klausimus, pradedant nuo esminių programos sąvokų detalizavimo, kad visi vienodai suprastume, kas mokykloje yra lyderystė, kaip suprantame įtrauktį, kultūrinį ar STEAM ugdymą, kas svarbiausia stiprinant šias sritis, kaip savivaldybėms, o kartu ir mokykloms suteikti pačią didžiausią naudą“, – pasakoja švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja, programos vadovė Agnė Andriuškevičienė.

 

Į kūrybinių dirbtuvių diskusijas pakviesta įsitraukti kuo daugiau įvairių švietimo sričių atstovų, kad būtų susitarta dėl programos idėjų, konkretaus turinio ir jos sėkmingo įgyvendinimo mokyklose.

 

Kūrybinės dirbtuvės vyks spalio 13–19 d. d. Vilniuje, kiekvienai temai – lyderystės, įtraukiojo, STEAM, meninio ugdymo – skiriant atskirą dieną.

 

„Tūkstantmečio mokyklų“ programos tikslas – iki 2030 m. nuosekliai atnaujinti visas Lietuvos mokyklas, kad jos taptų atviros vaikų įvairovei bei jų poreikiams, visi vaikai turėtų lygiavertes sąlygas mokytis, nepriklausomai nuo to, kokioje socialinėje, ekonominėje ar kultūrinėje aplinkoje jie auga.

 

Pirmasis projekto etapas bus įgyvendintas iki 2025 m., antrasis – iki 2030 m. Planuojama, kad pirmuoju etapu diegti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą pradės ne mažiau kaip 80 procentų savivaldybių.

 

Įgyvendinant programą remiamasi keliais pagrindiniais principais. Pirma, bendradarbiaujant su savivaldybėmis ieškoma individualių sprendimų ir tariamasi dėl konkrečių pažangos tikslų pasiekimo. Antra, dalyvaujančiose mokyklose bus sukurta įtraukiojo ugdymo ekosistema. Trečia, programoje dalyvaujančių mokyklų mokytojai ir mokyklų vadovai nuosekliai stiprins kompetencijas keliose prioritetinėse kryptyse: įtraukiojo, STEAM, kultūrinio ir lyderystės ugdymo. Bus tobulinama ir mokyklų infrastruktūra. Ketvirta, ugdymo organizavimas ir valdymas bus grindžiamas mokyklų bendradarbiavimu, kad infrastruktūra ir intelektiniai ištekliai būtų prieinami ir gretimų mokyklų mokiniams ir mokytojams.

 

Programai įgyvendinti skirta iki 210 mln. Eur.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.