„Šventojo Rašto atspindžiai šiandienos bestseleriuose“

Laima Gužienė
,
Kauno r. Šlienavos pagr. m-klos tikybos mokytoja
Eglė Čaplinskienė
,
Prienų r. Išlaužo pagr. m-klos tikybos mokytoja

Dažnai tikybos mokytojui kyla begalė klausimų… Kaip priartinti Šventą Raštą prie vaiko širdies? Kaip mokinį priartinti prie Švento Rašto? Kaip jam skatinti norą skaityti Šventąjį Raštą bei pažinti Šventojo Rašto veikėjus bei įvykius? Kaip skatinti apmąstyti perskaitytas Šventojo Rašto ištraukas ir atrasti jas savo aplinkoje? Kaip būtų galima Švento Rašto ištraukas palyginti su populiarių knygų ar jų ekranizacijų veikėjais bei įvykiais? Kaip ugdyti meninius gebėjimus bei kūrybiškumą? Kaip skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, kartu plėtojant vaikų emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtis?

 

Suradus keletą atsakymų į šiuos klausimus ir suvienijus savo jėgas, kelios tikybos mokytojos – mes ir Skaidrė Zuozaitė iš Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijos – sumanėme organizuoti respublikinį bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių iliustracijų konkursą „Biblijos takais. Šventojo Rašto atspindžiai šiandienos bestseleriuose ir/ar jų ekranizacijose“. Prie konkurso organizavimo prisidėjo Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras, o konkursą paremti sutiko Šlienavos Švč. M. Marijos apsilankymo parapijos klebonas Rimas Pilypaitis.

 

Šio konkurso tikslas buvo skatinti 1–12 klasių mokinius skaityti ir apmąstyti Šventąjį Raštą, pastebint sąsajas su šiandieninėmis populiariomis knygomis ir/ar jų ekranizacijomis

 

Didžiausias iššūkis buvo tas, kad reikėjo mokiniams perskaityti bent vieną šiandienos bestselerį, t. y. knygą, arba atidžiai analizuojant peržiūrėti jos ekranizaciją, ieškant sąsajų su Šventu Raštu. Rekomenduojama literatūra buvo C. S. Lewis „Narnijos kronikos“, J. R. R. Tolkieno „Žiedų valdovo“ trys dalys ir kt. Mažiesiems buvo skirtos įvairios Max Lucado knygos „Tu esi mano“, „Tu esi ypatingas“, „Jei tik turėčiau žalią nosį“. Atrasti Švento Rašto citatų ir tam tikrų veikėjų atitikmenų buvo galima ir žiūrint šių knygų ekranizacijas, kurių sąrašas buvo rekomenduojamas nuostatuose. Mokiniai ne tik turėjo nupiešti piešinį iš knygos ar filmo, bet ir užrašyti Švento Rašto sąsajos citatą, kuri atitiktų vaizduojamą personažą ar įvykį.

 

Dauguma mokinių rinkosi literatūrinį ciklą „Narnijos kronikos“ , kur skaitytojui anglų rašytojas literatūrologas, novelistas, teologas Claivas Steplesas Lewisas (Clive Staples Lewis) savo fantastiniais pasakojimais tarsi šių laikų pranašas išradingai perteikė Šventojo Rašto žinią, tikėjimo ir doros principus, kuriuos mokiniai turėjo įžvelgti ir atrasti. Bet tam atlikti buvo reikalingas Šventojo Rašto skaitymas ir studijavimas, citatų paieška.

 

Nors užduotis nebuvo iš lengvųjų, bet konkurso organizatoriai liko nustebinti  gausiu mokinių dalyvavimu, nuostabaus grožio piešiniais, išieškotomis Biblijos citatomis ir kūrybišku pateikimu. Iš viso buvo pateikti net 325 mokinių piešiniai iš visos Lietuvos.

 

Daugiausiai piešiniuose mokiniai pasirinko vaizduoti liūtą Aslaną. Kodėl? „Jėzus sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6). Kadangi liūtą Aslaną autorius sukūrė pagal Jėzaus paveikslą, tad Narnijos Viešpats, reikalaujantis to paties dieviškojo teisingumo, savo darbais ir gyvenimu puikiai jį atitinka. Jis visada atsiranda šalia, pasirengęs atleisti, apvalyti nuo bet kokio neteisumo, parodyti teisingą kelią. Liūtui pasirodžius, įsiviešpatauja teisingumas ir ramybė, todėl visi jo laukia, ilgisi, net ir tie, kurie net nėra jo regėję. „Viešpats yra teisingumo Dievas“ (Iz 30, 18) / „Aslanas nugalės visas neteisybes“ (Lewis 2011, p. 83). Jis yra toks Dievas, „kuris myli ištikimai, vykdo teisingumą ir teisumą žemėje“ (Jer 9, 23)“ (Moralinės dorybės C. S. Lewiso Literatūriniame cikle „Narnijos kronikos“; Vaida Raišutienė, Remigijus Oželis).

 

C. S. Lewisas „Narnijos kronikų“, J. R. R. Tolkienas „Žiedų valdovo“ ir kitų knygų autoriai, pasitelkę savo krikščioniškąją išmintį, pateikia nuostabias moralines vertybes, kurias mokiniai stengėsi surasti, atskleisti ir išanalizuoti. Mokiniai šio projekto metu prisijaukino Šventą Raštą. Jie ieškojo Biblijos veikėjų ar įvykių pėdsakų, atspindžių, panašumų knygose, filmuose, pasinerdami į Narnijos nuotykius ar keliaudami su mažaisiais hobitais. Mažieji konkurso dalyviai žiūrėjo ir skaitė apie nuostabųjį medinuką Pančinelo. Šis konkursas buvo puiki galimybė jaunimui skaityti, žiūrėti kiek kitaip, palyginant su Šventoju Raštu, analizuojant, kritiškai mąstant ir patiriant atradimo ir tikėjimo džaugsmą. O mokytojams tai buvo tarsi atradimas, jog šiandienos bestselerius ir jų ekranizacijas galima panaudoti kaip gaires jaunosios kartos doriniame ugdyme.

 

Elektroninė knyga su mokinių geriausiais darbais ir Švento Rašto citatomis 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.