Sveikos gyvensenos puoselėjimas Kėdainių lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“

Rasa Merkelienė
,
specialioji pedagogė, logopedė metodininkė

Rudenį sodininkai nurenka su meile užaugintų daržovių derlių. Ir labiausiai visus džiugina daržo karalius – moliūgas. Mums, Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ mokytojoms, specialistėms, rūpi formuoti ugdytiniams sveikos gyvensenos įpročius, kur ypatingas vaidmuo tenka sveikai mitybai. Išnagrinėjusios sveikos gyvensenos svarbą, sveikatos problemas ir sveiko gyvenimo būdo formavimo įgūdžius vaikystėje kartu su meninio ugdymo mokytoja Jadvyga Railiene parengėme projektą „Viskas apie moliūgą“. Projektai – vieni iš aktyviausių ir veiksmingiausių vaikų ugdymo metodų, labai mėgstami mūsų įstaigos pedagogų. Projektą įgyvendinome spalio 14–18 d. Jo koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Cinkuvienė, vykdytojai – sveikatos ir dailės kūrybinės grupės bei darželio „Vyturėlis“ mokytojos. Projekte dalyvavo darželio grupių ugdytiniai ir jų tėveliai.

 

Sėkmingai įgyvendinome projekto tikslą – ugdėme vaikų pažinimą, bendravimą, bendradarbiavimą, socialinius įgūdžius per praktinę, meninę, sportinę veiklą, pokalbį. Tikslui pasiekti ėmėmės šių veiksmų: organizavome vaikų veiklas grupėse (pokalbius apie moliūgą, jo naudą žmogaus organizmui; praktines veiklas (piešimą, lipdymą). Suorganizavome kūrybinių (ugdytinių ir jų tėvelių) darbų parodą „Moliūgo portretas – dovana daržo karaliui moliūgui“. Organizavome sportinius žaidimus su moliūgais, surengėme vaišes iš moliūgų ir jo „draugų“. Pedagogai kartu su vyresnio amžiaus ugdytiniais pastatė ir parodė mažiesiems ir jų tėveliams muzikinę pasaką „Moliūgo gimtadienis“. Žiūrovų audringi aplodismentai, pagyrų šūksniai leido vaikams pasijusti tikrais artistais, suvokti, kad nuoširdus darbas, įdėtos pastangos duoda gražių vaisių.

 

Per projektą vaikai sukaupė patirties kurdami savas istorijas, plėtodami vaidinimo siužetą, lavindami rišliąją kalbą, savitai reikšdami išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas. Įgijo žinių apie sveiką gyvenseną ir mitybą. Įvertino moliūgo naudą, skanavo įvairius iš jo pagamintus patiekalus, ugdė sportinius, meninius gebėjimus. Per projektą vaikai tenkino svarbiausius savo poreikius: kūrybos, saviraiškos, bendravimo, pažinimo, judėjimo. Projekto veiklą orientavome į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų galias ir kompetencijų visuminį ugdymą.

 

Per savaitę trukusį projektą ugdytiniai įgijo žinių apie sveiką gyvenseną, mitybą, gebėjimą panaudoti žinias praktikoje. Žaisdami mažieji patenkino savo smalsumą, išgyveno pačios plačiausios skalės jausmus: džiaugsmą, pasididžiavimą, draugiškumą ir pan. Formavo komandinio darbo įgūdžius, lavino vaizduotę. Vaikai pradėjo pastebėti savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.