Sveikatingumo projektas Šiaulių Salduvės progimnazijoje

Ina Poškuvienė
,
Salduvės progimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja
Neringa Juškevičiūtė
,
Salduvės progimnazijos formaliojo švietimo skyriaus vedėja

Nuo 2019–2020 m. m. Salduvės progimnazijoje, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais – Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centru bei UAB „Busturas“ – įgyvendinamas bendruomenės sveikatingumo projektas. Jo tikslas – fizinio aktyvumo pamokas 3–7 klasių mokiniams organizuoti sporto bazėje. Mokymasis už mokyklos ribų, erdvėse, kuriose daug gausesnis sportinių priemonių inventorius, ne tik sudaro galimybes įvairesnei aktyviai veiklai, bet ir didina mokinių fizinio aktyvumo motyvaciją, lavina jų sveikatingumo įgūdžius, ugdo bendrąsias kompetencijas.

 

Valstybės mastu įvedus trečią fizinio aktyvumo pamoką 1–6 klasėms, progimnazijos sporto salė tapo per ankšta, sąlygos ten sportuoti – minimalios, todėl tapo būtina ieškoti išeičių organizuojant visavertį mokinių fizinį aktyvumą. Veiklos socialinių partnerių erdvėse tapo išeitimi ne tik ugdant mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, bet ir bendrąsias kompetencijas – mokant juos pažinti kitas erdves, naujas sporto šakas, tinkamai elgtis ir bendrauti už mokyklos ribų, taip pat plėtoti strategines partnerystes su socialiniais partneriais.

 

Organizuojant fizinio aktyvumo pamokas sporto bazėje, pastebėta, kad mokinių fizinio aktyvumo motyvacija gerėja, jie džiaugiasi įvairesnėmis veiklomis, kai kurie susidomėjo naujomis sporto šakomis ir pasirinko neformaliojo ugdymo užsiėmimus.

 

Ugdymo organizavimas už mokyklos ribų skatina ir mokytojų profesinį tobulėjimą, bendradarbiavimą: siekdami kokybiškai organizuoti pamoką įvairiomis priemonėmis aprūpintoje sporto bazėje, mokytojai domėjosi efektyviu jos panaudojimu, tokiu būdu motyvuodami vaikus aktyviai fizinei veiklai bei sveikatos stiprinimui, drauge planuodami sporto bazėje rengiamas pamokas.

 

Pastebėjus, kad sveikatingumo projektas motyvuoja ir vaikus, ir mokytojus, ieškota idėjų, kaip plėtoti šiuo projektu išbandytas mokinių aktyvaus judėjimo, sveikos gyvensenos stiprinimo veiklas, integruojančias kitus ugdymo proceso užsiėmimus, tad nuo 2020–2021 m. m. 7-tų klasių mokiniai dalyvauja sveikatingumo projekte „Sveikas, ketvirtadieni“. Ketvirtadienio veiklos grindžiamos integruotu sveikatingumo ugdymu. Tądien vyksiančiose pamokose – fizinio ugdymo (sporto bazėje), socialinio emocinio ugdymo (SEU), biologijos, lietuvių ir anglų kalbų, dailės – mokytojai pasirenka vieną bendrą aspektą ir dalykų pamokose taiko įvairias sveikatingumo temas, skiria integruotas užduotis, kurios atliekamos visų tos dienos pamokų metu. Kartą per ketvirtį organizuoja visos dienos integruotas veiklas: mokytojai parengia projektinę užduotį, o mokiniai, bendradarbiaudami su klasės draugai, konsultuojami mokytojų, visą dieną atlieka skirtą užduotį.

 

Tokios veiklos skatina mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, atveria daugiau galimybių integruotam ugdymui, ugdo mokinių sveikatingumo įgūdžius, sąmoningą žmogaus sveikatos, kaip vertybės, suvokimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.